ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด รุกตลาดญี่ปุ่น เจาะกลุ่ม Young Investors ดึงลงทุนไทย กระตุ้นเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Tuesday June 26, 2018 09:10
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--Noname IMC

ไทยแลนด์ อีลิท คาร์ดฯ ผนึกตัวแทนขายบัตรประจำประเทศญี่ปุ่น เดินสายโรดโชว์ร่วมกับททท. โปรโมทศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนในประเทศไทย พร้อมแนะนำสิทธิประโยชน์บัตรไทยแลนด์ อีลิท คาร์ด มุ่งขยายฐานสมาชิกนักลงทุนรุ่นใหม่ชาวญี่ปุ่น ภายในงาน TAT Road Show Japan 2018 ซึ่งจัดขึ้นใน 3 เมืองอุตสาหกรรมหลักของญี่ปุ่น ได้แก่ เมืองฟูกูโอกะ โอซาก้า และโตเกียว เชื่อมั่นการใช้จ่ายของสมาชิกจากการลงทุนและการท่องเที่ยว จะสามารถดึงเม็ดเงินต่างชาติช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทย

นางสาวรัชดาวรรณ เลิศศิลาทอง รองผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารและกิจการองค์กร และรักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้บริหารจัดการโครงการบัตรเอกสิทธิ์พิเศษ "ไทยแลนด์ อีลิท คาร์ด" เปิดเผยว่า ไทยแลนด์ อีลิท คาร์ดฯได้รับโอกาสจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ให้เดินทางไปร่วมโรดโชว์กับททท. เพื่อโปรโมทประเทศไทย และแนะนำสิทธิประโยชน์บัตรไทยแลนด์ อีลิท คาร์ด ช่วยขยายฐานลูกค้าชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ร่วมกับตัวแทนขายบัตรประจำประเทศญี่ปุ่น ร่วมโรดโชว์ภายในงาน "TAT Road Show Japan 2018" ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นใน 3 เมืองอุตสาหกรรมหลักของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ เมืองฟูกูโอกะ โอซาก้า และโตเกียว เป็นการรวมตัวของนักธุรกิจและนักลงทุนชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตสูงมาก โดยเฉพาะกลุ่ม Young Investors หรือกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

"ที่ญี่ปุ่นเรามีตัวแทนขายบัตร คือบริษัทไดมารุ เทรดดิ้ง (Daimaru Trading Co.,Ltd.) และบริษัทอาร์คไลฟ์ (ARC Life Co.,Ltd.) ซึ่งเป็น General Sales and Services Agent ทำให้เรามีฐานสมาชิกของชาวญี่ปุ่นมากเป็นอันดับต้นๆ และมีอัตราการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะกลุ่ม Young Investors ที่มีอายุระหว่าง 35-40 ปีต้นๆ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และกำลังบูมมากในญี่ปุ่น โดยจากการเดินทางไปร่วมโรดโชว์กับททท. ครั้งล่าสุด พบว่า ประเทศไทยและโครงการบัตรไทยแลนด์ อีลิท คาร์ด ฯ ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากกลุ่ม Young Investors และกลุ่มคนวัยทำงาน ทั้งด้านความเชื่อมั่นในศักยภาพการลงทุนในประเทศไทย และทางด้านภาพลักษณ์และสิทธิประโยชน์ของบัตรไทยแลนด์ อีลิท คาร์ด ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการบริการและอำนวยความสะดวกต่างๆในการเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ทำให้ฐานสมาชิกกลุ่ม Young Investors มีการเติบโตเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเกษียณ 60 ปีขึ้นไป" รักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าว และเสริมว่า

อย่างไรก็ตาม นอกจากกลุ่ม Young Investors แล้ว ไทยแลนด์ อีลิท คาร์ด ยังมุ่งขยายฐานกลุ่ม Long Stay ที่ต้องการเข้ามาพำนักในประเทศไทยในระยะยาวอีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก Long Stay Foundation ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐของประเทศญี่ปุ่นที่สรรหาบ้านหลังที่ 2 ให้แก่ชาวญี่ปุ่นที่เกษียณอายุ และต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศอื่น ทั้งนี้ปัจจุบัน ชาวญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีการสมัครสมาชิกบัตรไทยแลนด์ อีลิทคาร์ดฯ มากเป็นอันดับที่ 5 รองจาก จีน อังกฤษ อเมริกา และฝรั่งเศส ส่วนอันดับ 6-10 ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ รัสเซีย เยอรมันนี และ สวิตเซอร์แลนด์

