เยาวชน...รู้รักษ์พลังงาน สานสร้างโลกที่ดีขึ้น กับเดลต้า DELTA ENERGY EDUCATION SHARING

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Thursday November 23, 2017 11:27
กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

พลังงานทางเลือกและการประหยัดพลังงานเป็นเมกะเทรนด์ของโลกและวิถีชีวิตยุค 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังที่เราได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า บ้านเรือนในหลายเมืองเริ่มใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สนามบินในอินเดียเก็บเกี่ยวพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ในระบบแสงสว่าง

ในการก้าวสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 นั้น เยาวชนไทยเป็นกำลังสำคัญของประเทศและเป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนอนาคตที่ดีกว่าบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ผนึกความร่วมมือกับ 6 โรงเรียน จัดกิจกรรมโครงการเยาวชน...รู้รักษ์พลังงาน หรือEnergy Education Sharing เพื่อเพาะต้นกล้าคนรุ่นใหม่ที่ใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด โดยส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาโดยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

คุณนันท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ หัวหน้าทีมอาสาสมัครเดลต้า กล่าวว่า กิจกรรม เยาวชน...รู้รักษ์พลังงาน หรือ Energy Education Sharing เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DEEP (Delta Energy Education Program) ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ด้วยปณิธานความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแก่เยาวชน เน้นให้เด็กๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งในบ้าน โรงเรียน หรือชุมชน ซึ่งในปี 2560 นี้ เดลต้าฯ ร่วมมือกับ 6 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 2.โรงเรียนวัดคลองเก้า 3.โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ 4.โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 5.โรงเรียนพิบูลประชาบาล 6.โรงเรียนวัดตำหรุ

จากปีที่แล้วกิจกรรมเน้นเรื่องการจัดการพลังงาน ในปีนี้ได้เพิ่มความรู้ในอาคารสีเขียว (Green Building) เมื่อน้องๆร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนแล้ว จะได้ไปเรียนรู้ทัศนศึกษาที่ เดลต้าฯ สำนักงานใหญ่ เพื่อจะได้เรียนรู้จริงเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงานในอาคาร กระบวนการผลิตที่ประหยัดพลังงาน ได้ชมแผงโซล่าร์เซลบนอาคาร ระบบติดตามประเมินผลว่าผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่ ใช้ไปอย่างไร ประหยัดพลังงานเท่าไหร่ เพื่อให้เยาวชนเข้าใจและเห็นประโยชน์จากการลงมือปฏิบัติ เราเชื่อมโยงให้เด็กๆเข้าใจด้วยกิจกรรมเสริม เช่น ให้น้องๆนำกระบอกใส่น้ำจากบ้านมาไว้ดื่มน้ำที่โรงเรียน โดยนักเรียน 1 คน ลดการซื้อน้ำได้วันละอย่างน้อย 1 ขวด โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 1,000 คน ก็จะสามารถลดขยะขวดและฝาพลาสติก ได้ถึง 1,000 ขวดต่อวัน หรือเท่ากับ 30,000 ขวดต่อเดือน หรือ360,000 ขวด ต่อปี จากตัวอย่างนี้ก็ทำให้เยาวชนเข้าใจบทบาทของตนเองและความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานได้ ทั้งแก่ตัวนักเรียนเองและถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในครอบครัว พ่อแม่ญาติพี่น้อง เราเชื่อว่าพลังเล็กๆเหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนสังคมและโลกให้ดีขึ้นได้

ด.ญ.วิภาวี แสงเดือน หรือ น้องมายด์ วัย 13 ปี กล่าวว่า หนูสนใจพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์เพราะเป็นพลังงานยั่งยืนที่ไม่มีวันหมด บ้านเรามีมาก อนาคตอยากให้โซลาร์เซลมีราคาถูก เพื่อให้ทุกบ้านติดโซลาร์เซลกันเยอะๆ จะได้ช่วยกันผลิตไฟฟ้ามาใช้ในบ้าน วันนี้ได้ความรู้ว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานก๊าซธรรมชาติ และอีกมากมาย หนูจะนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อ เริ่มทำจากสิ่งใกล้ตัวเรา เช่น ตักอาหารสำหรับทานแต่พออิ่ม ไม่เหลือทิ้งเหลือขว้าง สิ้นเปลืองพลังงาน ตั้งโคมไฟที่โต๊ะทำการบ้านแทนการเปิดไฟทั้งห้อง เวลารีดผ้าก็รีดละครั้งมากๆทีเดียว หรือหากที่บ้านมีอากาศเย็นสบายก็ไม่ต้องเปิดแอร์ เป็นการช่วยประหยัดไฟและค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ

