Airbnb ต้อนรับนักท่องเที่ยว 5 ล้านคนสู่ลุ่มแม่น้ำโขง สร้างรายได้กว่าห้าหมื่นล้านบาทแก่เศรษฐกิจในท้องถิ่นการเติบโตอย่างมากนี้สะท้อนให้เห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการเดินทางท่องเที่ยวในท้องถิ่นแบบดั้งเดิมและมีเอกลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Thursday July 12, 2018 15:16
กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์

Airbnb บริษัทชั้นนำด้านการบริการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Airbnb ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ในพิธีเปิดการประชุมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2561 (Mekong Tourism Forum 2018) ที่จังหวัดนครพนม คุณมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะในภาคตะวันออกเชียงใต้ของ Airbnb เปิดเผยว่าในปีพ.ศ. 2560 Airbnb ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 5 ล้านคนสู่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งประกอบด้วยประเทศกัมพูชา จีน ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ซึ่งคิดเป็นการเติบโต 147% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

นักท่องเที่ยวเหล่านี้ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้นรวมห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาท ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านงานบริการและธุรกิจท้องถิ่นจำนวนมากในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ในขณะเดียวกัน ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีผู้ใช้ Airbnb จำนวนมาก โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 7 ล้านคนจากภูมิภาคนี้เดินทางไปท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางอื่นๆ ผ่าน Airbnb ซึ่งก่อให้เกิดการเครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนและวัฒนธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

  • นักท่องเที่ยวกว่า 60,000 คน ใน Airbnb เดินทางไปยังประเทศในภูมิภาคอย่างน้อย 2 ประเทศในคราวเดียวกันในปี พ.ศ. 2560
  • เกือบ 50% ของบรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้ เริ่มต้นการเดินทางภายในภูมิภาคที่ประเทศไทย
  • เส้นทางที่ได้รับความนิยมสูงสุด (หมายถึง จุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงที่นักท่องเที่ยวใน Airbnb เดินทางไปในคราวเดียว) คือ ไทย-เวียดนาม และเวียดนาม-ไทย ตามมาด้วยไทย-กัมพูชา เวียดนาม-กัมพูชา และไทย-จีน

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศและการท่องเที่ยวในบางพื้นที่ของภูมิภาค

  • Airbnb มีการเติบโตมากกว่า 100% ในจีนและเวียดนาม

-- จีนมีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ 205% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศ 103% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

-- เวียดนามมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศ 145% และมีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางออกนอกประเทศ 158% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

  • ไทยเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 2 รองจากจีนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของ Airbnb โดยประทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวน 1.2 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560
  • คนพม่าและลาวเริ่มเดินทางกับ Airbnb มากขึ้นเรื่อยๆ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศพม่าเพิ่มขึ้น 169% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่จำนวนเจ้าของที่พักท้องถิ่นที่ให้นักท่องเที่ยวเช่าที่พักเพิ่มขึ้น 85% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนลาวมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศลาวเพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
  • 68% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูมิภาคนี้ผ่าน Airbnb มีอายุน้อยกว่า 30 ปีและ 31% ของนักท่องเที่ยวมีอายุระหว่าง 30-60 ปี
  • 54% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูมิภาคนี้ผ่าน Airbnb เป็นผู้หญิงและ 46% เป็นผู้ชาย
  • ประเทศต้นทาง 10 ลำดับแรกของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูมิภาคนี้ผ่าน Airbnb คือ จีน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย และฝรั่งเศส
ระหว่างการบรรยาย โกห์ ได้กล่าวว่า:

"ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของ Airbnb และเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิภาคนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่มีความแปลกใหม่และท้าทายเพิ่มขึ้น

"เราให้บริการที่พักที่มีคุณภาพโดดเด่นทั่วภูมิภาคและให้บริการ "ประสบการณ์ Airbnb" ใน 3 ตลาด ได้แก่ จีน ไทย และเวียดนาม เรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวานเราได้เปิดตัวประสบการณ์ในเชียงใหม่ เชียงใหม่เป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเราเชื่อว่าการเปิดตัวประสบการณ์จะช่วยส่งเสริมเมืองหลวงแห่งความสร้างสรรค์และวัฒนธรรมแห่งนี้ในช่วงที่เชียงใหม่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

