QAD จัดงานสัมมนาใหญ่ออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก แนะแนวทางรับมือการเปลี่ยนแปลงจากดิสรัปชั่นอย่างทันท่วงทีสำหรับกลุ่มธุรกิจการผลิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Tuesday September 29, 2020 09:45
กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--คิวเอดี (ประเทศไทย)

QAD Inc. (คิวเอดี) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Cloud ERP สำหรับระบบบริหาร จัดการ ให้กับบริษัทผู้ผลิตระดับโลก จัดงานสัมมนาออนไลน์“QAD Tomorrow”ในรูปแบบ VDO Stream พร้อมกันทั่วโลก และนำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ของคิวเอดี (QAD) ที่มีต่อบริษัทในภาคการผลิตให้พร้อมรับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือที่เรียกว่า Adaptive Manufacturing Enterprise ” เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจการผลิต สามารถรับมือและประสบความสำเร็จท่ามกลางภาวะปั่นป่วนในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ QAD ยังได้เปิดตัวเครื่องมือวิเคราะห์องค์กรด้วย Adaptive Manufacturing Enterprise Maturity Model Diagnostic ให้กลุ่มผู้ผลิตทั่วโลกนำไปใช้ฟรี!เพื่อประเมินความสามารถขององค์กร ทั้งจุดแข็งจุดอ่อน ความท้าทาย และความสามารถในปรับตัวให้เข้ากับภาวะชะงักงัน พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัว และเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"การเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่คาดไม่ถึงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และพร้อมที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดในโลกปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันและความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง"มร.แอนทอล ชิลตัล ซีอีโอของ QAD กล่าว"สถานการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งตอกย้ำให้ภาคธุรกิจต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทาย และเมื่อใดที่ธุรกิจหรือบริษัทในภาคการผลิตมีกลยุทธ์และวิธีการ ในการปรับตัวที่ดี รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูล ที่ช่วยวิเคราะห์คาดการณ์ได้แบบเรียลไทม์ นั่นย่อมส่งผลถึงความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่ง QAD เราเรียกบริษัทเหล่านี้ว่า Adaptive Manufacturing Enterprises"

งานสัมมนาออนไลน์ QAD Tomorrow ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลสำคัญๆ ได้แก่สาเหตุที่ทำให้กระบวนการผลิตเกิดภาวะชะงักงันที่ไม่คาดคิด รวมทั้งวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ณ ขณะนี้ และแนวทางในการกู้วิกฤตครั้งนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้งานระบบดิจิทัล หรือ Digital Transformation ซึ่งงานนี้ มร.แอนทอล ชิลตัล ซีอีโอ (CEO), มร.คาลเตอร์ ลอยน์ ซีเอ็มโอ (CMO), มร.โทนี่ วินเทอร์ (CTO) ของ QAD และมร.ไมเคิล เอ็กคาทร์ จาก สถาบัน Chasm Institute มาพูดคุย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีที่กำลังแทรกแซงอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมถึงวิธีที่กลุ่มผู้ผลิตต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่อภาวะชะงักงันแบบก้าวกระโดด เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ( ชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่ ))

"เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่ได้เห็นผู้เข้าร่วมงานมากมาย จาก 7 ประเทศ ในเอเชียใต้ ให้ความสนใจลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ รวมทั้งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย กว่า 100 คน เข้าร่วมงาน"มร.ยาน บิซซิโพล กรรมการผู้จัดการ QAD ภาคพื้นเอเชียใต้ กล่าว"นั่นเป็นข้อพิสูจน์ว่า ธุรกิจการผลิตในเอเชียใต้ ตระหนักถึงความจำเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ไม่ว่าจะเป็นด้านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับธุรกิจทั่วโลก ภัยธรรมชาติ รวมไปถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเราต้องการผลักดันให้ธุรกิจการผลิตและอุตสาหกรรมมีความรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผมมีความยินดีที่จะแบ่งปันเรื่องราวความสามารถของโซลูชั่นใน QAD ที่จะช่วยให้ผู้ผลิตประสบความสำเร็จ ในการเป็น The Adaptive Manufacturing Enterprise ได้”

