Sunday February 17, 2019 23:34

พลังงาน Press Release : 30 Aug 2018

POWERCHINA จับมือ LJUNGSTROM เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพโรงงานไฟฟ้า พลังงาน—30 Aug 18

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา LJUNGSTROM และ POWERCHINA Turbo Technologies (PCTT) ในเครือ POWERCHINA ได้ประกาศความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" ของรัฐบาลจีน ด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น

นักวิชาการเผย PDP ฉบับใหม่ ต้องสร้างโรงไฟฟ้าหลัก พร้อมปรับตัวรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป พลังงาน—30 Aug 18

เวทีเสวนาทิศทางพลังงานไทย ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ซึ่งจัดโดยมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ ได้แนวทางระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน นำไปสู่ฐานข้อมูลด้านสถานการณ์พลังงานและแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยในอนาคต

เขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง เขื่อนเพื่อสิ่งแวดล้อม ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงาน—30 Aug 18

กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นเขื่อนที่สร้างปิดกั้นแม่น้ำวัง ตั้งอยู่เหนือเขื่อนกิ่วลมขึ้นไป 55 กิโลเมตร เพื่อเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำมากเกินความต้องการ บรรเทาอุทกภัย

ภาพข่าว: TPCH รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน พลังงาน—30 Aug 18

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) แก่คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ในงาน "