"Airbnb มุ่งมั่นส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจด้านงานบริการในท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวที่ส่งผลดีต่อชุมชนและยั่งยืน เนื่องจากการเดินทางและการท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้คนจำนวนมากได้รับประโยชน์จากการเติบโตนี้ เจ้าของที่พักและผู้จัดประสบการณ์ Airbnb ให้บริการการท่องเที่ยวที่ส่งผลดีทั้งต่อจุดหมายปลายทาง ผู้อยู่อาศัย และนักท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง"

เกี่ยวกับ Airbnb

แอร์บีแอนด์บี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นคอมมิวนิตี้การเดินทางทั่วโลกเพื่อมอบทริปการเดินทางที่น่าตราตรึงใจแบบครบวงจร ที่ประกอบไปด้วย สถานที่ที่คุณพักอาศัย กิจกรรมที่คุณทำ และผู้คนที่คุณพบเจอ Airbnb นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมความสำเร็จด้านเศรษฐกิจแก่ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกได้อย่างแตกต่างไม่เหมือนใคร เพื่อที่พวกเขาจะได้ปลดล็อคและสร้างรายได้จากพื้นที่ที่มี จากความชอบ และพรสวรรค์ เพื่อนำไปสู่การเป็นนักธุรกิจด้านการบริการ ตลาดที่พักอาศัยของแอร์บีแอนด์บี ช่วยให้สามารถเข้าถึงสถานที่นับล้านแห่งในกว่า 191 ประเทศ ตั้งแต่ อพาร์ทเมนท์ วิลล่า ไปจนถึงคฤหาสน์ บ้านต้นไม้ หรือ ที่พักขนาดเล็กแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์ด้วย "ประสบการณ์" ของแอร์บีแอนด์บี คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ของแอร์บีแอนด์บี จะช่วยให้ผู้คนได้เห็นมุมมองของสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างออกไปผ่านกิจกรรมที่ไม่เหมือนใคร และงานฝีมือที่รังสรรค์โดยคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังจับมือกับเรซี่ (Resy) เพื่อเข้าถึงร้านอาหารท้องถิ่นที่ดีที่สุดในประเทศที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งหมดนี้สามารถเข้าหาได้เว็บไซต์และแอพพลิเคชันที่ใช้ง่ายและดีไซน์สวยงามในหนึ่งเดียว แอร์บีแอนด์บี


Latest Press Release

สถานที่แต่งงานสุดชิค กับบรรยากาศชวนฝัน ณ โฮเทล ลาบาริส เขาใหญ่

เขาใหญ่ เป็นหนึ่งจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวมักจะเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ประกอบกับบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา ทำให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พร้อมสูดโอโซนอันบริสุทธิ์ และ ไฮไลท์หลัก...

อโกด้า ชวนเหล่าคนรักการอ่านไปเที่ยว 8 เมืองแห่งวรรณกรรมชื่อดัง เดินตามรอยนักเขียนผู้มีชื่อเสียงที่เมืองบ้านเกิด

หนังสือ เปรียบเสมือนพาหนะที่พาเราท่องไปยังสถานที่ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเร้าใจ หรือแม้กระทั่งโลกใหม่ที่เราไม่เคยสัมผัสพบเจอมาก่อน เนื่องในโอกาสวันหนังสือโลกนี้ (23 เมษายน) อโกด้า(http://www.agoda.com/?site_id=1811392)...

Emaar Hospitality Group ต้อนรับผู้มาเยือนดูไบด้วยแพคเกจที่พักสุดพิเศษรับซัมเมอร์

Emaar Hospitality Group ผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรมและนันทนาการในเครือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Emaar Properties PJSC ซึ่งเป็นผู้พัฒนาตึกระฟ้าบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ ห้างสรรพสินค้า The Dubai Mall และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย...

ภาพข่าว: ครัวการบินไทยลงนามโครงการ จากผืนน้ำสู่ผืนฟ้า ซื้อปลากะพงขาว ผลิตอาหารขึ้นเครื่องบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการซื้อขายปลากะพงขาว ในโครงการ "จากผืนน้ำสู่ผืนฟ้า" สู่ครัวการบินไทย เพื่อเป็นวัตถุดิบ ในการประกอบอาหารอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 3 มีระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ....

The Eco Tourism Hero

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม The Eco Tourism Hero เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตระหนักถึงความสำคัญ...

Related Topics