กรมการท่องเที่ยว ชวนร่วมงานสงกรานต์เชิงประเพณีวัฒนธรรม 15 จังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Monday April 10, 2017 12:38
กรุงเทพฯ--10 เม.ย.--Syllable

กรมการท่องเที่ยวสนับสนุนการจัดงานประเพณีเทศกาลสงกรานต์เชิงวัฒนธรรมใน 15 จังหวัด ขอเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวร่วมฉลองสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และช่วยกระจายรายได้ให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ใน 15 จังหวัด โดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนประชาชนให้ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ให้สนุก ปลอดภัย และได้สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น และเป็นการท่องเที่ยววิถีไทย ตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับการจัดกิจกรรมสงกรานต์ที่กรมการท่องเที่ยวเข้าไปสนับสนุนใน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน มหาสารคาม นครราชสีมา มุกดาหาร สกลนคร ระยอง และยะลา ซึ่งแต่ละแห่งมีรายละเอียดดังนี้

1) งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ. ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2560 มีการแสดงนาฏศิลป์ รำวงย้อนยุค ดนตรีไทย และวงดนตรีลูกทุ่ง

2) มหาสงกรานต์เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 12 เมษายน 2560 ภายในงานมีขบวนแห่การสืบสานประเพณีสงกรานต์

3) ประเพณีสงกรานต์นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2560 จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2560 ภายในงานมีขบวนแห่นางสงกรานต์ของชุมชน มีการแข่งขันบั้งไฟ การเล่นน้ำตามวัฒนธรรม รวมทั้งพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองน่าน

4) โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดยะลา วันที่ 13 เมษายน 2560 มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งรำไทย รำพัดจีน และรำตาลีกีปัต

5) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีสงกรานต์ไทลื้อตานตุงท่าฟ้าใต้ ครั้งที่ 5 จังหวัดพะเยา วันที่ 13 เมษายน 2560 ภายในงานมีขบวนการแสดงวิถีชีวิตการตานตุงไทลื้อท่าฟ้าใต้

6) โครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ตำบลบ้านธิ ประจำปี 2560 จังหวัดลำพูน วันที่ 13-14 เมษายน 2560 มีการแสดงทางวัฒนธรรมขบวนแห่เครื่องสักการะดำหัวคนเฒ่า สืบเก๊าประเพณี 10 ขบวน การก่อ เจดีย์ทราย 10 หมู่บ้าน และการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรม

7) งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2560 ภายในงานมีขบวนแห่ กิจกรรมวิถีไทย วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีชาติ ขบวนฟ้อนรำของนางสงกรานต์ 8 ขบวน

8) งานเทศกาลสงกรานต์ล้านนาประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 ภายในงานมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ขบวนแห่ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ กิจกรรมประเพณี ตานขันข้าว การทำตุงการขนทรายเข้าวัด กิจกรรมสีสันป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ตกแต่งถนนรอบเชียงใหม่ โดยโคมล้านนาสีต่างๆ พร้อมประดับไฟ เพื่อประดับตกแต่งบริเวณถนนรอบเมืองเชียงใหม่และสถานที่จัดงาน มีบูธนิทรรศการแสดงเรื่องราวประเพณีสงกรานต์ล้านนาและวัฒนธรรมอื่นๆ ตลอดจนการนำรูป 12 นักษัตร และรูปสัญลักษณ์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์มาจัดวางบริเวณเส้นทางรอบเมืองเชียงใหม่ และจัดหาร่มสีต่างๆมาประดับตกแต่งรวมถึงโคมล้านนาพร้อมไฟที่ติดตั้งตลอดเส้นทางรอบเมืองเชียงใหม่ และที่ขาดไม่ได้คือกิจกรรมกาดหมั้วเมืองเชียงใหม่

9) ประเพณีสงกรานต์วิถีพุทธ 4 แผ่นดินอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 ภายในงานมีพิธีตักบาตรเปิดศักราชปีใหม่ไทย กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสองฝั่งโขง

10) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์ สงกรานต์วิถีไทย จังหวัดสกลนครวันที่ 13-15 เมษายน 2560 ภายในงานมีการแสดงท้องถิ่น 6 ชาติพันธุ์ 2 เชื้อชาติ และขบวนแห่กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร

11) งานประเพณีสงกรานต์ชาวรามัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 13-15 เมษายน 2560 ภายในงานมีกิจกรรมขบวนแห่หงส์ธงตะขาบ (โน่) การละเล่นพื้นเมือง การแสดงพื้นบ้าน และกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ รวมทั้งมีประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยรามัญโดยมีพิธีการทางศาสนาและวัฒนธรรมงานประเพณีสงกรานต์ มอบพวงมาลัยให้กับผู้สูงอายุ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

12) โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 จังหวัดแพร่ วันที่ 13-17 เมษายน 2560 ภายในงานมีขบวนแห่ด้านวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชุมชน จำนวน 20 ชุมชน

13) โครงการสงกรานต์เชียงแสน จังหวัดเชียงรายระหว่าง 16 -18 เมษายน 2560 ภายในงานมีกิจกรรมไหว้สา บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและบรรพบุรุษผู้สร้างบ้านแปงเมืองเชียงแสน ไหว้สาพระธาตุจอมกิตติ บวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช พญาแสนภู เจ้าพ่อประตูป่าสัก การแสดงชุดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมลาว-จีน-พม่า ขบวนแห่ประเพณีท้องถิ่น และพิธีสรงน้ำพระคู่บ้านคู่เมือง 5 องค์

14) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีวันไหลสงกรานต์ ประจำปี 2560 จังหวัดระยอง วันที่ 16 เมษายน 2560 มีขบวนรถบุปผชาติที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เพื่อเข้าร่วมงานวันไหลสงกรานต์ และการแสดงศิลปะพื้นบ้านร่วมในขบวนแห่หลวงพ่อทอง

15) โครงการประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมืองลำปาง) วันที่ 9-13 เมษายน 2560 ภายในงานมีจัดขบวนแห่สลุงหลวง การอัญเชิญองค์พระคู่บ้านคู่เมือง และการจัดขบวนแห่ชมพระจำนวน 4 องค์ ได้แก่ พระเจ้าทองทิพย์ พระเจ้าฝนแสนห่าแก้วโคมคำ พระเจ้าไม้แก่นจันทร์ พระแสนแซ่ทองคำ ตลอดจนการอัญเชิญองค์พระเจ้าแก้วมรกต และจัดริ้วขบวนแห่ปีใหม่เมือง

"แต่ละโครงการใน 15 จังหวัด ที่กรมการท่องเที่ยวเข้าไปสนับสนุน ล้วนแล้วแต่ยังยึดถือประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม จึงขอเชิญชวนคนไทยเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์เชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะได้ประสบการณ์ ในรูปแบบที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนด้วย" นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าว


Latest Press Release

เชิญเที่ยวชมนิทรรศการศิลปะในกรุงเทพฯ กับโรงแรมในเครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

หากการใช้ชีวิตในเมืองเต็มไปด้วยการจราจรที่ติดขัดและการทำงานในแต่ละวันที่ยาวนาน ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยจนไม่มีเวลาสำหรับการมองหาไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เชิญชวนแขกผู้เข้าพักมาพักผ่อนด้วยการเดินเล่น...

Thailand Cultural Music Festival 2019 เทศกาลดนตรีวัฒนธรรมสุดอะเมซิ่งของเมืองไทย พลาดไม่ได้ 31 พ.ค.- 1 มิ.ย.นี้ ณ ชายหาดพัทยากลาง

ททท. ขอเชิญชวนร่วมงานทศกาลดนตรีที่อะเมซิ่งที่สุดในเมืองไทย กับงาน "Thailand Cultural Music Festival 2019" สนุกสนานกับจังหวะดนตรีท้องถิ่นผสมผสานดนตรีร่วมสมัยในบรรยากาศริมทะเล พร้อมพบกับศิลปินชั้นนำระดับ TOP 5...

โรงแรมหรู บรรยากาศเงียบสงบ ติดริมน้ำโขง

โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ อีกหนึ่งโรงแรมที่ท่านกำลังมองหาที่พักพักผ่อนในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงแรมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงห่างจากเชียงราย 118 กม. ตามเส้นทางสาย อ.เชียงแสน-เชียงของ (ทางหลวงหมายเลข 1020) เป็นเส้นทางเลียบฝั่งโขง ถึง55 กม....

แอร์เอเชียฉลอง 5 ปี จอง จ่ายสะดวกที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 บินคุ้มเริ่ม 477 บาทต่อเที่ยว พร้อมรับน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม 5 กก.!

แอร์เอเชีย ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส ฉลองครบ 5 ปี บริการซื้อตั๋วและจ่ายเงินสะดวกง่ายๆ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ จัดโปรโมชั่นบินคุ้มสุด เส้นทางในประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ สู่พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี หาดใหญ่ เชียงราย ราคารวมเริ่มต้น 477...

ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม จับมือ ททท. เปิดแคมเปญ เที่ยวครบตบรางวัล มหัศจรรย์เมืองเหนือ

นางซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและการตลาด มิวเซียมสยาม พร้อมด้วยนายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเปิดตัวแคมเปญ "เที่ยวครบตบรางวัล...

Related Topics