Saturday April 20, 2019 01:53

พลังงาน Press Release : 26 Apr 2017

ทรินา โซลาร์ ได้รับคำสั่งซื้อแผงโซลาร์เซลล์ DUOMAX twin จำนวน 20MW พลังงาน—26 Apr 17

บริษัท ทรินา โซลาร์ จำกัด (Trina Solar Limited) ผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และบริการเซลล์แสงอาทิตย์ ประกาศว่า บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจัดหาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือโมดูล DUOMAX twin ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ให้กับโครงการแห่งหนึ่งในประเทศจีน เป็นจำนวน 20 เมกะวัตต์

ภาพข่าว: TPIPP พบนักลงทุนสร้างความเชื่อมั่น พลังงาน—26 Apr 17

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน และนายวรวิทย์ เลิศบุศราคาม (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายโรงงาน บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP พร้อมนายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ (ที่ 2 จากซ้าย)