26-29 เมษายน นี้ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล” ย้อนรำลึกถึงตำนานประวัติศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Monday April 23, 2012 11:11
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--รพ.ศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล ขอเชิญร่วมงาน “บางกอกน้อยเฟสติวัล” ย้อนรำลึกถึงตำนานประวัติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ซึ่งบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์และจุดกำเนิดของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ล่องเรือชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตำนานบางกอกน้อย ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือราชพิธี ร่วมกราบนมัสการหลวงพ่อโตเพื่อเป็นสิริมงคล วัดชีปะขาวหรือวัดศรีสุดาราม และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ชมร้านขายยา สงวนโอสถ แวะชุมชนเก่าแก่บ้านบุชมกระบวนการผลิตขันลงหิน(ทองเหลือง) และขันลงหิน ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน(สแตนเลส) (วันละ 3 รอบ เวลา 13.00 น.,14.00 น.,15.00 น.) พร้อมทั้งชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ”ยามค่ำคืน” และชมสถานีรถไฟธนบุรี(เดิม) (วันละ 3 รอบ เวลา 17.00น.,18.00 น.,19.00 น.) นอกจากนั้น ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน เช่น รำกระบี่กระบอง ขี่ม้าแก้บน รำฉุยฉาย ทอยสะบ้าไทย เป็นต้น เพลิดเพลินกับศิลปินดารารับเชิญมากมายที่ร่วมขับกล่อมเพลงร่วมสมัยและการแสดงจากวงดุริยางค์ทหารเรือ ชมภาพยนตร์“คู่กรรม” ตำนานรักคลองบางกอกน้อย พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนบางกอกน้อย ของที่ระลึกจากร้าน ณ ศิริราช และชิมอาหารดั้งเดิมเลิศรสของชาวบางกอกน้อย ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน ณ สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช เวลา 13.00 - 23.00 น. โดยจะมีพิธีเปิดงาน พร้อมการแสดงเห่เรือเฉลิมพระเกียรติจากกองทัพเรือ ในวันที่ 26 เมษายน เวลา 16.00 น. ฟังเสวนาพิเศษ “ตำนานบางกอกน้อย” โดย อ.สุจิตต์ วงษ์เทศ ในวันที่ 27 เม.ย. เวลา 15.00-18.00 น. ณ โถงสหัสธารา อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 (ฟรี ตลอดทั้งงาน)

