Airbnb ต้อนรับนักท่องเที่ยว 5 ล้านคนสู่ลุ่มแม่น้ำโขง สร้างรายได้กว่าห้าหมื่นล้านบาทแก่เศรษฐกิจในท้องถิ่นการเติบโตอย่างมากนี้สะท้อนให้เห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการเดินทางท่องเที่ยวในท้องถิ่นแบบดั้งเดิมและมีเอกลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Thursday July 12, 2018 15:16
กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์

Airbnb บริษัทชั้นนำด้านการบริการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Airbnb ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ในพิธีเปิดการประชุมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2561 (Mekong Tourism Forum 2018) ที่จังหวัดนครพนม คุณมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะในภาคตะวันออกเชียงใต้ของ Airbnb เปิดเผยว่าในปีพ.ศ. 2560 Airbnb ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 5 ล้านคนสู่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งประกอบด้วยประเทศกัมพูชา จีน ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ซึ่งคิดเป็นการเติบโต 147% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

นักท่องเที่ยวเหล่านี้ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้นรวมห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาท ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านงานบริการและธุรกิจท้องถิ่นจำนวนมากในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ในขณะเดียวกัน ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีผู้ใช้ Airbnb จำนวนมาก โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 7 ล้านคนจากภูมิภาคนี้เดินทางไปท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางอื่นๆ ผ่าน Airbnb ซึ่งก่อให้เกิดการเครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนและวัฒนธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

  • นักท่องเที่ยวกว่า 60,000 คน ใน Airbnb เดินทางไปยังประเทศในภูมิภาคอย่างน้อย 2 ประเทศในคราวเดียวกันในปี พ.ศ. 2560
  • เกือบ 50% ของบรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้ เริ่มต้นการเดินทางภายในภูมิภาคที่ประเทศไทย
  • เส้นทางที่ได้รับความนิยมสูงสุด (หมายถึง จุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงที่นักท่องเที่ยวใน Airbnb เดินทางไปในคราวเดียว) คือ ไทย-เวียดนาม และเวียดนาม-ไทย ตามมาด้วยไทย-กัมพูชา เวียดนาม-กัมพูชา และไทย-จีน

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศและการท่องเที่ยวในบางพื้นที่ของภูมิภาค

  • Airbnb มีการเติบโตมากกว่า 100% ในจีนและเวียดนาม

-- จีนมีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ 205% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศ 103% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

-- เวียดนามมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศ 145% และมีการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางออกนอกประเทศ 158% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

  • ไทยเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 2 รองจากจีนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของ Airbnb โดยประทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวน 1.2 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560
  • คนพม่าและลาวเริ่มเดินทางกับ Airbnb มากขึ้นเรื่อยๆ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศพม่าเพิ่มขึ้น 169% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่จำนวนเจ้าของที่พักท้องถิ่นที่ให้นักท่องเที่ยวเช่าที่พักเพิ่มขึ้น 85% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนลาวมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศลาวเพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
  • 68% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูมิภาคนี้ผ่าน Airbnb มีอายุน้อยกว่า 30 ปีและ 31% ของนักท่องเที่ยวมีอายุระหว่าง 30-60 ปี
  • 54% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูมิภาคนี้ผ่าน Airbnb เป็นผู้หญิงและ 46% เป็นผู้ชาย
  • ประเทศต้นทาง 10 ลำดับแรกของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูมิภาคนี้ผ่าน Airbnb คือ จีน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย และฝรั่งเศส
ระหว่างการบรรยาย โกห์ ได้กล่าวว่า:

"ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของ Airbnb และเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิภาคนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่มีความแปลกใหม่และท้าทายเพิ่มขึ้น

"เราให้บริการที่พักที่มีคุณภาพโดดเด่นทั่วภูมิภาคและให้บริการ "ประสบการณ์ Airbnb" ใน 3 ตลาด ได้แก่ จีน ไทย และเวียดนาม เรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวานเราได้เปิดตัวประสบการณ์ในเชียงใหม่ เชียงใหม่เป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเราเชื่อว่าการเปิดตัวประสบการณ์จะช่วยส่งเสริมเมืองหลวงแห่งความสร้างสรรค์และวัฒนธรรมแห่งนี้ในช่วงที่เชียงใหม่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

