โกลว์เน้นการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลประกอบการประจำปี 2560 ยังคงแข็งแกร่ง พร้อมเสนอจ่ายเงินปันผลรวมในอัตรา 5.75 บาทต่อหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Wednesday February 21, 2018 15:35
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--โกลว์ พลังงาน
ผลประกอบการประจำปี 2560 มีดังนี้:
  • รายได้รวม 52,537 ล้านบาท
  • EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จำนวน 18,053 ล้านบาท
  • กำไรสุทธิ จำนวน 9,076 ล้านบาท และ
  • Normalized Net Profit (NNP)[1] จำนวน 8,709 ล้านบาท
EBITDA สำหรับปี 2560 ลดลงร้อยละ 3.8 ในขณะที่ NNP ลดลงร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปี 2559
ผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2560 มีดังนี้:
  • รายได้รวม 12,894 ล้านบาท
  • EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จำนวน 4,107 ล้านบาท
  • กำไรสุทธิ จำนวน 1,938 ล้านบาท และ
  • Normalized Net Profit (NNP)1 จำนวน 1,815 ล้านบาท
ปี 2560 เป็นปีที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า "NNP ของปี 2560 จำนวน 8.7 พันล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุมาจากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนในโรงไฟฟ้าหลักในปี 2560 แต่อย่างไรก็ตามการซ่อมบำรุงดังกล่าวช่วยทำให้ความพร้อมจ่ายภายหลังการซ่อมบำรุงอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม นอกจากนั้นเรายังคงได้รับผลประโยชน์จากโครงการ "SmartSave 2018" ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขั้นตอนการจัดซื้อ และวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ประกอบกับระดับดอกเบี้ยจ่ายที่ปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทำให้เรายังสามารถใช้งบแสดงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท (ทริสเรทติ้งได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรให้อยู่ในระดับ AA-) เพื่อจัดหาทุนที่มีเงื่อนไขที่น่าสนใจได้อย่างต่อเนื่อง อีกความสำคัญที่ต้องกล่าวถึง ณ ที่นี้ คือ ปี 2560 เป็นปีที่เรามียอดขายไฟฟ้าและ ไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่โดดเด่น โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเป็นจำนวน 5.3เทราวัตต์-ชั่วโมง และ 7,885 กิโลตัน ตามลำดับ ซึ่งเป็นยอดขายที่สูงที่สุดในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอดีตที่ผ่านมา"

เสนอเงินปันผลรวม 5.75 บาทต่อหุ้นเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง

นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า "คณะกรรมการได้อนุมัติเงินปันผลรวมประจำปี 2560 ที่อัตรา 5.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับเงินปันผลรวมของปี 2558 และ 2559 โดยจะได้มีการนำเสนออัตราเงินปันผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีในช่วงปลายเดือนเมษายน ปี 2560 นี้ เงินปันผลรวมดังกล่าวประกอบไปด้วยเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1.531 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนกันยายน 2560 และเงินปันผลปลายปีจำนวน 4.219 บาทต่อหุ้นซึ่งจะได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังได้รับการอนุมัติข้างต้น ในจำนวนเงินปันผลรวมนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ 1) เงินปันผลปกติจำนวน 3.826 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของเงินปันผลปกติซึ่งจ่ายในปี 2559 และ 2) เงินปันผลพิเศษจำนวน 1.924 บาทต่อหุ้น"

[1] กำไรสุทธิก่อนรวมกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน

เกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มโกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,207 เมกะวัตต์ (ส่วนของโกลว์เท่ากับ 2,891 เมกะวัตต์) และมีกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง

กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมใกล้เคียง

ENGIE (เดิมชื่อ GDF SUEZ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานระดับโลก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ ได้ที่ เว็บไซต์ www.glow.co.th และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENGIE ได้ที่ เว็บไซต์ www.engie.com


Latest Press Release

Mainstream Renewable Power ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อการค้า 90 ล้านยูโร

Mainstream Renewable Power ผู้พัฒนาโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อการค้าใหม่ 90 ล้านยูโร จากธนาคาร DNB และ HSBC ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวงเงินสินเชื่อขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ...

ภาพข่าว: BWG เปิดบูธรับสมัครงานสร้างเด็กยุคใหม่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเบตเตอร์

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ นำทีมพนักงานเบตเตอร์ ร่วมงาน Open House เพื่อเปิดโอกาสสร้างงานสร้างเด็กยุคใหม่...

รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่-ลำพูน

สนง.นโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโครงการพลังงานทดแทน-โครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอ เชียงใหม่-ลำพูน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดย ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน...

ตอกย้ำผู้นำอิฐมวลเบา Q-CON ได้รับฉลากเบอร์ 5 ครบทุกชั้นคุณภาพเป็นรายแรกตั้งแต่ปี 2560 การันตีประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสุดจากกระทรวงพลังงาน

นายวิวัฒน์ กิจการเจริญสิน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON ในเครือเอสซีจี ผู้นำนวัตกรรมคอนกรีตมวลเบาของไทย กว่า 25 ปี ขึ้นรับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง และยังเป็นรายแรก...

สวทน. ผนึกพันธมิตร 16 องค์กร จังหวัดฉะเชิงเทรา เสริมเกมรุก บุก อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รับไทยแลนด์ 4.0

สวทน. จับมือ EA และกลุ่มพันธมิตร ทั้งภาครัฐและสถาบันการศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้ง "เครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ด้านยานยนต์สมัยใหม่ และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของประเทศ"...

Related Topics