ก.พลังงานแจงไฟฟ้าพลังขยะมีเกือบ 75 เมกะวัตต์แล้ว ด้าน สปช.วิบูลย์ เสนอเร่งประชาสัมพันธ์-ประสาน มท.

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Tuesday March 24, 2015 18:48
กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

สืบเนื่องมาจากกรณีที่นายวิบูลย์ คูหิรัญ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ขอหารือผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เรื่องการนำขยะและน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตรไปผลิตไฟฟ้าหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไปด้วยนั้น

ล่าสุดในการประชุมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2558 นายวิบูลย์ได้เปิดเผยในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติว่ากระทรวงพลังงานได้ทำหนังสือมาถึงตนเรื่องสรุปข้อมูลการดำเนินงานตามข้อปรึกษาหารือ โดยระบุว่าปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้มีการนำขยะและน้ำเสียจากอุตสาหกรรม รวมทั้งมูลสัตว์ มาผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานทางเลือก ซึ่งสามารถจำแนกประเภทพลังงานได้ 2 ประเภทคือ พลังงานจากขยะและพลังงานจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งในส่วนของพลังงานขยะนั้น ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะแก่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีกำลังการผลิตรวม 74.717 เมกะวัตต์ และผลิตความร้อนรวม 76.19 ktoe แล้ว แต่ในระดับท้องถิ่นนั้น มีการส่งเสริมให้เกิดการผลิตพลังงานจากขยะในเขตเทศบาลและ อบต. เพียง 16 แห่งอยู่เท่านั้น

ทั้งนี้นายวิบูลย์ได้ให้ความเห็นเสนอแนะว่ากระทรวงพลังงานควรประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมกันดำเนินการเพิ่มเติม เพราะในขณะนี้ยังมีปัญหาด้านขยะและน้ำเสียอยู่อีกมากแม้กระทรวงพลังงานจะได้ดำเนินการคืบหน้าไปอย่างมากแล้วก็ตาม ซึ่งมีการกล่าวกันว่าควรจะทำให้เรื่องการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะนี้เป็นวาระแห่งชาติด้วย โดยนายวิบูลย์ได้เสนอให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการร่วมกันดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนและเทศบาลที่มีหน้าที่ดูแลขยะในพื้นที่เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 2. ควรมีการศึกษารูปแบบการนำขยะและของเสียไปใช้ของแต่ละพื้นทีเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูล, วิธีการทางเทคนิค, เงินลงทุน และข้อควรแก้ไขเบื้องต้น เป็นต้น 3. สนับสนุนงบประมาณหรือช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังขยะในพื้นที่ที่ไม่มีงบประมาณ และ 4. ขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่สนับสนุนในด้านวิชาการในเรื่องกรรมวิธีและ process ต่างๆ ในการกำจัดขยะและเปลี่ยนมาเป็นพลังงาน


Latest Press Release

ภาพข่าว: SSP ไร้กังวลระบบสายส่งเวียดนาม

ข่าวอื้ออึงหนาหูกระทบความเชื่อมั่นโรงไฟฟ้าจากเวียดนามมาอีกแล้วค่ะคู๊ณณ… หลัง บจ. ไทยตบเท้า COD โครงการโรงไฟฟ้าในเวียดนามทันกำหนด ก็ยังมิวายมีประเด็นเรื่อง "ระบบสายส่ง"ไม่สามารถรองรับปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายได้...

GCL เชื่อมต่อกับกริดในเวียดนามเพิ่มเป็น 700 เมกะวัตต์ หลังโซลาร์ฟาร์มในฟู้เอียนและหวุงเต่าเชื่อมต่อกับกริดเรียบร้อย

บริษัท GCL System Integration (GCL SI) ประกาศว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สองแห่งในเวียดนาม ได้แก่ โซลาร์ฟาร์มขนาด 110 เมกะวัตต์ในฟู้เอียน และโซลาร์ฟาร์มขนาด 111 เมกะวัตต์ในหวุงเต่า ได้เชื่อมต่อกับกริดและเริ่มเดินเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

โซลาร์ภาคประชาชน

ที่ผ่านมาหลายคนมักถามผมว่า "คุ้มไหม ถ้าจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้าน" ในความเห็นของผมความคุ้มที่ว่าแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือด้านความคุ้มค่าในด้านจิตใจ ส่วนประเภทที่สองคือความคุ้มค่าในด้านเศรษฐศาสตร์ ความคุ้มประเภทแรกนั้นขึ้นอยู่กับความชอบ...

ภาพข่าว: IRPC รับโล่รางวัล Zero Accident Campaign 2019 ระดับประเทศ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัล สถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์ประจำปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) ระดับประเทศ โดยมี คุณภาณุทัต เกียรติ์อนันต์ชัย...

Risen Energy เก็บเกี่ยวผลสำเร็จจากสองโครงการใหม่ตามเส้นทางสายไหม

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท Risen Energy ได้ประกาศข่าวดีจากตลาดสองแห่งตามเส้นทางสายไหม ได้แก่ เบงกอลและคาซัคสถาน ข่าวดีข่าวแรกคือ โครงการขนาด 10MW ในเบงกอลได้เชื่อมต่อกับกริดไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยเมื่อไม่นานมานี้...

Related Topics