26-29 เมษายน นี้ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล” ย้อนรำลึกถึงตำนานประวัติศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Monday April 23, 2012 11:11
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--รพ.ศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล ขอเชิญร่วมงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล” ย้อนรำลึกถึงตำนานประวัติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ซึ่งบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์และจุดกำเนิดของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ล่องเรือชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตำนานบางกอกน้อย ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือราชพิธี ร่วมกราบนมัสการหลวงพ่อโตเพื่อเป็นสิริมงคล วัดชีปะขาวหรือวัดศรีสุดาราม และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ชมร้านขายยา สงวนโอสถ แวะชุมชนเก่าแก่บ้านบุชมกระบวนการผลิตขันลงหิน(ทองเหลือง) และขันลงหิน ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน(สแตนเลส) (วันละ 3 รอบ เวลา 13.00 น.,14.00 น.,15.00 น.) พร้อมทั้งชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ”ยามค่ำคืน” และชมสถานีรถไฟธนบุรี(เดิม) (วันละ 3 รอบ เวลา 17.00น.,18.00 น.,19.00 น.) นอกจากนั้น ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน เช่น รำกระบี่กระบอง ขี่ม้าแก้บน รำฉุยฉาย ทอยสะบ้าไทย เป็นต้น เพลิดเพลินกับศิลปินดารารับเชิญมากมายที่ร่วมขับกล่อมเพลงร่วมสมัยและการแสดงจากวงดุริยางค์ทหารเรือ ชมภาพยนตร์“คู่กรรม” ตำนานรักคลองบางกอกน้อย พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนบางกอกน้อย ของที่ระลึกจากร้าน ณ ศิริราช และชิมอาหารดั้งเดิมเลิศรสของชาวบางกอกน้อย ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน ณ สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช เวลา 13.00 - 23.00 น. โดยจะมีพิธีเปิดงาน พร้อมการแสดงเห่เรือเฉลิมพระเกียรติจากกองทัพเรือ ในวันที่ 26 เมษายน เวลา 16.00 น. ฟังเสวนาพิเศษ “ตำนานบางกอกน้อย” โดย อ.สุจิตต์ วงษ์เทศ ในวันที่ 27 เม.ย. เวลา 15.00-18.00 น. ณ โถงสหัสธารา อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 (ฟรี ตลอดทั้งงาน)

26 เมษายน 2555
13.00 - 14.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 1
14.00 - 15.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 2
15.00 - 16.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 3
15.30 - 16.00 น. เตรียมความพร้อมในการต้อนรับประธานในพิธี
16.00 - 16.05 น. ท่านคณบดีประธานในพิธีเดินทางมาถึง
16.05 - 16.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ จากนั้นนำเข้าสู่ช่วงพิธีการ
16.10 - 16.20 น. ท่านคณบดี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
16.20 - 16.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
16.30 - 17.00 น. การแสดงจากทหารเรือ ชุดเห่เรือ
17.00 - 17.30 น. ท่านคณบดี ชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน
17.00 - 17.30 น. การแสดงจากชุมชนวัดยางสุทธาราม ชุดกระบี่กระบองผู้ใหญ่
17.00 - 18.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 1
18.00 - 19.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 2
19.00 - 20.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 3
18.30 - 18.50 น. การแสดงจากชุมชนวัดสุวรรณาราม(บ้านบุ) ชุดขี้ม้าแก้บน
18.50 - 19.05 น. การแสดงจากชุมชนวัดระฆัง ชุดรำฉุยฉาย
27 เมษายน 2555
13.00 - 14.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 1
14.00 - 15.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 2
15.00 - 16.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 3
15.00 - 18.00 น. เสวนาเรื่อง "ตำนานบางกอกน้อย" อาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ
ณ โถงสหัสธารา อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7
17.00 - 18.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 1
18.00 - 19.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 2
19.00 - 20.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 3
17.00 - 17.10 น. การแสดงจากโรงเรียนวัดอมรินทราราม ชุดรัตนโกสินถิ่นไทยงาม
17.10 - 17.20 น. การแสดงจากโรงเรียนวัดอมรินทราราม ชุดลูกทุ่งอมรินทร์
17.20 - 18.05 น. การแสดงจากชุมชนวัดยางสุทธารามวง “ปี่พาทย์เครื่องไทย”
18.05 - 18.35 น. การแสดงจากวัดวิเศษการ ชุดกระบี่กระบองเด็ก
18.35 - 18.55 น. การแสดงจากชุมชนบ้านช่างหล่อ ชุดทอยสะบ้าไทย
18.55 - 19.10 น. การแสดงจากชุมชนวัดระฆัง ชุดรำฉุยฉาย
19.10 - 20.00 น. การแสดงจากทหารเรือ ชุดเห่เรือ
28 เมษายน 2555
13.00 - 14.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 1
14.00 - 15.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 2
15.00 - 16.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 3
17.00 - 18.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 1
18.00 - 19.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 2
19.00 - 20.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 3
17.00 - 17.10 น. การแสดงจากวัดวิเศษการ ชุดแดนเซอร์ รอบ 1
17.10 - 17.30 น. การแสดงจากชุมชนบ้านช่างหล่อ ชุดทอยสะบ้าไทย
17.30 - 17.40 น. การแสดงจากวัดวิเศษการ ชุดแดนเซอร์ รอบ 2
17.40 - 17.55 น. การแสดงจากชุมชนวัดระฆัง ชุดรำฉุยฉาย
17.55 - 18.15 น. การแสดงจากชุมชนวัดสุวรรณาราม(บ้านบุ) ชุดขี้ม้าแก้บน
18.15 - 18.45 น. การแสดงจากวัดวิเศษการ ชุดกระบี่กระบองเด็ก
18.45 - 19.30 น. การแสดงจากชุมชนวัดยางสุทธารามวง “ปี่พาทย์เครื่องไทย”
19.30 - 20.00 น. การแสดงจากทหารเรือ ชุดเห่เรือ
29 เมษายน 2555
13.00 - 14.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 1
14.00 - 15.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 2
15.00 - 16.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 3
17.00 - 18.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 1
18.00 - 19.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 2
19.00 - 20.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 3
17.00 - 19.00 น. การแสดงจากชุมชนวัดดุสิตาราม ชุดผีรอบ
19.00 - 19.45 น. การแสดงจากชุมชนวัดยางสุทธารามวง “ปี่พาทย์เครื่องไทย”
19.45 - 20.15 น. การแสดงจากทหารเรือ ชุดเห่เรือ
ติดต่อ:
สำนักงานจัดหาทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช รพ.ศิริราช โทร. 0 2419 9168-9

Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ ได้รับรางวัล โรงแรมห้าดาวตามมาตราฐานสากล และโรงแรมหรูหราในเมืองที่ดีที่สุดในประเทศไทย จาก INTERNATIONAL HOTEL AWARDS 2019 2020

ล่าสุดโรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ ได้รับสองรางวัลจาก International Hotel Awards 2019 - 2020 ประเภท "โรงแรมห้าดาวตามมาตราฐานสากล (The International Five Star Standard)" และ "โรงแรมหรูหราในเมืองที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Luxury City Hotel in...

ภาพข่าว: เคป แคนทารี โฮเทลส์ จัดเวิร์คช้อปผ้ามัดย้อม แทนคำขอบคุณลูกค้าของโรงแรมทั้ง 4 แห่งในชลบุรี

สุดาวดี ฤกษ์สุจริต ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา และโรงแรมคามิโอ เฮ้าส์ ศรีราชา, รุ่งโรจน์ พ้นภัย ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา และ ศิริพร จงจิตรเจริญยนต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมคาราเวล เฮ้าส์ ศรีราชา จัดงาน Exclusive Moment...

มิวเซียมสยาม จับมือ ททท. เปิดแคมเปญ เที่ยวครบตบรางวัล มหัศจรรย์เมืองเหนือ ตะลุยเช็คอิน 50 แหล่งเรียนรู้ภาคเหนือ แจกบัตรเติมน้ำมัน สูงสุด 2,000 บาท

- มิวเซียมสยาม เปิดเส้นทางท่องเที่ยวภาคเหนือ หนุนเทรนด์ครอบครัวและคนรุ่นใหม่เที่ยวแหล่งเรียนรู้เมืองหลัก เมืองรองสุดอันซีน พร้อมสัมผัสความมหัศจรรย์เกินจินตนาการ มิวเซียมสยาม จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดแคมเปญ "เที่ยวครบตบรางวัล...

เอมิเรตส์ ชวนสัมผัส สีสันซัมเมอร์เมืองดูไบ กับ #My Emirates Pass #ให้คุณคลายลมร้อน พร้อมรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์สุดพิเศษจากกว่า 500 แห่ง ทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สายการบินเอมิเรตส์ พร้อมมอบความตื่นตาตื่นใจ ในช่วงซัมเมอร์ของเมืองดูไบด้วยสุดยอดสิทธิประโยชน์เฉพาะผู้โดยสารสายการบินเอมิเรตส์กับโปรแกรม "My Emirates Pass" ที่จะเปลี่ยนบอร์ดดิ้งพาสให้กลายเป็นบัตรสมาชิกสุดพิเศษ สำหรับใช้เป็นส่วนลดสูงถึง 50%...

ภาพข่าว: การบินไทยร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาคมธุรกิจสายการบิน ประจำปี 2562

นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานคณะกรรมการสมาคมธุรกิจสายการบิน (The Board of Airline Representatives Business Association หรือ BAR) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562...

Related Topics