Airbnb ต้อนรับนักท่องเที่ยว 5 ล้านคนสู่ลุ่มแม่น้ำโขง สร้างรายได้กว่าห้าหมื่นล้านบาทแก่เศรษฐกิจในท้องถิ่นการเติบโตอย่างมากนี้สะท้อนให้เห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการเดินทางท่องเที่ยวในท้องถิ่นแบบดั้งเดิมและมีเอกลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Thursday July 12, 2018 15:16
กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์

Airbnb บริษัทชั้นนำด้านการบริการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Airbnb ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ในพิธีเปิดการประชุมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2561 (Mekong Tourism Forum 2018) ที่จังหวัดนครพนม คุณมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะในภาคตะวันออกเชียงใต้ของ Airbnb เปิดเผยว่าในปีพ.ศ. 2560 Airbnb ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 5 ล้านคนสู่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งประกอบด้วยประเทศกัมพูชา จีน ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ซึ่งคิดเป็นการเติบโต 147% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

นักท่องเที่ยวเหล่านี้ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้นรวมห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาท ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านงานบริการและธุรกิจท้องถิ่นจำนวนมากในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ในขณะเดียวกัน ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีผู้ใช้ Airbnb จำนวนมาก โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 7 ล้านคนจากภูมิภาคนี้เดินทางไปท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางอื่นๆ ผ่าน Airbnb ซึ่งก่อให้เกิดการเครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนและวัฒนธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

  • นักท่องเที่ยวกว่า 60,000 คน ใน Airbnb เดินทางไปยังประเทศในภูมิภาคอย่างน้อย 2 ประเทศในคราวเดียวกันในปี พ.ศ. 2560
  • เกือบ 50% ของบรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้ เริ่มต้นการเดินทางภายในภูมิภาคที่ประเทศไทย
  • เส้นทางที่ได้รับความนิยมสูงสุด (หมายถึง จุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงที่นักท่องเที่ยวใน Airbnb เดินทางไปในคราวเดียว) คือ ไทย-เวียดนาม และเวียดนาม-ไทย ตามมาด้วยไทย-กัมพูชา เวียดนาม-กัมพูชา และไทย-จีน

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศและการท่องเที่ยวในบางพื้นที่ของภูมิภาค

  • Airbnb มีการเติบโตมากกว่า 100% ในจีนและเวียดนาม

-- จีนมีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ 205% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศ 103% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

-- เวียดนามมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศ 145% และมีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางออกนอกประเทศ 158% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

  • ไทยเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 2 รองจากจีนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของ Airbnb โดยประทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวน 1.2 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560
  • คนพม่าและลาวเริ่มเดินทางกับ Airbnb มากขึ้นเรื่อยๆ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศพม่าเพิ่มขึ้น 169% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่จำนวนเจ้าของที่พักท้องถิ่นที่ให้นักท่องเที่ยวเช่าที่พักเพิ่มขึ้น 85% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนลาวมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศลาวเพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
  • 68% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูมิภาคนี้ผ่าน Airbnb มีอายุน้อยกว่า 30 ปีและ 31% ของนักท่องเที่ยวมีอายุระหว่าง 30-60 ปี
  • 54% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูมิภาคนี้ผ่าน Airbnb เป็นผู้หญิงและ 46% เป็นผู้ชาย
  • ประเทศต้นทาง 10 ลำดับแรกของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูมิภาคนี้ผ่าน Airbnb คือ จีน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย และฝรั่งเศส
ระหว่างการบรรยาย โกห์ ได้กล่าวว่า:

"ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของ Airbnb และเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิภาคนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่มีความแปลกใหม่และท้าทายเพิ่มขึ้น

"เราให้บริการที่พักที่มีคุณภาพโดดเด่นทั่วภูมิภาคและให้บริการ "ประสบการณ์ Airbnb" ใน 3 ตลาด ได้แก่ จีน ไทย และเวียดนาม เรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวานเราได้เปิดตัวประสบการณ์ในเชียงใหม่ เชียงใหม่เป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเราเชื่อว่าการเปิดตัวประสบการณ์จะช่วยส่งเสริมเมืองหลวงแห่งความสร้างสรรค์และวัฒนธรรมแห่งนี้ในช่วงที่เชียงใหม่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

"Airbnb มุ่งมั่นส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจด้านงานบริการในท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวที่ส่งผลดีต่อชุมชนและยั่งยืน เนื่องจากการเดินทางและการท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้คนจำนวนมากได้รับประโยชน์จากการเติบโตนี้ เจ้าของที่พักและผู้จัดประสบการณ์ Airbnb ให้บริการการท่องเที่ยวที่ส่งผลดีทั้งต่อจุดหมายปลายทาง ผู้อยู่อาศัย และนักท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง"

เกี่ยวกับ Airbnb

แอร์บีแอนด์บี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นคอมมิวนิตี้การเดินทางทั่วโลกเพื่อมอบทริปการเดินทางที่น่าตราตรึงใจแบบครบวงจร ที่ประกอบไปด้วย สถานที่ที่คุณพักอาศัย กิจกรรมที่คุณทำ และผู้คนที่คุณพบเจอ Airbnb นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมความสำเร็จด้านเศรษฐกิจแก่ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกได้อย่างแตกต่างไม่เหมือนใคร เพื่อที่พวกเขาจะได้ปลดล็อคและสร้างรายได้จากพื้นที่ที่มี จากความชอบ และพรสวรรค์ เพื่อนำไปสู่การเป็นนักธุรกิจด้านการบริการ ตลาดที่พักอาศัยของแอร์บีแอนด์บี ช่วยให้สามารถเข้าถึงสถานที่นับล้านแห่งในกว่า 191 ประเทศ ตั้งแต่ อพาร์ทเมนท์ วิลล่า ไปจนถึงคฤหาสน์ บ้านต้นไม้ หรือ ที่พักขนาดเล็กแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์ด้วย "ประสบการณ์" ของแอร์บีแอนด์บี คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ของแอร์บีแอนด์บี จะช่วยให้ผู้คนได้เห็นมุมมองของสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างออกไปผ่านกิจกรรมที่ไม่เหมือนใคร และงานฝีมือที่รังสรรค์โดยคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังจับมือกับเรซี่ (Resy) เพื่อเข้าถึงร้านอาหารท้องถิ่นที่ดีที่สุดในประเทศที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งหมดนี้สามารถเข้าหาได้เว็บไซต์และแอพพลิเคชันที่ใช้ง่ายและดีไซน์สวยงามในหนึ่งเดียว แอร์บีแอนด์บี


Latest Press Release

พช. เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมของดี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้ นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.บางกรวย ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี...

ไทยสมายล์ชี้แจงกลุ่มคำที่ห้ามพูดเล่นในสนามบิน เพราะมีความผิดตามพรบ.โทษทั้งจำ-ปรับ และอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้า

แม้ว่าจะมีรายงานข่าวพบผู้โดยสารพูดคำว่า "ระเบิด" ขณะทำการเช็คอินหรืออยู่บนอากาศยานจนเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ยังมีผู้โดยสารพูด "ระเบิด" อยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายมีความผิดตามตามพระราชบัญญัติ...

รอยัล คลิฟจัดงานปาร์ตี้วันฮาโลวีนสุดมันส์ สำหรับคุณหนูๆ และครอบครัว

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ได้ให้การต้อนรับคุณหนูๆ และครอบครัวเข้าสู่งานปาร์ตี้ฮาโลวีนที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องอาหารพาโนรามา โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล ที่ได้รับการเนรมิตให้เป็นอาณาจักรของแวมไพร์ และยังได้รับแรงบันดาลใจจากการ์ตูนชื่อดังของดิสนีย์อย่าง...

กรุงศรีอยุธยา คิซูน่า เอกิเด้ง 2019 งานวิ่งผลัดเพื่อมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และมิสอากิโกะ คาโต้...

การบินไทยยืนยันดูแลผู้โดยสารตามมาตรฐานสากล จากกรณียกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 665

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณียกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 665 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เส้นทางจากเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่กรุงเทพฯ เกิดจากสาเหตุเครื่องบินขัดข้องทางเทคนิคบางประการ ซึ่งการบินไทยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด...

Related Topics