โกลว์เน้นการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลประกอบการประจำปี 2560 ยังคงแข็งแกร่ง พร้อมเสนอจ่ายเงินปันผลรวมในอัตรา 5.75 บาทต่อหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Wednesday February 21, 2018 15:35
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--โกลว์ พลังงาน
ผลประกอบการประจำปี 2560 มีดังนี้:
  • รายได้รวม 52,537 ล้านบาท
  • EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จำนวน 18,053 ล้านบาท
  • กำไรสุทธิ จำนวน 9,076 ล้านบาท และ
  • Normalized Net Profit (NNP)[1] จำนวน 8,709 ล้านบาท
EBITDA สำหรับปี 2560 ลดลงร้อยละ 3.8 ในขณะที่ NNP ลดลงร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปี 2559
ผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2560 มีดังนี้:
  • รายได้รวม 12,894 ล้านบาท
  • EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จำนวน 4,107 ล้านบาท
  • กำไรสุทธิ จำนวน 1,938 ล้านบาท และ
  • Normalized Net Profit (NNP)1 จำนวน 1,815 ล้านบาท
ปี 2560 เป็นปีที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า "NNP ของปี 2560 จำนวน 8.7 พันล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุมาจากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนในโรงไฟฟ้าหลักในปี 2560 แต่อย่างไรก็ตามการซ่อมบำรุงดังกล่าวช่วยทำให้ความพร้อมจ่ายภายหลังการซ่อมบำรุงอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม นอกจากนั้นเรายังคงได้รับผลประโยชน์จากโครงการ "SmartSave 2018" ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขั้นตอนการจัดซื้อ และวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ประกอบกับระดับดอกเบี้ยจ่ายที่ปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทำให้เรายังสามารถใช้งบแสดงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท (ทริสเรทติ้งได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรให้อยู่ในระดับ AA-) เพื่อจัดหาทุนที่มีเงื่อนไขที่น่าสนใจได้อย่างต่อเนื่อง อีกความสำคัญที่ต้องกล่าวถึง ณ ที่นี้ คือ ปี 2560 เป็นปีที่เรามียอดขายไฟฟ้าและ ไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่โดดเด่น โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเป็นจำนวน 5.3เทราวัตต์-ชั่วโมง และ 7,885 กิโลตัน ตามลำดับ ซึ่งเป็นยอดขายที่สูงที่สุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอดีตที่ผ่านมา"

เสนอเงินปันผลรวม 5.75 บาทต่อหุ้นเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง

นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า "คณะกรรมการได้อนุมัติเงินปันผลรวมประจำปี 2560 ที่อัตรา 5.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับเงินปันผลรวมของปี 2558 และ 2559 โดยจะได้มีการนำเสนออัตราเงินปันผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีในช่วงปลายเดือนเมษายน ปี 2560 นี้ เงินปันผลรวมดังกล่าวประกอบไปด้วยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1.531 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนกันยายน 2560 และเงินปันผลปลายปีจำนวน 4.219 บาทต่อหุ้นซึ่งจะได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังได้รับการอนุมัติข้างต้น ในจำนวนเงินปันผลรวมนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ 1) เงินปันผลปกติจำนวน 3.826 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของเงินปันผลปกติซึ่งจ่ายในปี 2559 และ 2) เงินปันผลพิเศษจำนวน 1.924 บาทต่อหุ้น"

[1] กำไรสุทธิก่อนรวมกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน

เกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มโกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,207 เมกะวัตต์ (ส่วนของโกลว์เท่ากับ 2,891 เมกะวัตต์) และมีกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง

กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมใกล้เคียง

ENGIE (เดิมชื่อ GDF SUEZ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานระดับโลก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ ได้ที่ เว็บไซต์ www.glow.co.th และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENGIE ได้ที่ เว็บไซต์ www.engie.com


Latest Press Release

GW Electric ติดตั้งหัวต่อสายเคเบิลชนิดขึ้นรูปสำเร็จสำหรับใช้งานกลางแจ้งในเอเชียแปซิฟิกและสหรัฐ

เมื่อเร็วๆนี้ G&W Electric ได้ทำการติดตั้ง Python(R) หัวต่อสายเคเบิลแบบแห้งชนิดขึ้นรูปสำเร็จชิ้นเดียวสำหรับใช้งานกลางแจ้งที่มีระดับแรงดันไฟฟ้า 138 กิโลโวลต์รุ่นแรกของบริษัท ในมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเมืองแอนโซเนีย รัฐคอนเนคทิคัต สหรัฐอเมริกา...

APCS สัญญาณดีไตรมาส 3/61 กำไรสุทธิพุ่ง 138.27 % รับรู้รายได้งานบริหารจัดการขยะมูลฝอย-หนุนปี 61 โตก้าวกระโดด ลุ้นคว้างาน กฟผ.และกฟภ. -โซลาร์ภาคเอกชนสิ้นปีดันพอร์ตสวย

APCS เผยผลประกอบการไตรมาส 3/61 มีกำไรสุทธิ 79.06 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 138.27 % จากงวดเดียวกันปีก่อนทำได้ 33.18 ล้านบาท เหตุรับรู้รายได้จากโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของบริษัทย่อย "เอทูเทคโนโลยี" และงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า งานระบบสาธารณูปโภคคึกคัก...

กลุ่ม ปตท. ร่วมกับกลุ่มฯ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ส.อ.ท. คาดการณ์ราคาน้ำมันปี 62

ทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของ กลุ่ม ปตท. (PRISM Expert) ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบดูไบปี 2562 อยู่ที่ 70 - 80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยที่ต้องจับตามอง คือ...

DEMCO เผยพลังงานลมหนุนรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนเพิ่ม 215 % ดันผลงาน 9 เดือนกำไรแตะ 191 ลบ.พุ่ง 27.06%

DEMCO เผยงวด 9 เดือนมีรายได้รวม 3,493.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.42 % กำไรสุทธิแตะ 191.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.06% เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากโครงการพลังงานลมห้วยบงที่ปันส่วนแบ่งกำไรเพิ่มมากกว่า 200 % ส่วนธุรกิจหลักประเภทโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า...

SSP แรงดีไตรมาส 3/61 กวาดกำไรสุทธิโตระเบิด 119% YoY อานิสงส์รับรู้รายได้ขายไฟเร็วกว่ากำหนด มั่นใจสิ้นปีผลงานทะลุเป้าเดินหน้า COD ได้ครบ 90 MW

SSP โกยกำไรงวด 9 เดือนมีกำไรสุทธิ 378 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% ส่วนรายได้รวม 817 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22% และกำไรหลักจากการดำเนินการโต 8% ในขณะที่งวดไตรมาส 3/61 กำไรสุทธิกว่า 118 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119% และกำไรหลักจากการดำเนินการโต 9%...

Related Topics