ทะลุเกินเป้ากว่า 16 เท่า FiT Bidding ชีวมวล 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยอดรวมข้อเสนอขายไฟสูง 593.50 เมกะวัตต์

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Friday July 8, 2016 12:07
กรุงเทพฯ--8 ก.ค.--กกพ.

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยยอดผู้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) ระยะที่ 1 ประเภทชีวมวล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี) รวมจำนวน 89 โครงการ ปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งรวม 593.50 เมกะวัตต์ เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 36 เมกะวัตต์

การยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวลในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ระยะที่ 1 นี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2559 โดยหลังจากปิดรับยื่นข้อเสนอแล้ว กกพ. จะทำการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่น โดยวิธีการประเมินและคัดเลือกคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้านั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินคุณสมบัติรวมทั้งข้อเสนอด้านเทคนิค และการเมินข้อเสนอด้านราคา ซึ่งผู้ยื่นต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น อาทิเช่น เป็นโครงการที่ยังไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่เป็นโครงการที่พัฒนามาจากโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าเดิมที่ได้ดำเนินการไปแล้วไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น ควบคู่กับข้อเสนอด้านเทคนิคที่ได้ยื่นมาต้องอยู่เกณฑ์การประเมินที่ได้กำหนดไว้ในแนบท้ายประกาศนั้นให้ครบถ้วน ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ ความครบถ้วนของข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ จุดเชื่อมโยงกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ความพร้อมด้านเชื้อเพลิง ด้านที่ดิน ด้านเทคโนโลยี และแหล่งเงินทุนโครงการ ซึ่งหากคุณสมบัติของผู้ยื่นไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศ ผู้ยื่นรายนั้นจะไม่ได้รับการประเมินในขั้นตอนต่อไป

"โดย กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th แล้วจึงเริ่มการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 คือ การพิจารณาข้อเสนอด้านราคา และจะประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 และให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไปดำเนินการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เพื่อสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2561" นายวีระพล กล่าว


Latest Press Release

ปตท. พร้อมจ่ายก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เร็วกว่าแผน 2 วัน

นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อม กำหนดหยุดซ่อมบำรุงประจำปี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานระหว่างวันที่ 8-19 กันยายน 2562 รวม...

CHINT เปิดให้สัมผัสโรงงานแห่งอนาคตในงาน CITIE

CHINT ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานอัจฉริยะชั้นนำของจีน ยกทัพผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงในงาน Conference on Internet of Things for Industry and Energy (CITIE) เมื่อวันที่ 10-13 กันยายนที่ผ่านมา ณ เมืองเหวินโจว มณฑลเจ้อเจียง...

CHINT จัดการประชุมนวัตกรรมระดับโลกว่าด้วยโซลูชันพลังงานอัจฉริยะ

CHINT ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานอัจฉริยะชั้นนำของจีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Summit on Market Innovation and Development ภายใต้ธีม "Global Energy, Smart Interconnection" เมื่อวันที่ 9-11 กันยายนที่ผ่านมา ณ เมืองเหวินโจว ประเทศจีน...

สถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปวันที่ 9-13 ก.ย. 62 และคาดการณ์วันที่ 16-20 ก.ย. 62 โดยส่วนวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน เพิ่มขึ้นหลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบุคคล 10 ราย, เรือบรรทุกน้ำมัน 11 ลำ, และเครือข่ายบริษัท 16 ราย ขณะที่ประธานาธิบดีอิหร่าน นาย Hassan Rouhani ประกาศกลับมาเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์ ในวันที่ 6 ก.ย. 62 - Energy...

หอการค้าไทยหารือ รมว.พลังงาน สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการนำคณะกรรมการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงงาน (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) เพื่อหารือความร่วมมือและนำเสนอประเด็นต่าง ๆ...

Related Topics