พลังงาน Press Release : 17 Aug 2018 http://www.thailand4.com/nrg/2018-08-17/ เอสพีซีจี จัดงานแถลงข่าว ความร่วมมือด้านการจัดจำหน่ายและการให้บริการ (Sales Service Authorized Partnership) ระหว่าง บมจ. SPCG และ บมจ. SMA ประเทศเยอรมนี แสนสิริ ร่วมกับ บีซีพีจี จัดแถลงข่าว Prosumer: The Next Chapter of Sustainable Living เปิดประตูสู่ยุคแห่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดโดยผู้บริโภค เพื่อความยั่งยืนทางด้านพลังงานสำหรับการอยู่อาศัย IEEE PES GTD ASIA 2019 ชูแนวคิดBigShiftin Powerand Energy จัดใหญ่ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย และครั้งแรกในประเทศไทย th-TH Sun, 26 May 2019 21:02:06 +0700