"Airbnb มุ่งมั่นส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจด้านงานบริการในท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวที่ส่งผลดีต่อชุมชนและยั่งยืน เนื่องจากการเดินทางและการท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้คนจำนวนมากได้รับประโยชน์จากการเติบโตนี้ เจ้าของที่พักและผู้จัดประสบการณ์ Airbnb ให้บริการการท่องเที่ยวที่ส่งผลดีทั้งต่อจุดหมายปลายทาง ผู้อยู่อาศัย และนักท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง"

เกี่ยวกับ Airbnb

แอร์บีแอนด์บี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นคอมมิวนิตี้การเดินทางทั่วโลกเพื่อมอบทริปการเดินทางที่น่าตราตรึงใจแบบครบวงจร ที่ประกอบไปด้วย สถานที่ที่คุณพักอาศัย กิจกรรมที่คุณทำ และผู้คนที่คุณพบเจอ Airbnb นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมความสำเร็จด้านเศรษฐกิจแก่ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกได้อย่างแตกต่างไม่เหมือนใคร เพื่อที่พวกเขาจะได้ปลดล็อคและสร้างรายได้จากพื้นที่ที่มี จากความชอบ และพรสวรรค์ เพื่อนำไปสู่การเป็นนักธุรกิจด้านการบริการ ตลาดที่พักอาศัยของแอร์บีแอนด์บี ช่วยให้สามารถเข้าถึงสถานที่นับล้านแห่งในกว่า 191 ประเทศ ตั้งแต่ อพาร์ทเมนท์ วิลล่า ไปจนถึงคฤหาสน์ บ้านต้นไม้ หรือ ที่พักขนาดเล็กแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์ด้วย "ประสบการณ์" ของแอร์บีแอนด์บี คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ของแอร์บีแอนด์บี จะช่วยให้ผู้คนได้เห็นมุมมองของสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างออกไปผ่านกิจกรรมที่ไม่เหมือนใคร และงานฝีมือที่รังสรรค์โดยคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังจับมือกับเรซี่ (Resy) เพื่อเข้าถึงร้านอาหารท้องถิ่นที่ดีที่สุดในประเทศที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งหมดนี้สามารถเข้าหาได้เว็บไซต์และแอพพลิเคชันที่ใช้ง่ายและดีไซน์สวยงามในหนึ่งเดียว แอร์บีแอนด์บี


Latest Press Release

6 ข้อดีของการไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนเลิฟ อโกด้าแนะนำสถานที่น่าเที่ยวกับแก๊งเพื่อนซี้ ไปไหนไปกัน รับรองมันส์แน่นอน

ไม่มีอะไรฟินไปกว่าการเก็บกระเป๋าไปเที่ยวกับเพื่อนซี้สุดเลิฟอีกแล้ว อโกด้า หนึ่งในผู้ให้บริการการจองห้องพักออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก จึงขอนำเสนอข้อดี 6 ข้อดีของการไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนซี้ และแนะนำสถานที่เด็ดๆ...

เอเชียทีค ลุยโรดโชว์-เทรดโชว์ เจาะตลาดท่องเที่ยวยุโรป-ตะวันออกกลาง คาดปี 61 นักท่องเที่ยวทะลุ 16 ล้านคน เติบโตกว่า 10%

นางสาวเปรมินทร์ เลอนรเสฏฐ์ ผู้จัดการทั่วไป โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด ภายใต้การบริหารงานของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (TCC GROUP) เปิดเผยว่า ปัจจุบันโครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์...

Fortune Hotel Group จัดเต็ม จัดหนัก บินฟรี พักฟรีฉลองเปิดตัวโรงแรมแห่งที่ 9 ในเครือ แจกตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก

หลบร้อนหลบฝนมาตื่นเต้น และร่วมเล่นกิจกรรม ลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ จากแอร์เอเชีย พร้อมห้องพัก 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 7 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พักแบบชิล ชิล กับโรงแรมในเครือ Fortune Hotel Group กติกา " เพียงคุณ!!!" 1....

นำท่องเที่ยวกทม.สู่ตลาด MICE โลก

ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมงาน Incentive Travel and Conventions, Meetings Asia & Corporate Travel World Asia-Pacific...

ไทยเวียตเจ็ทขยายฝูงบิน รับมอบ A321 เป็นสายการบินแรกในประเทศไทย

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ตอกย้ำความเป็นสายการบินยุคใหม่ โดยเป็นสายการบินสัญชาติไทยรายแรกที่ได้รับมอบและทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A321 โดยเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินลำที่ 6 ของฝูงบินไทยเวียตเจ็ท ได้รับการตั้งชื่อว่า Gardenia (การ์ดีเนีย)...

Related Topics