สปช.วิบูลย์ ชี้รัฐต้องเร่งส่งเสริมโรงไฟฟ้าจากขยะ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Friday August 14, 2015 12:19
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมาในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้มีการผ่านความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (รอบ 2) เรื่อง การปฏิรูประบบกำจัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเนื้อหาหลักของรายงานฉบับนี้ระบุว่าปัจจุบันแต่ละชุมชนจะผลิตขยะออกมาวันละจำนวนมาก ขยะชุมชนเหล่านี้ส่วนมากมักจะใช้วิธีกำจัดแบบฝังกลบซึ่งไม่สามารถปฏิบัติการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการปล่อยให้มีการเทกองไว้กลางแจ้งสะสมไว้ในสถานที่กลบฝังขยะเป็นกองขยะขนาดใหญ่ และแก้ปัญหานี้ได้ยากลำบากขึ้นทุกวัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำการปฏิรูประบบกำจัดขยะในประเทศไทย โดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอว่าควรใช้วิธีกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมกระจายทั่วทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 80 แห่ง

ต่อกรณีนี้ นายวิบูลย์ คูหิรัญ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีความเห็นว่าปัญหาขยะในประเทศไทยถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญดังที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานไว้ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัฐบาลควรสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอย่างเร่งด่วน ซึ่งตนได้เคยหารือที่ประชุม สปช. ผ่านไปยังรัฐบาลหลายครั้งแล้ว โดยรัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ เพื่อนำไปกำจัดขยะทั่วไปตามท้องที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ในปัจจุบันพบว่ามีภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น หญ้าเนเปียร์หมักเป็นก๊าซ ก็มีความสนใจที่จะสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งรัฐบาลควรเร่งประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะจากภาคเอกชนควบคู่กันไปด้วย กอปรกับในหลายพื้นที่ที่เอกชนมีความพร้อมในการสร้างโรงไฟฟ้าขยะนั้นระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ก็สามารถรองรับได้ แต่ในขณะนี้ปรากฏว่ายังไม่มีการประกาศรับซื้อ จึงเห็นว่าควรประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะโดยเร็ว

นายวิบูลย์ยังระบุว่าหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ได้เคยรับสั่งกับตนไว้ว่าควรรีบกำจัดขยะที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมโดยนำไปผลิตไฟฟ้าซึ่งจะสามารถได้ประโยชน์ทุกทาง ตัวอย่างจากในต่างประเทศโรงไฟฟ้าขยะนั้นก็มีอยู่แพร่หลาย และถือว่าเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีอีกทางเลือกหนึ่ง โดยหม่อมเจ้าภีศเดช มีความยินดีที่จะสนับสนุนโครงการเหล่านี้ ซึ่งในอดีตเมื่อ 20 ปีที่แล้ว หลังจากที่หม่อมเจ้าภีศเดชทรงเสด็จกลับจากยุโรป ก็ทรงนำสิ่งที่ได้พบมาให้แนวความคิดสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะที่ จ.เชียงใหม่ ด้วย

อนึ่งข้อมูลจากกระทรวงพลังงานที่เปิดเผยเมื่อเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมาระบุว่าปัจจุบันการผลักดันการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะในประเทศไทย มีการใช้พลังงานจากขยะที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ได้เพียง 74.717 เมกะวัตต์ เท่านั้นซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ แล้ว จากข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนในปี 2556 พบว่าภาพรวมของการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น พลังงานจากชีวมวลมีกำลังผลิตสูงสุดคือ 2,230.05 เมกะวัตต์ ตามมาด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ 635.48 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพ 262.73 เมกะวัตต์ พลังงานลม 222.71 เมกะวัตต์ (ส่วนในปี 2556 ไฟฟ้าจากพลังขยะมีเพียง 47.48 เมกะวัตต์เท่านั้น)


Latest Press Release

ภาพข่าว: โออาร์ ร่วม โครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น กว่า 1,800 แห่ง ทั่วประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ นายเอนก บัวนาเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท....

STC-3 ผงาดเวทีการแข่งขัน World Solar Challenge 2019 สร้างตำนานบทใหม่รถแห่งอนาคตที่ช่วยแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) สถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญการออกแบบ ผลิต และพัฒนารถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อันดับต้นๆ ของประเทศไทย เตรียมส่งรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ STC-3 ลงแข่งขันในสนามรายการใหญ่อันดับโลก World Solar Challenge...

BJCHI คว้างานโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรรมปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซ บริษัทฯ คาดผลประกอบการจะฟื้นตัวอย่างชัดเจน

บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี หรือ BJCHI ผู้นำในธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กในภูมิภาค คว้างานโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรรมปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซ มีมูลค่าประมาณ 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) โดยโครงการทั้งหมดนั้นเป็นโครงการที่อยู่ทั้งต่างประเทศและในประเทศ...

โออาร์ ร่วม โครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น กว่า 1,600 แห่ง ทั่วประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และผู้บริหารจากบริษัทผู้ค้าน้ำมัน ร่วมลงนาม...

CKPower ยังแกร่ง โชว์ศักยภาพไตรมาส 2 กำไรเพิ่ม 26.5%

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKPower) ชื่อย่อหลักทรัพย์ "CKP" เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ว่า CKPower มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน...

Related Topics