Friday July 19, 2019 06:56

พลังงาน Press Release : 31 Aug 2018

ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index Series พลังงาน—31 Aug 18

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. บริษัทของคนไทยที่มีพันธกิจหลักในการแสวงหาปิโตรเลียมเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good Index Series อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ภาพข่าว: อินทัช ส่งมอบสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับผู้พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขา พลังงาน—31 Aug 18

นายชลาลักษณ์ บุนนาค ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ผู้บริหารคนที่ 4 จากขวา) ส่งมอบสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3.2 กิโลวัตต์จำนวน 3 ชุด