โกลว์ประกาศผลประกอบการสำหรับไตรมาสสองของปี 2560 โดยมี Normalized Net Profit เท่ากับ 2.8 พันล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Thursday August 10, 2017 16:08
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--โกลว์ พลังงาน
 • ผลประกอบการที่แข็งแกร่งมาจากทั้งธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นและธุรกิจไอพีพี
 • ปริมาณความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำของลูกค้าอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
 • จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.531 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในปี 2559
ผลประกอบการสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2560 มีดังนี้:
 • รายได้รวม 26,149 ล้านบาท
 • EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จำนวน 9,255ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ จำนวน 4,728 ล้านบาท และ
 • Normalized Net Profit (NNP)1 จำนวน 4,539 ล้านบาท

EBITDA สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2560 ลดลงร้อยละ 11 ในขณะที่ NNP ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2559 โดยส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากการหยุดซ่อมบำรุงที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2560

ผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2560 มีดังนี้:
 • รายได้รวม 14,013 ล้านบาท
 • EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จำนวน 5,483ล้านบาท
 • กำไรสุทธิ จำนวน 2,830 ล้านบาท และ
 • Normalized Net Profit (NNP)1 จำนวน 2,827 ล้านบาท
ผลประกอบการโดดเด่นในไตรมาสสอง ภายหลังการซ่อมบำรุงตามแผนในไตรมาสแรก

นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า "ผลการดำเนินงานในไตรมาสสองของปี 2560 ที่ออกมาดีเยี่ยม เป็นผลมาจากปริมาณความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำของลูกค้าอุตสาหกรรมที่สูงอย่างต่อเนื่อง และความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าของหน่วยผลิตที่อยู่ในระดับสูง กำไรสำหรับกลุ่มธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นยังสะท้อนการปรับตัวสูงขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการปรับเพิ่มอัตราค่าไฟฟ้าที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม โดยผลประกอบการนี้นับรวมรายการรายได้อื่น ๆ ที่ไม่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ (Non-Recurring Other Incomes) เช่น สินไหมชดเชยรายได้ที่สูญหายไปจากการเคลมประกันภัยของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน"

เงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1.531 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในปี 2559 โดยกำหนดวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 กันยายน 2560

นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า "คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่สูงขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่แล้ว โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 รวมทั้งสิ้น 5.75 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็นเงินปันผลปกติจำนวน 3.64 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลพิเศษจำนวน 2.11 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผลระหว่างกาลที่ประกาศจ่ายในปี 2559 จำนวน 1.458 บาทต่อหุ้นนั้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของเงินปันผลปกติของปี 2559ซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง และสถานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัท"

1 กำไรสุทธิก่อนรวมกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน


Latest Press Release

ภาพข่าว: GPSC รับมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

นายสมรชัย คุณรักษ์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. รับมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ขวา)...

ภาพข่าว: ไทยออยล์คว้ารางวัลระดับภูมิภาคฯ พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน 7 ปีซ้อน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับกิจการองค์กร (ซ้าย) รับมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคฯ "พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน" (The Strongest Commitment to Sustainable Energy in...

SSP ลุย! ตอกเสาเข็มเริ่มสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม 49.61 MW แล้ว คาด COD ตามกำหนดไตรมาส 2/62 มั่นใจครึ่งปีหลังเติบโตทะลุเป้าหมาย

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม...

Gossip News: TPIPP ย้ำนโยบายเป็นหุ้นปันผลสูง พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะขยายการเติบโต

ใส่เกียร์เดินหน้าแผนลงทุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะรายใหญ่ที่สุดในไทย ที่ไม่หยุดยั้งการเติบโต ประกาศพร้อมเข้าประมูลในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า อีก 5...

GUNKUL แจง โรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์มทำถูกต้องตามกระบวนการ ขอให้ผู้ถือหุ้น-นักลงทุนเชื่อมั่นบริษัทยึดหลักความถูกต้องและคำนึงถึงทุกฝ่าย

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฎในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ถึงกรณี "โครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม ของ บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด" ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริษัท...

Related Topics