กรมการท่องเที่ยว ชวนร่วมงานสงกรานต์เชิงประเพณีวัฒนธรรม 15 จังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Monday April 10, 2017 12:38
กรุงเทพฯ--10 เม.ย.--Syllable

กรมการท่องเที่ยวสนับสนุนการจัดงานประเพณีเทศกาลสงกรานต์เชิงวัฒนธรรมใน 15 จังหวัด ขอเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวร่วมฉลองสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และช่วยกระจายรายได้ให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ใน 15 จังหวัด โดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนประชาชนให้ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ให้สนุก ปลอดภัย และได้สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น และเป็นการท่องเที่ยววิถีไทย ตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับการจัดกิจกรรมสงกรานต์ที่กรมการท่องเที่ยวเข้าไปสนับสนุนใน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน มหาสารคาม นครราชสีมา มุกดาหาร สกลนคร ระยอง และยะลา ซึ่งแต่ละแห่งมีรายละเอียดดังนี้

1) งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ. ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2560 มีการแสดงนาฏศิลป์ รำวงย้อนยุค ดนตรีไทย และวงดนตรีลูกทุ่ง

2) มหาสงกรานต์เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 12 เมษายน 2560 ภายในงานมีขบวนแห่การสืบสานประเพณีสงกรานต์

3) ประเพณีสงกรานต์นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2560 จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2560 ภายในงานมีขบวนแห่นางสงกรานต์ของชุมชน มีการแข่งขันบั้งไฟ การเล่นน้ำตามวัฒนธรรม รวมทั้งพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองน่าน

4) โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดยะลา วันที่ 13 เมษายน 2560 มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งรำไทย รำพัดจีน และรำตาลีกีปัต

5) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีสงกรานต์ไทลื้อตานตุงท่าฟ้าใต้ ครั้งที่ 5 จังหวัดพะเยา วันที่ 13 เมษายน 2560 ภายในงานมีขบวนการแสดงวิถีชีวิตการตานตุงไทลื้อท่าฟ้าใต้

6) โครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ตำบลบ้านธิ ประจำปี 2560 จังหวัดลำพูน วันที่ 13-14 เมษายน 2560 มีการแสดงทางวัฒนธรรมขบวนแห่เครื่องสักการะดำหัวคนเฒ่า สืบเก๊าประเพณี 10 ขบวน การก่อ เจดีย์ทราย 10 หมู่บ้าน และการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรม

7) งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2560 ภายในงานมีขบวนแห่ กิจกรรมวิถีไทย วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีชาติ ขบวนฟ้อนรำของนางสงกรานต์ 8 ขบวน

8) งานเทศกาลสงกรานต์ล้านนาประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 ภายในงานมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ขบวนแห่ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ กิจกรรมประเพณี ตานขันข้าว การทำตุงการขนทรายเข้าวัด กิจกรรมสีสันป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ตกแต่งถนนรอบเชียงใหม่ โดยโคมล้านนาสีต่างๆ พร้อมประดับไฟ เพื่อประดับตกแต่งบริเวณถนนรอบเมืองเชียงใหม่และสถานที่จัดงาน มีบูธนิทรรศการแสดงเรื่องราวประเพณีสงกรานต์ล้านนาและวัฒนธรรมอื่นๆ ตลอดจนการนำรูป 12 นักษัตร และรูปสัญลักษณ์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์มาจัดวางบริเวณเส้นทางรอบเมืองเชียงใหม่ และจัดหาร่มสีต่างๆมาประดับตกแต่งรวมถึงโคมล้านนาพร้อมไฟที่ติดตั้งตลอดเส้นทางรอบเมืองเชียงใหม่ และที่ขาดไม่ได้คือกิจกรรมกาดหมั้วเมืองเชียงใหม่

9) ประเพณีสงกรานต์วิถีพุทธ 4 แผ่นดินอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 ภายในงานมีพิธีตักบาตรเปิดศักราชปีใหม่ไทย กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสองฝั่งโขง

10) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์ สงกรานต์วิถีไทย จังหวัดสกลนครวันที่ 13-15 เมษายน 2560 ภายในงานมีการแสดงท้องถิ่น 6 ชาติพันธุ์ 2 เชื้อชาติ และขบวนแห่กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร

11) งานประเพณีสงกรานต์ชาวรามัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 13-15 เมษายน 2560 ภายในงานมีกิจกรรมขบวนแห่หงส์ธงตะขาบ (โน่) การละเล่นพื้นเมือง การแสดงพื้นบ้าน และกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ รวมทั้งมีประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยรามัญโดยมีพิธีการทางศาสนาและวัฒนธรรมงานประเพณีสงกรานต์ มอบพวงมาลัยให้กับผู้สูงอายุ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

12) โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 จังหวัดแพร่ วันที่ 13-17 เมษายน 2560 ภายในงานมีขบวนแห่ด้านวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชน จำนวน 20 ชุมชน