ด.ช.ธนกร ฟักทอง (ฟลุ๊ค) วัย 12 ปี กล่าวว่า เดี๋ยวนี้มีภัยธรรมชาติ พายุน้ำท่วมรุนแรงขึ้นอย่างน่ากลัว เพราะสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย รู้สึกดีใจครับที่พี่ๆจากเดลต้าฯ มาให้ความรู้เรื่องการจัดการพลังงาน ผมชอบบทเรียนนักสืบพลังงาน ที่พี่ๆนำน้ำอัดลมเทใส่แก้ว แล้วก็ใส่ลูกเกดลงไป ทิ้งไว้ซักพักจะเห็นลูกเกดลอยขึ้นมา ช่วยกันหาคำตอบว่าทำไมลูกเกดถึงค่อยๆลอยขึ้นมา ทำให้รู้จักแหล่งที่มาของพลังงาน พลังงานมีความสำคัญอย่างไร และพลังงานมีหลายประเภท ผมจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ที่โรงเรียน ช่วยประหยัดไฟ ปิดไฟหลังเลิกเรียนทุกครั้ง ช่วยโรงเรียนประหยัดค่าไฟด้วย ใช้น้ำที่บ้านอย่างประหยัด ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ ซักผ้าเสร็จก็นำน้ำไปรดน้ำต้นไม้ต่อครับ หรือเวลาฝนตกก็เอากะละมังมารองน้ำฝนไว้ เพื่อใช้ล้างรถต่อ ประหยัดทรัพยากรน้ำได้ครับ

ด.ช.นิรวิชญ์ บุตรพรม (ไผ่) วัย 13 ปี กล่าวว่า พลังงานสะอาดมีความสำคัญ ไม่ก่อมลพิษในสิ่งแวดล้อม ผมได้เรียนรู้แหล่งกำเนิดพลังงานที่เราใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวมากๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น โลกจะดีขึ้น ถ้าเราพร้อมใจร่วมมือกันลงมือปฏิบัติจริง เช่น มีช้อนติดตัวใช้แทนช้อนพลาสติก ช่วยกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียวมาใช้เป็นกระดาษทดเลขได้ ปิดก๊อกน้ำขณะแปรงฟันหรือถูสบู่ ไม่ปล่อยน้ำสะอาดทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์พลังคนรุ่นใหม่ตัวเล็กๆเหล่านี้กว่าพันคน จะร่วมขับเคลื่อนพัฒนาพลังงานทางเลือกและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อคุณภาพชีวิต ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป


Latest Press Release

Huawei Smart PV ขึ้นแท่นดาวเด่นอีกครั้งที่งาน PV Taiwan 2019

หัวเว่ย ยกทัพโซลูชั่นเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นใหม่สำหรับการใช้งานขนาดใหญ่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดินและแบบลอยบนผิวน้ำ ไปจัดแสดงที่งาน PV Taiwan 2019 โดยมุ่งเจาะตลาดไต้หวันโดยเฉพาะ พร้อมทั้งแบ่งปันนวัตกรรมล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FusionSolar Smart...

BGRIM ยัน Perpetual Bond 8 พันล้านบาท คำนึงผลกระทบตามมาตรฐานบัญชีใหม่แล้ว พร้อมเปิดจองผ่าน 6 สถาบันการเงิน 19-21 พ.ย.นี้

บี.กริม เพาเวอร์ ผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนชั้นนำของไทย มั่นใจนักลงทุนสนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ที่จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปในระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย.นี้ ยันไม่กระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่...

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัทไอวีแอลคว้ารางวัลองค์กรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2562

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล นำโดย บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด (ระยอง) เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2562...

ภาพข่าว: ปตท. จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาวิจัยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้กับฐานข้อมูลท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) และ รศ.ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์...

SGP จัดบิ๊กดีล ทุ่มงบ 3,360 ลบ. ซื้อคลังน้ำมัน-ท่าเรือน้ำลึก เสริมแกร่งดันรายได้ กำไร

สยามแก๊สฯ ทุ่มงบ 3,360 ล้านบาท เข้าซื้อคลังน้ำมันและท่าเรือ ที่เกาะสีชัง โดยให้บริษัทลูก SLNG เข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท ไทยพับลิค พอร์ต จำกัด หรือ TPP จำนวน 105,000,000 หุ้น คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด "ศุภชัย วีรบวรพงศ์" เอ็มดี...

Related Topics