ภาครัฐและภาคเอกชนของญี่ปุ่นร่วมเดินหน้าผลักดันโครงการ Cool Japanและ Visit Japan โดยการจัดกิจกรรม JAPAN WEEKEND อินไทยแลนด์

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Tuesday November 18, 2014 16:19
กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--JETRO

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเพลง (PROMIC) คณะกรรมการงานเทศกาลละครนานาชาติโตเกียว กรมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น และองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ร่วมผลักดันโครงการเพื่อสร้างโอกาสสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีเชิงลึกของญี่ปุ่น หรือ “Cool Japan Contents” & “Visit Japan” โดยได้จัดให้มีงาน “เจแปน วีคเอนท์” ไปแล้วเมื่อเร็วๆ นี้

ช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากนโยบายยกเลิกการขอรับวีซ่าตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวระยะสั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในขณะที่กระแสนิยมแฟชั่นและวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ จากญี่ปุ่น อาทิบทเพลงและดนตรี ละคร เป็นต้น ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2557 พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนมากถึง 430,000 คน คิดเป็นร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากข้อมูลนี้สรุปได้ว่าปัจจุบันชาวไทยมีโอกาสเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประเทศญี่ปุ่นได้มากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านทางบทละคร การ์ตูน บทเพลงและดนตรีและทางวัฒนธรรมป๊อบคณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีโอกาสสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นอันตระการตาและสามารถศึกษาวัฒนธรรมต่าง ๆ ของญี่ปุ่นได้มากขึ้น จากแนวคิด “Cool Japan” โดยการผลักดันนโยบาย “Visit Japan” ผ่านกิจกรรม?JAPAN WEEKEND? ในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีเชิงธุรกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

(การผลักดันและให้ความส าคัญแก่เนื้อหาสาระของเนื้อเพลงญี่ปุ่น) Music Contents Platform

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) และมูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเพลง (PROMIC) จัดให้มีกิจกรรม “J POP Signature in Bangkok 2014” โดยการจัด Live Showcase พร้อมกับการเปิดเวทีเจรจาการค้าเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เนื่องจากผลสำรวจความนิยมต่อศิลปินที่ชื่นชอบจากแบบ สอบถามต่อคนไทยจำนวนประมาณ 3,000 คน เพื่อจัดกิจกรรม Live Showcase เมื่อเดือนกันยายนปีนี้พบว่าศิลปินญี่ปุ่น (หมวดเพลงการ์ตูน) ที่คนไทยชื่นชอบและต้องการให้เชิญมาแสดงคือ LiSA และ Dj Kazu ผู้ซึ่งบุกเบิกวงการเพลงการ์ตูนแนวใหม่ที่ทางเราได้เชิญมาแสดงสดในเมืองไทย ณ โอกาสนี้

นางสาวมิยาโกะ ฮามาโนะ รองประธานบริหารองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) กล่าวว่า “การที่ประเทศไทยได้มีการเริ่มแพร่ภาพออกอากาศรายการต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิตอล ตั้งแต่ปีนี้นั้น ส่งผลให้ชาวไทยมีโอกาสได้รับฟังเพลงและดนตรี และข่าวสารด้านต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จะทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องแขนงต่างๆ สามารถขยายตัวได้ในวงกว้างโดยมีจำกัดอยู่เพียงแค่การทำกิจกรรมในครั้งเดียว และจะสนับสนุนเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง”

(เผยแพร่เสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นโดยการแพร่ภาพ)

คณะกรรมการงานเทศกาลละครนานาชาติโตเกียว จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยเน้นในส่วนเนื้อหาของบทละคร โดยการจัดงานมหกรรม “J Series Festival” ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 นำเสนอเรื่องสร้างตามบทละคร การ์ตูน เพลงและดนตรี เพื่อเพิ่มกระแสนิยม ในครั้งนี้ มีศิลปินญี่ปุ่นผู้เป็นที่นิยมในหมู่คนไทยมากมายเข้าร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ ฮิเดอากิ ทาคิซาว่า (สัมภาษณ์), ฮารุนะ คาวากุจิ ดาราซึ่งมีกระแสนิยมร้อนแรงในปัจจุบัน จะขึ้นแสดงทอล์คโชว์, การแสดงสดจากวง Idol Renaissance ซึ่งมีสมาชิกร่วมวงทั้งหมด 7 คน และวง Bless 4 (Bless Four) หรือวง 4 พี่น้อง ส่วนศิลปินไทยที่มาร่วมท ากิจกรรม ได้แก่ โอปอล นักแสดงและ ดีเจ อ๋อง นักจัดรายการวิทยุระดับเซเลป

นายฮาจิเมะ ชิเงมุระ รองประธานกรรมการบริษัทในเครือ Nippon Broadcasting Holdings ผู้ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดงานร่วมในครั้งนี้กล่าวว่า “หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบรนด์ญี่ปุ่นจะได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากการเสริมสร้างความเข้าใจให้เกิดมากขึ้นต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของญี่ปุ่นโดยการแพร่ภาพเนื้อหาสาระ (Contents) ที่น่าสนใจต่าง ๆ ของญี่ปุ่น”

(เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจในหลายแง่มุม)

กรมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นและองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) จัดให้มีงาน “Visit Japan FIT Travel Fair 2014 Winter” ขึ้น โดยมีการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเพื่อการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นการท่องเที่ยวด้วยตัวเองและการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าของญี่ปุ่นตามบูธต่าง ๆ จากหน่วยงานท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น สมาคมท่องเที่ยว และบริษัทท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกทั้งยังจัดให้มีการสัมมนาและเวทีเจรจาทางการค้าระหว่าง สื่อแขนงต่าง ๆ บริษัทท่องเที่ยวของประเทศไทย และองค์กรการท่องเที่ยวต่าง ๆ จากประเทศญี่ปุ่น

นายโนนิฮิโกะ คุฮาระ ผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมและพัฒนาแบรนด์จากต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น กล่าวว่า“ในปีที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนตรงตามเป้าหมายซึ่งวางไว้ที่ราว 10 ล้านคน สำหรับในปีนี้กรมฯ ได้ตั้งเป้าไว้ที่ 20 ล้านคน โดยในจำนวนนี้ แบ่งเป็นส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยได้มากถึงกว่า 4 แสน 3 หมื่นคน เฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนนี้ ถือเป็นอัตราการเพิ่มที่มีระดับสูงซึ่งมีความใกล้เคียงกับสถิติในปี 2556 ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 4 แสน 5 หมื่นคน ทั้งนี้ เนื่องจากนโยบายการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวระยะสั้น และการเพิ่มเที่ยวบินของสายการบินที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยและท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับการเพิ่มเส้นทางการบินใหม่ของสายการบินโลว์คอสท์ จึงทำให้การเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นไปได้โดยสะดวกสบายยิ่งขึ้น คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและสัมผัสกับบรรยากาศในแต่ละฤดูกาลและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพในแต่ละภูมิภาค” นอกจากนี้เจโทรและ กรมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น และ JNTO ยังได้ร่วมมือกันจัดให้มีงาน “FIT Fair” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นผ่านทางการ์ตูน เพื่อให้แฟนๆการ์ตูน ได้สัมผัสโดยตรงที่ Live Showcase และยังเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวแนวใหม่ ได้แก่ “การท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม” (Industrial Tourism) อีกด้วย

นางสาวมิยาโกะ ฮามาโนะ รองประธานบริหารของเจโทร กล่าวว่า“ไม่เพียงแต่ต้องการเผยแพร่และให้การสนับสนุนเรื่องข้อมูลเพื่อส่งออกการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังต้องการสำรวจความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ เพื่อท่องเที่ยวเชิงศึกษาอุตสาหกรรมภายในไปด้วยในขณะเดียวกัน


Latest Press Release

ดื่มด่ำกับเทศกาลแห่งความสุข ต้อนรับปีใหม่เมืองหัวหินณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดแห่งปี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน พร้อมส่งมอบความสุขเต็มที่ตลอดช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ให้คุณได้เพลิดเพลินกับหลากหลายกิจกรรมและมื้ออาหารที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ...

เริ่มแล้ววิ่งกินเที่ยวนานาชาติ KILORUN HANOI 2019 ท้าแข่งวิ่งชมเมืองวัฒนธรรมตะลุยกินจานเด็ดเวียดนาม

อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จับมือสายการบินแอร์เอเชีย สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ ร่วมสร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญจัดงานวิ่งกินเที่ยวระดับนานาชาติ KILORUN HANOI 2019: RUN EAT FUN IN ONE GO...

ไทยสมายล์ สานต่อรอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life ปี 2 ตอกย้ำจิตวิญญาณผู้ให้ กระตุกความคิด บุญที่ยิ่งใหญ่ ในสังคม

การสานต่อความปรารถนาดีจากผู้ให้ไปสู่มือผู้รับได้อย่างสมบูรณ์ เปรียบได้กับ "สะพานบุญ" ตัวกลางส่งต่อรอยยิ้มจากผู้ให้ เป็นการเติมเต็มรอยยิ้มในหัวใจซึ่งกันและกันไม่รู้จบ ดังเช่นโครงการ "ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life"...

ชวนเที่ยวงาน ปั้นดาว ณ สุขสยามรวมของดี SME จากโครงการปั้นดาว 15-18 พ.ย. นี้ที่ไอคอนสยาม

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานช่วยสินค้าและผู้ประกอบการไทยผ่านโครงการ ปั้นดาว ณ สุขสยาม จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)...

ปรับราคาใหม่ โปรแกรมพิเศษล่องเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซสวันลอยกระทง

ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ในค่ำคืนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กับโปรแกรมล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ สัมผัสบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติและซีฟู๊ด พร้อมเครื่องดื่ม Soft Drink...

Related Topics