13) โครงการสงกรานต์เชียงแสน จังหวัดเชียงรายระหว่าง 16 -18 เมษายน 2560 ภายในงานมีกิจกรรมไหว้สา บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและบรรพบุรุษผู้สร้างบ้านแปงเมืองเชียงแสน ไหว้สาพระธาตุจอมกิตติ บวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช พญาแสนภู เจ้าพ่อประตูป่าสัก การแสดงชุดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมลาว-จีน-พม่า ขบวนแห่ประเพณีท้องถิ่น และพิธีสรงน้ำพระคู่บ้านคู่เมือง 5 องค์

14) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีวันไหลสงกรานต์ ประจำปี 2560 จังหวัดระยอง วันที่ 16 เมษายน 2560 มีขบวนรถบุปผชาติที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เพื่อเข้าร่วมงานวันไหลสงกรานต์ และการแสดงศิลปะพื้นบ้านร่วมในขบวนแห่หลวงพ่อทอง

15) โครงการประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมืองลำปาง) วันที่ 9-13 เมษายน 2560 ภายในงานมีจัดขบวนแห่สลุงหลวง การอัญเชิญองค์พระคู่บ้านคู่เมือง และการจัดขบวนแห่ชมพระจำนวน 4 องค์ ได้แก่ พระเจ้าทองทิพย์ พระเจ้าฝนแสนห่าแก้วโคมคำ พระเจ้าไม้แก่นจันทร์ พระแสนแซ่ทองคำ ตลอดจนการอัญเชิญองค์พระเจ้าแก้วมรกต และจัดริ้วขบวนแห่ปีใหม่เมือง

"แต่ละโครงการใน 15 จังหวัด ที่กรมการท่องเที่ยวเข้าไปสนับสนุน ล้วนแล้วแต่ยังยึดถือประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม จึงขอเชิญชวนคนไทยเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์เชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะได้ประสบการณ์ ในรูปแบบที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนด้วย" นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าว


Latest Press Release

บ้านจ๋าขอลาก่อน นอสตร้าแนะนำ แผนที่ 12 จุดเที่ยวรับลมเย็น

นอสตร้า (NOSTRA) แผนที่ดิจิทัลครบวงจร ละเอียด แม่นยำสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยบริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ต้อนรับปี 2019 ส่งแผนที่ท่องเที่ยวพิเศษใกล้วันหยุดยาว ปักหมุดแผนที่ 12 จุดท่องเที่ยวรับลมเย็น บนแอปพลิเคชันแผนที่นำทาง นอสตร้า...

Cleartrip วางใจเลือกแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าของ CleverTap เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงใจผู้ใช้งานในระดับไฮเปอร์สเกล

แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าสุดล้ำสมัย ช่วยให้แบรนด์ท่องเที่ยวชั้นนำรายนี้สามารถผลักดันการทดสอบทั่วทั้งองค์กรและสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด Cleartrip แหล่งรวมข้อมูลการท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำในอินเดียและตะวันออกกลาง ประกาศในวันนี้ว่า...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ ไอคอนสยาม องค์กรพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมพลังหัวใจไทยสร้างปรากฏการณ์กับการจัดงาน AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2019 ครั้งยิ่งใหญ่สุดตระการตาบนสายน้ำเจ้าพระยา ใจกลางกรุงเทพมหานคร

- ปรากฏการณ์ความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของพลังหัวใจไทย ทั้งจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สร้างสรรค์งานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ในสเกลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาสายประวัติศาสตร์นี้เป็น NATIONAL ICONIC...

เพชรบูรณ์ คูณสุข 11 ชุมชนน่าเที่ยว ไม่แวะถือว่าพลาด

เพชรบูรณ์ ดินแดนแห่งขุนเขา ดอกไม้ และสายหมอกหมอก ครบครันด้วยที่พักและอาหารการกิน หลากหลายสไตล์ให้เลือก อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวิถีไทยแบบดั้งเดิม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์...

เวียตเจ็ทฉลองแคมเปญ Love Connection Love Is Real Touch มอบรางวัลเที่ยวบินไป-กลับ ฟรี สู่เมืองท่องเที่ยวในฝัน 17 เส้นทางบินสุดพิเศษ พร้อมจัดโปรโมชั่นต่อเนื่อง เปิดจองบัตรโดยสาร 0 บาทอีก 3 ล้านใบ

สายการบินเวียตเจ็ทฉลองแคมเปญ "Love Connection – Love Is Real Touch" จัดโปรโมชั่นต่อเนื่อง เปิดจองบัตรโดยสารราคาเริ่มต้น 0 บาท (ไม่รวมภาษีและค่าบริการ) จำนวน 3 ล้านใบ ในช่วง "ได้เวลาเวียตเจ็ท" เวลา 12.00 - 14.00 น. ของวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561...

Related Topics