Friday February 22, 2019 21:55

พลังงาน Press Release : 12 Jan 2017

PEA เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต ในปี 2560 มุ่งเน้น พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พลังงาน—12 Jan 17

จากที่รัฐบาลได้ริเริ่มการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และกำหนดนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ "Value-Based Economy" หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" จึงทำให้หน่วยงานต่างๆได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับรัฐบาล

#เอส แอนด์ พี ตอกย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำธุรกิจอาหารใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังพันธมิตรติดตั้ง Solar Roof พลังงาน—12 Jan 17

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดโครงการ "Solar Roof" โรงงานเบเกอรี่ เอส แอนด์ พี ประหยัดพลังงาน" เพื่อรับมอบงานติดตั้งแผงโซลาร์รูฟขนาด 510 กิโลวัตต์ (kW) พร้อมเปิดห้องวางเครื่องแปลงพลังงาน (Inverter) สุดทันสมัยแบบ Smart Look

ไอเอฟอีซี ลุยเป้าหมาย พลังงานครบวงจร ฉลองเปิดศักราชใหม่เผยข่าวดีขายไฟให้เขมร พลังงาน—12 Jan 17

นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือไอเอฟอีซี เปิดเผยว่า แผนการทางธุรกิจในปีนี้ของบริษัท ผู้บริหาร ไอเอฟอีซี กล่าวว่า "ทิศทางธุรกิจในปี 2560 นี้จะเป็นการเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดย