ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ประจำปี 2562 พร้อมมอบรางวัลร้านอาหารดีเด่นด้านสุขาภิบาล ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในท่าอากาศยาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Thursday February 14, 2019 09:16
กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดพิธีมอบป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ให้แก่ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และมอบรางวัลร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี (ปี 2557-2561) พร้อมทั้งจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "เปิดครก ถลกครัว" ให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นางอรอุมา อดุลยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ให้แก่ร้านอาหารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพความสะอาดและปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. รวมถึง ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหารที่ปฏิบัติงานภายใน ทสภ. เข้าร่วมในพิธีมอบป้ายรับรองฯ ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคาร AOB

นางอรอุมา เปิดเผยว่า ทสภ. มีร้านอาหารหลากหลายประเภทเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ดังนั้น เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและสะอาดถูกสุขลักษณะ ทสภ. โดยส่วนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการ "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย หรือ Clean Food Good Taste" ขึ้นตั้งแต่ปี 2555 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดสุขาภิบาลร้านอาหารและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านอาหารใน ทสภ. คำนึงถึงหลัก ความสะอาดและปลอดภัยได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำหรับปีนี้นอกจาก ทสภ. จะมอบป้ายรับรองฯ ให้แก่ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินประจำปี 2562 จำนวน 69 ร้านแล้ว ยังจัดพิธีมอบรางวัลร้านอาหารดีเด่นด้านสุขาภิบาล ให้แก่ร้านอาหารชั้นนำจำนวน 9 ร้าน ซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561) ให้แก่ Mc Donald's, Subway, Nippon Ramen, Coffee World, Airport Kopi Tiam, Burger King, Halah, O-isan และ Thai Chef Express

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ ทสภ. ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เปิดครก ถลกครัว" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสาเหตุของปัญหาด้านสุขาภิบาลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขาภิบาลอาหารซึ่งจะนำไปสู่การปลับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวก และสามารถลดปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหารที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้ประกอบการที่มาร่วมงานกว่า 250 ราย เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ทั้งนี้ การจัดบรรยายพิเศษดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการตระหนักรู้และความรับผิดชอบที่ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารพึงมีต่อผู้บริโภค สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 หรือ International Health Regulations 2005 ซึ่งกำหนดให้ท่าอากาศยานจะต้องจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยทางด้านอาหารสำหรับ ผู้เดินทางด้วย

ทอท. มุ่งมั่นบริหารจัดการท่าอากาศยานตามแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีในด้านการบริหารจัดการสุขาภิบาลอาหาร โดยมีการตรวจสอบและกำกับดูแลร้านอาหารภายในท่าอากาศยานทุกแห่งที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ทอท. ให้มีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร พร้อมให้ความรู้แก่สถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้โดยสารรวมถึงผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการในท่าอากาศยานมีความมั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัยและความสะอาดของอาหารที่จำหน่ายภายในท่าอากาศยานของ ทอท. ต่อไป


Latest Press Release

นกแอร์ ผลักดันการท่องเที่ยวไทย เปิดแคมเปญ 1 อำเภอ 1 โรงแรม ร่วมค้นหาพาร์ทเนอร์โรงแรมไทยทั่วประเทศ

นกแอร์ สายการบินไลฟ์สไตล์ของคนไทย ร่วมผลักดันการท่องเที่ยวไทย เปิดแคมเปญ 1 อำเภอ 1 โรงแรม เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมทั่วประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับนกแอร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ทั้งเมืองหลักและเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล...

ภาพข่าว: ไทยสมายล์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี

นางชาริตา ลีลายุทธ (กลาง) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด พร้อมด้วย นาย กรกฎ ชาตะสิงห์ (ที่หกจากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางเนตรนภางค์ ธีระวาส (ที่หกจากซ้าย)...

เรื่องที่ทุกคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการไปเที่ยวเนปาล

สำรวจ 5 เรื่องที่ทุกคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเดินทางท่องไปใน "ดินแดนเหนือระดับน้ำทะเล" อันน่าประทับใจ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างต้องการไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของประเทศเนปาล แต่ก็มีบางคนที่ยังลังเล มีเหตุผลบางประการที่ฉุดรั้ง...

สนุกให้สุดกับการช้อปปิ้งในมหกรรมลดราคาครั้งใหญ่ประจำปี พร้อมเคล็ดลับการท่องเที่ยว แบบคนวงในที่ฮ่องกงและยะโฮร์ บาห์รู

มหกรรมลดราคาครั้งใหญ่ประจำปีนี้เริ่มขึ้นแล้วที่เมืองต่างๆ ในทวีปเอเชีย ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในเมืองมาร่วมสนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษกับโรงแรมในเครือที่ตั้งอยู่ในย่านศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ได้แก่...

ภาพข่าว: การบินไทยจัดงาน TG Shining Day Look Good in Every Mood สร้างเสริมภาพลักษณ์มืออาชีพระดับนานาชาติ

นางมนัสนันท์ สิทธิจิรสิน กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม "TG Shining Day Look Good in Every Mood" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ...

Related Topics