สปช.วิบูลย์ ชี้รัฐต้องเร่งส่งเสริมโรงไฟฟ้าจากขยะ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Friday August 14, 2015 12:19
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมาในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้มีการผ่านความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (รอบ 2) เรื่อง การปฏิรูประบบกำจัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเนื้อหาหลักของรายงานฉบับนี้ระบุว่าปัจจุบันแต่ละชุมชนจะผลิตขยะออกมาวันละจำนวนมาก ขยะชุมชนเหล่านี้ส่วนมากมักจะใช้วิธีกำจัดแบบฝังกลบซึ่งไม่สามารถปฏิบัติการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการปล่อยให้มีการเทกองไว้กลางแจ้งสะสมไว้ในสถานที่กลบฝังขยะเป็นกองขยะขนาดใหญ่ และแก้ปัญหานี้ได้ยากลำบากขึ้นทุกวัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำการปฏิรูประบบกำจัดขยะในประเทศไทย โดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอว่าควรใช้วิธีกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมกระจายทั่วทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 80 แห่ง

ต่อกรณีนี้ นายวิบูลย์ คูหิรัญ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีความเห็นว่าปัญหาขยะในประเทศไทยถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญดังที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานไว้ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัฐบาลควรสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะอย่างเร่งด่วน ซึ่งตนได้เคยหารือที่ประชุม สปช. ผ่านไปยังรัฐบาลหลายครั้งแล้ว โดยรัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ เพื่อนำไปกำจัดขยะทั่วไปตามท้องที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ในปัจจุบันพบว่ามีภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น หญ้าเนเปียร์หมักเป็นก๊าซ ก็มีความสนใจที่จะสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งรัฐบาลควรเร่งประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะจากภาคเอกชนควบคู่กันไปด้วย กอปรกับในหลายพื้นที่ที่เอกชนมีความพร้อมในการสร้างโรงไฟฟ้าขยะนั้นระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ก็สามารถรองรับได้ แต่ในขณะนี้ปรากฏว่ายังไม่มีการประกาศรับซื้อ จึงเห็นว่าควรประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะโดยเร็ว

นายวิบูลย์ยังระบุว่าหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ได้เคยรับสั่งกับตนไว้ว่าควรรีบกำจัดขยะที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมโดยนำไปผลิตไฟฟ้าซึ่งจะสามารถได้ประโยชน์ทุกทาง ตัวอย่างจากในต่างประเทศโรงไฟฟ้าขยะนั้นก็มีอยู่แพร่หลาย และถือว่าเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีอีกทางเลือกหนึ่ง โดยหม่อมเจ้าภีศเดช มีความยินดีที่จะสนับสนุนโครงการเหล่านี้ ซึ่งในอดีตเมื่อ 20 ปีที่แล้ว หลังจากที่หม่อมเจ้าภีศเดชทรงเสด็จกลับจากยุโรป ก็ทรงนำสิ่งที่ได้พบมาให้แนวความคิดสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะที่ จ.เชียงใหม่ ด้วย

อนึ่งข้อมูลจากกระทรวงพลังงานที่เปิดเผยเมื่อเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมาระบุว่าปัจจุบันการผลักดันการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะในประเทศไทย มีการใช้พลังงานจากขยะที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ได้เพียง 74.717 เมกะวัตต์ เท่านั้นซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ แล้ว จากข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนในปี 2556 พบว่าภาพรวมของการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น พลังงานจากชีวมวลมีกำลังผลิตสูงสุดคือ 2,230.05 เมกะวัตต์ ตามมาด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ 635.48 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพ 262.73 เมกะวัตต์ พลังงานลม 222.71 เมกะวัตต์ (ส่วนในปี 2556 ไฟฟ้าจากพลังขยะมีเพียง 47.48 เมกะวัตต์เท่านั้น)


Latest Press Release

ภาพข่าว: GPSC รับมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

นายสมรชัย คุณรักษ์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. รับมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ขวา)...

ภาพข่าว: ไทยออยล์คว้ารางวัลระดับภูมิภาคฯ พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน 7 ปีซ้อน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับกิจการองค์กร (ซ้าย) รับมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคฯ "พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน" (The Strongest Commitment to Sustainable Energy in...

SSP ลุย! ตอกเสาเข็มเริ่มสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม 49.61 MW แล้ว คาด COD ตามกำหนดไตรมาส 2/62 มั่นใจครึ่งปีหลังเติบโตทะลุเป้าหมาย

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม...

Gossip News: TPIPP ย้ำนโยบายเป็นหุ้นปันผลสูง พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะขยายการเติบโต

ใส่เกียร์เดินหน้าแผนลงทุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะรายใหญ่ที่สุดในไทย ที่ไม่หยุดยั้งการเติบโต ประกาศพร้อมเข้าประมูลในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า อีก 5...

GUNKUL แจง โรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์มทำถูกต้องตามกระบวนการ ขอให้ผู้ถือหุ้น-นักลงทุนเชื่อมั่นบริษัทยึดหลักความถูกต้องและคำนึงถึงทุกฝ่าย

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฎในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ถึงกรณี "โครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม ของ บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด" ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริษัท...

Related Topics