Friday July 10, 2020 07:13

พลังงาน Press Release : 29 Jul 2016

สถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 พลังงาน—29 Jul 16

ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในครึ่งปีแรกของปี 2559 กลุ่มน้ำมันเบนซิน เพิ่มขึ้น 10.91% และ ดีเซล เพิ่มขึ้น 4.24% ส่วน LPG ลดลง 12.08% และ NGV ลดลง 8.39% การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินในครึ่งปีแรกของปี 2559 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 10.91% เฉลี่ยอยู่ที่

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ มิถุนายน พลังงาน—29 Jul 16

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ผลจากการที่กรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินการควบคุมดูแลคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ายในประเทศเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยการส่งหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จากส่วนกลาง

ความคืบหน้าโครงการนำเข้า LPG เสรี พลังงาน—29 Jul 16

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบในหลักการ เรื่อง Roadmap การดำเนินการเพื่อเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1

ภาพข่าว: คณะสำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน เดินเข้าศึกษาดูงานที่ธนาคารกรุงเทพ พลังงาน—29 Jul 16

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 คณะสำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ได้เดินทางไปที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากรุงพนมเปญ โดยคุณเยี่ยมศรี อุบลพงศ์ ผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงเทพ ให้การต้อนรับคณะเดินทาง

ภาพข่าว: สนพ.ร่วมงาน บ้านและสวนแฟร์ 2016 จัดแคมเปญ รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ ปี 2 พลังงาน—29 Jul 16

สนพ.ร่วมงาน "บ้านและสวนแฟร์ 2016"จัดแคมเปญ "รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ ปี 2 "ชวนประชาชนเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าฉลากเบอร์ 5 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดบูธกิจกรรม