Sunday May 26, 2019 04:29

พลังงาน Press Release : 17 Aug 2018

เอสพีซีจี จัดงานแถลงข่าว ความร่วมมือด้านการจัดจำหน่ายและการให้บริการ (Sales Service Authorized พลังงาน—17 Aug 18

ด้วยบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG ในฐานะผู้นำการบุกเบิกธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR FARM) และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (SOLAR ROOF) ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี

แสนสิริ ร่วมกับ บีซีพีจี จัดแถลงข่าว Prosumer: The Next Chapter of Sustainable Living พลังงาน—17 Aug 18

มาใช้นำร่องแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้าพลังงานโซลาร์ระหว่างผู้บริโภคภายในชุมชนอย่างเต็มรูปแบบได้แล้ววันนี้ภายในโครงการT77 และอีกกว่า 20 โครงการของแสนสิริ ร่วมแถลงข่าวและให้ข้อมูลโดย คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด

IEEE PES GTD ASIA 2019 ชูแนวคิดBigShiftin Powerand Energy จัดใหญ่ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย พลังงาน—17 Aug 18

เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ของงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับโลก IEEE PES GTD ASIA 2019 ที่เป็นการนำการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการด้านพลังด้านการผลิต ส่ง และจำหน่ายของ ที่ IEEE จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 40 ปี ณ ทวีปอเมริกาเหนือ