Friday April 26, 2019 17:12

พลังงาน Press Release : 31 May 2017

กฟภ. เดินสายโปรโมทงาน ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017 ในอินโดนีเซีย พลังงาน—31 May 17

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสิริบุษย์ อึ๊งภากรณ์ (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาในหัวข้อ "Smart Technology for Smart City Safe City" ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับเมสเซ่

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมนวัตกรรม บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) พลังงาน—31 May 17

พันเอกชนะ บุญปราศภัย รองผู้บัญชาการ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 50 จำนวน 46 คน เข้าศึกษาดูงานของ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) โดยมี ดร.อนุสรณ์