Monday August 19, 2019 03:05

พลังงาน Press Release : 13 Jun 2018

JA Solar เปิดบริษัทสาขาในเกาหลีใต้ มุ่งขยายธุรกิจในแดนโสมขาว พลังงาน—13 Jun 18

JA Solar Holdings Co., Ltd. (Nasdaq: JASO) ผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกาศตั้งบริษัทสาขาในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายธุรกิจในดินแดนแห่งนี้ JA Solar เข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในปี 2544

ภาพข่าว: รมว.พลังงาน อุดหนุนสับปะรดจากเกษตรกรใน ปั๊ม ปตท. พลังงาน—13 Jun 18

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อุดหนุนสับปะรดจากเกษตรในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บจก.อุตสาหกรรมแควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในโครงการ "รวมพลังคนไทย ร่วมใจช่วยเกษตรกร" โดยมี นายสุชาติ ระมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท