โรงแรมมิตร์ บีช พัทยา คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันงาน Pattaya Hospitality Challenge 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Friday August 10, 2018 12:02
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--โรงแรมมิตร์ บีช พัทยา

โรงแรมมิตร์ บีช พัทยา สร้างสรรค์ผลงานได้โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในงาน "Pattaya Hospitality Challenge 2018" เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ซึ่งงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด Innovation Thailand 4.0 เป็นโจทย์การแข่งขัน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาประเทศสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสนใจและการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ทางโรงแรมมิตร์ บีช พัทยา คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้