สนพ.แจกสติ๊กเกอร์ "ประหยัดพลังงาน"

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Tuesday January 24, 2006 09:43
กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--สนพ.

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานแจกสติ๊กเกอร์วิธีประหยัดพลังงานอย่างง่ายๆ รณรงค์ประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงาน ซึ่งมีรูปแบบและสีสัน สดใส 5 แบบ 5 เรื่อง จำนวน 5 หมื่นแผ่น

นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์แผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ.ได้จัดทำสติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงาน โดยเสนอวิธีง่ายๆในการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน 5 แบบ 5 เรื่อง อาทิ ถอดปลั๊กทันทีที่เลิกใช้ ปิดเมื่อเลิกใช้ เปิดเมื่อจำเป็นช่วยชาติประหยัดไฟได้ 1-5%เย็นสบายแบบพอดี ตั้งแอร์ที่ 25 องศาเซลเซียล ประหยัดค่าไฟได้ 10% กดลิฟต์ 1 ครั้งเท่ากับเปิดไฟนีออน 500 ดวง ลดใช้พลังงาน ลดการใช้ลิฟต์และขับแค่ 90 กม./ชม. ใกล้ไกลแค่ไหน ช่วยประหยัดน้ำมันได้ 25% เพื่อแจกจ่ายให้กับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปจำนวน 5 หมื่นแผ่น

นอกจากนี้ยังมีหนังสือคู่มือบอกวิธีประหยัดพลังงานและโปสเตอร์ประหยัดพลังงานอีกมากมาย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ฟรี หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์หารสอง หมายเลขโทรศัพท์
0-2612-1555   ต่อ 204-205 หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.eppo.go.th--จบ--

Latest Press Release

เมนสตรีม รีนิวเอเบิล พาวเวอร์ ลงนามในสัญญาก่อสร้างและดำเนินงานทุ่งกังหันลมระดับสาธารณูปโภคแห่งแรกของกานา

เมนสตรีม รีนิวเอเบิล พาวเวอร์ (Mainstream Renewable Power) บริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก ประกาศลงนามในข้อตกลงร่วมกับ NEK Umwelttechnik บริษัทพัฒนาทุ่งกังหันลมสัญชาติสวิส เพื่อเข้าซื้อทุ่งกังหันลม Ayitepa ขนาดกำลังการผลิต 225...

แรงกดดันด้านต้นทุนและเวลา ได้ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางการบริหารจัดการโครงการในภูมิภาคเอเชีย

โรงไฟฟ้าสองแห่ง ในประเทศไทย ซึ่งแต่ละโรงอยู่ห่างกันถึง 800 กิโลเมตร ได้ถูกสร้างให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมกัน โดยทีมงานเดียวกัน 1.5 ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์จาก พลังงานที่เพิ่มขึ้น 1,530 เมกะวัตต์...

ปตท.สผ. ฉลอง 25 ปีการลงทุนในเมียนมาร์ ยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างยั่งยืนของไทยและเมียนมาร์

ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี เพื่อช่วยในพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของเมียนมาร์ 2557-2561 ลงทุน CAPEX ในประเทศเมียนมาร์ 3.3 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติโครงการซอติก้าในอัตรา 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน...

ภาพข่าว: ปตท. รับมอบใบรับรองมาตรฐานบริหาร BCMS

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยคุณชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และ คุณทวีศักดิ์ ไทพิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ร่วมรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity...

ประชุมเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (สมาร์ทกริด) ถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นโอกาสเปิดตลาดไอทีโซลูชั่นด้านพลังงานกับประเทศเยอรมันในอนาคต โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ...

Related Topics