ทั้งนี้ ไทยแลนด์ อีลิท คาร์ดฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยททท. ถือหุ้น 100% ดำเนินงานผ่านรูปแบบการใช้แนวคิดแบบบัตรสมาชิกพิเศษ หรือ Exclusive Member Club โดยให้บริการอำนวยความสะดวกสบายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อันเป็นการสร้างให้เกิดแรงจูงใจ และส่งเสริมทางการตลาดของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับสูง เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัจจุบัน ไทยแลนด์ อีลิท คาร์ดฯ มีสมาชิกอยู่มากกว่า 5,940 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561) และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 127 ราย (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 140% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 92 ราย (ค่าเฉลี่ยของเป้าเดือนตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) ต่อเดือน

ปัจจุบัน มีบัตรทั้งสิ้น 8 ประเภท มีความหลากหลายทั้งด้านราคาและสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่ 5 แสน – 2 ล้านบาท โดยกลุ่มเป้าหมายมีทั้งชาวต่างชาติที่มีฐานะปานกลาง จนถึงฐานะร่ำรวย รวมถึงกลุ่มที่เข้ามาเป็นครอบครัว โดยเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่รักเมืองไทย ต้องการอยู่อาศัยและลงทุนในประเทศไทย จากการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโด การเช่าบ้านและคอนโด และการใช้จ่ายในประเทศไทย นับเป็นการลงทุนในประเทศไทยอย่างหนึ่ง ในขณะที่นักท่องเที่ยวทั่วไปใช้แค่ระยะเวลาไม่กี่วันในประเทศไทย ในขณะที่กลุ่มสมาชิกพำนักหลายปี รวมถึงมีการลงทุนในรูปแบบต่างๆ (Investment Immigration) ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย


Latest Press Release

สสว. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การก้าวสู่ยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs อาเซียนในสาขาท่องเที่ยว

จากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันทีเปลี่ยนแปลงไป การปรับตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเนื้อหาและช่องทางการตลาดที่เหมาะสม...

ผู้รักเทนนิสพลาดไม่ได้! กับการแข่งขัน Fitz Club Tennis Tournament ครั้งที่ 10 วันที่ 19 21 ตุลาคมนี้

เตรียมตัวให้พร้อม! กับการแข่งขันเทนนิสทัวร์นาเมนท์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคมนี้ ที่จัดขึ้นโดยฟิตซ์ คลับ ฟิตเนสเซ็นเตอร์สุดหรูภายในรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ ฟิตซ์ คลับเปิดโอกาสให้ผู้เล่นทุกระดับที่มีอายุตั้งแต่ 35...

ภาพข่าว: การบินไทยได้รับรางวัล TTG Travel Hall of Fame ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จาก TTG Travel Awards 2018

นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารพันธมิตรการบินและกลยุทธ์การพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล TTG Travel Hall of Fame ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม (ที่ 1 จากซ้าย)...

ซีอาน เมืองโบราณของจีนรับบทเจ้าภาพการประชุมด้านวัฒนธรรมจีน-ฝรั่งเศส รวมทั้งฟื้นฟูจิตวิญญาณแห่งเส้นทางสายไหม

ซีอาน เป็นเมืองที่มีอายุถึง 3,100 ปีของจีนและยังเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของนักรบและม้าดินเผา (Terra Cotta Warriors and Horses) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวัฒนธรรมจีน-ฝรั่งเศส...

ภาพข่าว: การบินไทยร่วมลงนาม MOU กับตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทเปนำกลุ่มไมซ์ชาวไต้หวันกว่า 2,500 คน เข้าไทย

นายครรชิต เหรียญทอง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และมิสเตอร์ ฮันเตอร์ เฉิน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัท ไลอ้อน ทัวร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)...

Related Topics