26 เมษายน 2555
13.00 - 14.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 1
14.00 - 15.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 2
15.00 - 16.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 3
15.30 - 16.00 น. เตรียมความพร้อมในการต้อนรับประธานในพิธี
16.00 - 16.05 น. ท่านคณบดีประธานในพิธีเดินทางมาถึง
16.05 - 16.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ จากนั้นนำเข้าสู่ช่วงพิธีการ
16.10 - 16.20 น. ท่านคณบดี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
16.20 - 16.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
16.30 - 17.00 น. การแสดงจากทหารเรือ ชุดเห่เรือ
17.00 - 17.30 น. ท่านคณบดี ชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน
17.00 - 17.30 น. การแสดงจากชุมชนวัดยางสุทธาราม ชุดกระบี่กระบองผู้ใหญ่
17.00 - 18.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 1
18.00 - 19.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 2
19.00 - 20.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 3
18.30 - 18.50 น. การแสดงจากชุมชนวัดสุวรรณาราม(บ้านบุ) ชุดขี้ม้าแก้บน
18.50 - 19.05 น. การแสดงจากชุมชนวัดระฆัง ชุดรำฉุยฉาย
27 เมษายน 2555
13.00 - 14.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 1
14.00 - 15.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 2
15.00 - 16.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 3
15.00 - 18.00 น. เสวนาเรื่อง "ตำนานบางกอกน้อย" อาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ
ณ โถงสหัสธารา อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7
17.00 - 18.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 1
18.00 - 19.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 2
19.00 - 20.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 3
17.00 - 17.10 น. การแสดงจากโรงเรียนวัดอมรินทราราม ชุดรัตนโกสินถิ่นไทยงาม
17.10 - 17.20 น. การแสดงจากโรงเรียนวัดอมรินทราราม ชุดลูกทุ่งอมรินทร์
17.20 - 18.05 น. การแสดงจากชุมชนวัดยางสุทธารามวง “ปี่พาทย์เครื่องไทย”
18.05 - 18.35 น. การแสดงจากวัดวิเศษการ ชุดกระบี่กระบองเด็ก
18.35 - 18.55 น. การแสดงจากชุมชนบ้านช่างหล่อ ชุดทอยสะบ้าไทย
18.55 - 19.10 น. การแสดงจากชุมชนวัดระฆัง ชุดรำฉุยฉาย
19.10 - 20.00 น. การแสดงจากทหารเรือ ชุดเห่เรือ
28 เมษายน 2555
13.00 - 14.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 1
14.00 - 15.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 2
15.00 - 16.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 3
17.00 - 18.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 1
18.00 - 19.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 2
19.00 - 20.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 3
17.00 - 17.10 น. การแสดงจากวัดวิเศษการ ชุดแดนเซอร์ รอบ 1
17.10 - 17.30 น. การแสดงจากชุมชนบ้านช่างหล่อ ชุดทอยสะบ้าไทย
17.30 - 17.40 น. การแสดงจากวัดวิเศษการ ชุดแดนเซอร์ รอบ 2
17.40 - 17.55 น. การแสดงจากชุมชนวัดระฆัง ชุดรำฉุยฉาย
17.55 - 18.15 น. การแสดงจากชุมชนวัดสุวรรณาราม(บ้านบุ) ชุดขี้ม้าแก้บน
18.15 - 18.45 น. การแสดงจากวัดวิเศษการ ชุดกระบี่กระบองเด็ก
18.45 - 19.30 น. การแสดงจากชุมชนวัดยางสุทธารามวง “ปี่พาทย์เครื่องไทย”
19.30 - 20.00 น. การแสดงจากทหารเรือ ชุดเห่เรือ
29 เมษายน 2555
13.00 - 14.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 1
14.00 - 15.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 2
15.00 - 16.30 น. ล่องเรือชมของดีบางกอกน้อย รอบ 3
17.00 - 18.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 1
18.00 - 19.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 2
19.00 - 20.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช "ยามค่ำคืน" รอบ 3
17.00 - 19.00 น. การแสดงจากชุมชนวัดดุสิตาราม ชุดผีรอบ
19.00 - 19.45 น. การแสดงจากชุมชนวัดยางสุทธารามวง “ปี่พาทย์เครื่องไทย”
19.45 - 20.15 น. การแสดงจากทหารเรือ ชุดเห่เรือ
ติดต่อ:
สำนักงานจัดหาทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช รพ.ศิริราช โทร. 0 2419 9168-9

Latest Press Release

ไทยสมายล์ฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ด้วยเมนูสุดพิเศษจากร้าน After You

เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ สายการบินไทยสมายล์ขอเติมรอยยิ้มให้แก่ผู้โดยสารทุกที่นั่ง ทุกเที่ยวบิน ด้วยบริการเมนูสุดพิเศษได้แก่ ขนมปังเนยสดนูเทลล่า (Nutella Butter Bun) สำหรับเที่ยวบินขาเข้าเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศ...

ชลบุรี จัดใหญ่!! งามแสงไฟโคมประทีป บูชาองค์พระคู่ชีพชาวเขาชีจรรย์

จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 และเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เตรียมจัดงานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 6 ณ...

เวียตเจ็ทเปิดบริการเที่ยวบินโฮจิมินห์ โอซาก้า อย่างเป็นทางการ

หลังเปิดบริการเส้นทางฮานอย-โอซาก้าเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เวียตเจ็ท สายการบินยุคใหม่แห่งเวียดนามเปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางโฮจิมินห์ – โอซาก้า อย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว...

บ้านจ๋าขอลาก่อน นอสตร้าแนะนำ แผนที่ 12 จุดเที่ยวรับลมเย็น

นอสตร้า (NOSTRA) แผนที่ดิจิทัลครบวงจร ละเอียด แม่นยำสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยบริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ต้อนรับปี 2019 ส่งแผนที่ท่องเที่ยวพิเศษใกล้วันหยุดยาว ปักหมุดแผนที่ 12 จุดท่องเที่ยวรับลมเย็น บนแอปพลิเคชันแผนที่นำทาง นอสตร้า...

Cleartrip วางใจเลือกแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าของ CleverTap เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงใจผู้ใช้งานในระดับไฮเปอร์สเกล

แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าสุดล้ำสมัย ช่วยให้แบรนด์ท่องเที่ยวชั้นนำรายนี้สามารถผลักดันการทดสอบทั่วทั้งองค์กรและสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด Cleartrip แหล่งรวมข้อมูลการท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำในอินเดียและตะวันออกกลาง ประกาศในวันนี้ว่า...

Related Topics