การบินไทยจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษสู่ญี่ปุ่น Japan Great Attraction

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Thursday March 12, 2015 10:23
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--การบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารบินสู่ญี่ปุ่นราคาสุดพิเศษ.Japan.Great Attraction 2 for 2 and SAPPORO 2 GETHER

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย - ประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอบรับปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสารไปยังประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและติดต่อธุรกิจ.การบินไทยได้จัดโปรโมชั่น Japan.Great Attraction 2 for 2 and SAPPORO 2 GETHER จำหน่ายบัตรโดยสารชั้นประหยัด โดยมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป

ใน 4 เส้นทางบินยอดนิยมสู่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ 4มีนาคม 2558 - 30 กันยายน 2558 และเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2558 – 30 กันยายน 2558

เส้นทางไป – กลับ
เส้นทาง             ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้น ต่อ 1ท่าน (บาท)
กรุงเทพฯ – โตเกียว   16,915
กรุงเทพฯ – โอซากา   17,065
กรุงเทพฯ – นาโกย่า   16,895
กรุงเทพฯ – ฟุกูโอกะ   15,670
กรุงเทพฯ – ซัปโปโร   22,135

บัตรโดยสารราคาพิเศษ Japan Great Attraction 2 for 2 and SAPPORO 2 GETHER ได้รวมค่าภาษี และค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว (ค่าภาษี.และค่าธรรมเนียม เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกบัตรโดยสารและวันที่เดินทาง) / เป็นราคาสำหรับการเดินทางของผู้ใหญ่ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป โดยต้องเดินทางพร้อมกัน ทั้งไปและกลับ ในเส้นทางเดียวกัน / โตเกียว , นาโกย่า , โอซากา , ฟูกูโอกะ ไม่อนุญาตให้เดินทางระหว่างวันที่ 3เมษายน –13 เมษายน 2558 วันที่.1 – 5 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2558 / ซัปโปโร ไม่อนุญาตให้เดินทางระหว่างวันที่ 3 เมษายน.–.13 เมษายน 2558 วันที่.1 – 5 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 01 - 31 กรกฎาคม 2558 /บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ มีอายุ 14 วัน และมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน / เป็นบัตรโดยสารแบบมีเงื่อนไข /ผู้โดยสารจะได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส

ทั้งนี้ สามารถสำรองที่นั่ง และ ออกบัตรโดยสารได้ที่ เว็บไซต์ www.thaiairways.com หรือสำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center (02) 356-1111

(ตลอด 24 ชั่วโมง)

อนึ่ง สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารการบินไทย จะปรับเปลี่ยนเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม2558เป็นต้นไป ดังนี้