แพคเกจสัมมนาแบบวิถีไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Thursday May 7, 2015 09:49
กรุงเทพฯ--7 พ.ค.--สามพราน ริเวอร์ไซด์

ในโอกาสก้าวย่างสู่ปีที่ 54 นี้ สามพราน ริเวอร์ไซด์ ได้จัดทำแพ็คเกจพิเศษ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าสัมมนา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้จากหลักสูตรที่เข้ามาอบรมแล้ว ยังจะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตแบบไทยๆ ทั้งวิถีการทำการเกษตรอินทรีย์ และศึกษาโครงการต้นแบบด้านการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จร่วมกันระหว่างธุรกิจกับชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางในการทำ CSR และ CSV อย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อ“โครงการ สามพรานโมเดล”

สำหรับแพคเกจ “สัมมนาแบบวิถีไทย” ที่จัดขึ้นนี้ เป็นราคาพิเศษที่ถือว่าสุดคุ้ม ราคาห้องพักพร้อมอาหารเช้าเริ่มต้นที่ 1,500 บาทต่อห้องเท่านั้น นอกจากนี้ทางโรงแรมฯ ยังได้อภินันทนาการค่าเข้าชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และค่าเข้าร่วมกิจกรรมวิถีไทย 12 ฐานกิจกรรม มูลค่ากว่า 1,200 บาท ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา

สำหรับคณะสัมมนาที่สนใจทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทางโรงแรมฯ ได้นำกิจกรรมวิถีไทย มาประยุกต์เป็นกิจกรรม Team Building วิถีไทย ซึ่งได้รับความนิยมจากองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และเรียนรู้วิถีไทยไปในโอกาสเดียวกัน นอกเหนือจากนี้ทางโรงแรมฯ ยังยึดแนวทางการทำการเกษตรอินทรีย์ โดยจัดทำศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สุขใจ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ อาทิ การปลูกข้าว ปลูกผัก ผลไม้ ทำชาสมุนไพร ทำปุ๋ยหมัก ซึ่งแต่ละกิจกรรมสามารถนำมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับหลักสูตรการสัมมนาของแต่ละองค์กรได้ นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังการบรรยาย “โครงการสามพรานโมเดล” ให้กับผู้สนใจรับฟังอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายขายโทร 08-1359-5968 www.sampranriverside.com