ดักท์เนท (ไทยแลนด์) จับมือพาร์ทเนอร์จัดสัมมนาใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Wednesday March 21, 2018 14:49
กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--ดักท์เนท (ไทยแลนด์)

บริษัท ฟุกางาว่า จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ ดักท์เนท (ไทยแลนด์) ร่วมกับบริษัท ไทย โกลบอล เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ในเครือของบริษัท ฤทธา จำกัด จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "Defining the Ultimate Conditions Towards Sustaining (DUCTs) engineering for building" ภายใต้แนวคิด "การกำหนดเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบพัฒนาระบบ (ท่อดักท์) ภายในอาคาร" ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท

นายคาซุมิ ฟุกางาว่า ประธานกรรมการ บริษัท ดักท์เนท (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า "เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้หลายๆ หน่วยงานตื่นตัว และให้ความสนใจในเรื่องการประหยัดพลังงานมากขึ้น บริษัท ฟุกางาว่า จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบและผลิตท่อดักท์ HVAC ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัทแม่ของบริษัทดักท์เนท (ไทยแลนด์) จำกัด จัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการก่อสร้างและออกแบบอาคาร รวมทั้งการวางระบบท่อดักท์ภายในอาคาร โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสู่แนวทางการพัฒนาวงการวิชาชีพธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมและการวางระบบได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้"

โดยภายในงานสัมมนามีบุคลากรด้านงานออกแบบและที่ปรึกษางานวิศวกรรม งานวางระบบ รวมทั้งเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง วิศวกร สนใจเข้าร่วมงานกว่า 50 ท่าน เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ และผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง


Latest Press Release

ปตท. คว้ารางวัลผู้นำการทำธุรกิจสีเขียว “Asia Responsible Enterprise Awards 2020”

ด้วยความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จากโครงการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ลดรายจ่ายพลังงานให้ 794 ครัวเรือน ลดน้ำเสียและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก...

LONGi ได้รับคำสั่งซื้อโมดูล Hi-MO 5 ขนาด 103 MW จาก TBEA สำหรับติดตั้งฐานการผลิตในซินเจียง

LONGi บริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำระดับโลก ได้ลงนามข้อตกลงกับ TBEA Sunoasis ("TBEA") เพื่อจัดหาโมดูลแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงรวม 360MW สำหรับฐานการผลิตของ TBEA ในเมืองฉือเหอจื่อ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีน ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว LONGi...

กลุ่ม GPSC รับโล่เกียรติยศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยั่งยืน

คุณสมรชัย คุณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จากคุณจตุพร บุรุษพัฒน์...

LG เดินหน้าส่งเสริมพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผนึกกำลัง ซิมไบโอร์ โซลาร์ และ โซลาร์ ดี ติดตั้งโซลาร์ รูฟกำลัง 4.185 เมกะวัตต์

บริษัทแอลจี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก้าวไปอีกขั้นกับการรณรงค์การใช้พลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 บริษัทแอลจี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดร่วมลงนามในข้อตกลงการซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์...

โออาร์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ยาวนานที่สุดในประเทศ

นายภัทรพร อาวรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนกลาง และนางสาววรรณวิสาข์ สู่ศุภอรรถ ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหารสายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์)...

Related Topics