โกลว์ประกาศผลประกอบการสำหรับไตรมาสสองของปี 2560 โดยมี Normalized Net Profit เท่ากับ 2.8 พันล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Thursday August 10, 2017 16:08
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--โกลว์ พลังงาน
 • ผลประกอบการที่แข็งแกร่งมาจากทั้งธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นและธุรกิจไอพีพี
 • ปริมาณความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำของลูกค้าอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
 • จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.531 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในปี 2559
ผลประกอบการสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2560 มีดังนี้:
 • รายได้รวม 26,149 ล้านบาท
 • EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จำนวน 9,255ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ จำนวน 4,728 ล้านบาท และ
 • Normalized Net Profit (NNP)1 จำนวน 4,539 ล้านบาท

EBITDA สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2560 ลดลงร้อยละ 11 ในขณะที่ NNP ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2559 โดยส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากการหยุดซ่อมบำรุงที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2560

ผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2560 มีดังนี้:
 • รายได้รวม 14,013 ล้านบาท
 • EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จำนวน 5,483ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ จำนวน 2,830 ล้านบาท และ
 • Normalized Net Profit (NNP)1 จำนวน 2,827 ล้านบาท
ผลประกอบการโดดเด่นในไตรมาสสอง ภายหลังการซ่อมบำรุงตามแผนในไตรมาสแรก

นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า "ผลการดำเนินงานในไตรมาสสองของปี 2560 ที่ออกมาดีเยี่ยม เป็นผลมาจากปริมาณความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำของลูกค้าอุตสาหกรรมที่สูงอย่างต่อเนื่อง และความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าของหน่วยผลิตที่อยู่ในระดับสูง กำไรสำหรับกลุ่มธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นยังสะท้อนการปรับตัวสูงขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการปรับเพิ่มอัตราค่าไฟฟ้าที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม โดยผลประกอบการนี้นับรวมรายการรายได้อื่น ๆ ที่ไม่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ (Non-Recurring Other Incomes) เช่น สินไหมชดเชยรายได้ที่สูญหายไปจากการเคลมประกันภัยของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน"

เงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1.531 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในปี 2559 โดยกำหนดวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 กันยายน 2560

นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า "คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่สูงขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่แล้ว โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 รวมทั้งสิ้น 5.75 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็นเงินปันผลปกติจำนวน 3.64 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลพิเศษจำนวน 2.11 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผลระหว่างกาลที่ประกาศจ่ายในปี 2559 จำนวน 1.458 บาทต่อหุ้นนั้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของเงินปันผลปกติของปี 2559ซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง และสถานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัท"

1 กำไรสุทธิก่อนรวมกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน


Latest Press Release

สถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป สัปดาห์ที่ 12-16 พ.ย. 61 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 19-23 พ.ย. 61 โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป สัปดาห์วันที่ 12-16 พ.ย. 61 และคาดการณ์สัปดาห์วันที่ 19-23 พ.ย. 61 ราคาน้ำมันเฉลี่ยรายสัปดาห์ลดลงทุกชนิด โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ลดลง 4.62 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อยู่ที่ 67.02 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล...

ราคาน้ำมันดิบคาดปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังโอเปกเตรียมแผนลดกำลังการผลิต

ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสในสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 54 - 59 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวที่กรอบ 64 - 69 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบ (19 - 23 พ.ย. 61) ราคาน้ำมันดิบคาดว่าจะได้รับแรงหนุน...

Gossip News: UPA พร้อมโชว์โครงการโซลาร์สหกรณ์วิเชียรบุรี

ตอนนี้ บมจ. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) โดยการนำทัพของหัวเรือใหญ่ "อุปกิต ปาจรียางกูร" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ส่งทีมงานตรวจความพร้อมก่อนที่จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการโซลาร์สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี กำลังการผลิต...

ภาพข่าว: สยามสตีลและมิตซุย จัดพิธีฉลองการเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โซลาร์ฟาร์ม 18 MW ในประเทศญี่ปุ่น FIT 36 เยน

บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล และ กลุ่มมิตซุย ได้จัดพิธีฉลองการเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโซลาร์ฟาร์ม 18 MW ที่เมืองมิยากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เริ่มขายไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ เมื่อ 1 พ.ย. 2561 ตามกำหนดการ โดยขายไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าโทโฮกุ...

ภาพข่าว: กลุ่ม ปตท. ร่วมกับกลุ่มฯ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ส.อ.ท. คาดการณ์ราคาน้ำมันปี 62

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ยืนกลาง) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา 2018 The Annual Petroleum Outlook Forum ภายใต้หัวข้อ "Future Energy Moving Together ก้าวไปกับอนาคตพลังงาน" โดย...

Related Topics