จากงานสัมมนา QAD Tomorrow ที่เปิดตัววิสัยทัศน์เกี่ยวกับ Adaptive Manufacturing Enterprise โดยมร.แอนทอล ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีอย่าง Industry 4.0 และ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ผลิตปรับตัวและตอบสนองต่อภาวะหยุดชะงักทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าและกฎระเบียบต่างๆของรัฐบาล

ในงานยังมีการนำเสนอแอปพลิเคชั่นของ QAD ที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยให้ผู้ผลิตมีความคล่องตัวในการปรับตัวต่อวิกฤตที่เกิดขึ้น การนำข้อมูลมาวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) การวางแผนอุปสงค์และซัพพลายเชน (DSCP) การดำเนินการด้านการค้าและการขนส่งทั่วโลก (GTTE) และระบบการจัดการคุณภาพขององค์กร (EQMS) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตกลายเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Adaptive Manufacturing Enterprise) อย่างไรก็ดี โซลูชั่นเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ขยายเวลาและประยุกต์ได้ หากองค์กรจำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

สำรวจจุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจด้วยเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพองค์กรโดยรวม (The Adaptive Manufacturing Enterprise Maturity Model Diagnostic)

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว QAD ได้เปิดตัว Adaptive Manufacturing Enterprise Maturity Model Diagnostic ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์องค์กรให้ผู้ผลิตลองประเมินองค์กรได้ฟรี ( https://www.qad.com/th-TH/adaptive-manufacturing-enterprise/diagnostic ) เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ และวิธีการเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ที่ QAD เรียกว่า Adaptive Manufacturing Enterprise Maturity Model ได้แก่ 1.Disjointed Enterprise, 2. Functional Enterprise, 3. Effective Enterprise และ 4. Adaptive Manufacturing Enterprise ซึ่งจะระบุคุณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถขององค์กร เพื่อรับมือกับการภาวะชะงักงันได้อย่างทันท่วงที

ข้อมูลจากรายงานประเมิน Adaptive Manufacturing Enterprise Maturity Model Diagnostic มีข้อมูลสำหรับตอบคำถามให้กับกลุ่มผู้ผลิตได้ ดังนี้:

องค์กรของคุณจะต้องทำอย่างไร เพื่อเตรียมรับมือและจัดการกับการหยุดชะงักที่เกิดขึ้น?องค์กรของคุณมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เข้ากับวิกฤตได้เพียงใด?องค์กรของคุณจะก้าวสู่การเป็น Adaptive Manufacturing Enterprise ได้อย่างไร?

สามารถรับชมงานสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง ได้ที่ https://go.qad.com/AP-TH-FY21-WB-QAD-Tomorrow-th-TH_01-LP-TechTalkThai.html หรือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำแบบวิเคราะห์ Adaptive Manufacturing Enterprise Maturity Model Diagnostic ได้ฟรีที่: https://www.qad.com/th-TH/adaptive-manufacturing-enterprise/diagnostic

เกี่ยวกับบริษัท QAD Inc.- Enabling the Adaptive Manufacturing Enterprise

QAD Inc.เป็นผู้นำในการให้บริการซอฟต์แวร์Enterprise Resource PlanningหรือERPบนระบบCloudสำหรับบริษัทผู้ผลิตระดับโลก ผู้ผลิตทั่วโลกต้องเผชิญกับการหยุดชะงักที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภค เพื่อความอยู่รอดและการเติบโตของผู้ผลิต ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องสามารถคิดค้นและปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจได้อย่างทันท่วงทีQADเรียก บริษัท เหล่านี้ว่า“Adaptive Manufacturing Enterprises”ด้วยโซลูชั่นที่QADมี จะช่วยให้ลูกค้าใน6อุตสาหกรรมที่QADมีความเชี่ยวชาญอย่าง อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive)อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค บริโภค (Customer Products),อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)อุตสาหกรรมสินค้าเทคโนโลยี (High-tech)อุตสาหกรรมหนัก อินดัสเทรียล (Industrial)และอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ (Life Sciences)สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคนี้ได้อย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์QAD Adaptive ERPสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรโดยรวม ทั้ง ด้านการผลิต ซัพพลายเชน การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ และการวางแผนทรัพยากรในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทQADก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 และ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานตา บาบาร่า ในรัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานทั่วโลกถึง29แห่ง รวมทั้งสาขาในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งมา กว่า 40 ปี บริษัท ผู้ผลิตกว่า 2,000 ราย ได้ปรับใช้โซลูชั่นQADเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)การวางแผนอุปสงค์และซัพพลายเชน (DSCP)การดำเนินการค้าและการขนส่งทั่วโลก (GTTE)และระบบการจัดการคุณภาพ (QMS)เพื่อมุ่งสู่เป็นAdaptive Manufacturing Enterprise

สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นQAD Adaptive ERPสามารถติดต่อทีมงานQADประเทศไทย ได้ที่โทร: 02 202 9369 / 02 202 9363 หรืออีเมล: si3@qad.com

ข้อมูลเพิ่มเติม www.qad.com/th-TH

"QAD"เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของQAD Inc.ผลิตภัณฑ์หรือชื่อ บริษัท อื่นๆ ทั้งหมดในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง


Latest Press Release

Acer เปิดตัวโน้ตบุ๊ก Nitro และ Aspire รุ่นล่าสุด มาพร้อมกับโมบายล์โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 5000 Serie และกราฟิกการ์ด NVIDIA GeForce RTX 30

Nitro 5 การอัพเกรดครั้งสำคัญของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กด้วยการเพิ่มโมบายล์โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen (TM) 9 5900 HX และ NVIDIA GeForce RTX(TM) 3080 Laptop GPU รุ่นสูงสุดNitro 5 มาพร้อมกับจอแสดงผลขนาด 15.6" และ 17.3" ให้การแสดงผลคมชัดสูง (QHD) ค่ารีเฟรชเรทที่ 165 Hz...

เจาะเบื้องหลังฮาร์ดแวร์สุดล้ำ Galaxy S21 Series 5G พบกับ 4 หัวใจหลักของนวัตกรรมสมาร์ทโฟนแฟลกชิปรุ่นล่าสุดจากซัมซุง

สมาร์ทโฟนเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ร่วมกัน โดยหลากหลายฟีเจอร์อันยอดเยี่ยมในปัจจุบัน จะไม่สามารถทำงานได้เลยหากไม่มีฮาร์ดแวร์ที่ดีคอยทำงานอยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะในปัจจุบันไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไป...

Surface Pro 7+ for Business สร้างมาเพื่อทีม เพื่อการเรียนรู้ เพื่อคุณในอีกระดับแห่งยุคดิจิทัลใหม่นี้

เผยโฉม Surface Pro 7+ ใหม่ล่าสุดในตระกูล Surface for Business ที่เหนือชั้นทั้งรูปลักษณ์ และความคล่องตัว เชื่อมต่อทุกการทำงานได้อย่างปลอดภัย สำหรับองค์กรธุรกิจและภาคการศึกษาเพื่อการปรับใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ และ Surface Hub 2S 85"...

ThoughtWorks ประกาศเข้าควบรวมกิจการ Gemini Solutions เสริมฐานขยายธุรกิจในทวีปยุโรป

ThoughtWorks บริษัทที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ระดับโลก ประกาศการควบรวมกิจการของ Gemini Solutions Inc. บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของ ThoughtWorks และการขยายธุรกิจไปทั่วภาคพื้นยุโรป...

คลาวด์ เอชเอ็ม (Cloud HM) ได้รับการรับรอง VMware Cloud Verified ประกาศความพร้อมสนับสนุนการใช้งานคลาวด์ทุกรูปแบบ รองรับการทำธุรกิจหลัง New Normal

บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Cloud HM) ผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำสำหรับองค์กรในประเทศไทยประกาศเป็นผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรอง VMware Cloud Verified เครื่องหมายรับรอง Cloud Verified ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการคลาวด์รายนั้นๆ...

Related Topics