GUNKUL แจง โรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์มทำถูกต้องตามกระบวนการ ขอให้ผู้ถือหุ้น-นักลงทุนเชื่อมั่นบริษัทยึดหลักความถูกต้องและคำนึงถึงทุกฝ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Tuesday September 18, 2018 13:08
กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฎในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ถึงกรณี "โครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม ของ บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด" ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)("บริษัทฯ") นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์มได้ดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อใช้ประกอบกิจการไฟฟ้า ("ใบอนุญาตฯ") เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติทุกประการ โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment "EIA") ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination "IEE") เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตฯ สำหรับด้านผลกระทบทางเสียงบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินระดับความดังของเสียงในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งค่าที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่มาตรฐานกำหนด ส่วนเรื่องระยะห่างที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และได้มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยพร้อมแผนคุ้มครองประชาชนชนตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้องและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย


Latest Press Release

เอ็นไอเอ เปิดอนาคตพลังงานใหม่ด้วย CCUS นวัตกรรมเปลี่ยนคาร์บอนฯ เป็นพลังงาน มิติใหม่โลกอุตสาหกรรมในอนาคต

ขณะนี้สถานการณ์ภาวะโลกร้อน มีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง สาเหตุหลักมาจากการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นส่วนประกอบหลัก โดยเกิดจากกิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ ถูกปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศสูงมากขึ้น...

Shell เริ่มดำเนินการผลิตที่แท่น Appomattox ในอ่าวเม็กซิโก

- แท่นขุดเจาะแห่งแรกในแหล่ง Norphlet เปิดดำเนินการก่อนกำหนดหลายเดือน และใช้งบประมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ Royal Dutch Shell plc ประกาศผ่านทางบริษัทย่อย Shell Offshore Inc (Shell) ในวันนี้ว่า แท่นแบบลอยน้ำ Appomattox ซึ่ง Shell เป็นผู้ดำเนินการนั้น...

กกพ. พร้อมแล้ว เปิดรับยื่นโซลาร์ภาคประชาชน 24 พ.ค. นี้

"ศิริ" ประชุมร่วมกับ "กกพ." เตรียมความพร้อม การรับยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ "โซลาร์ภาคประชาชน" ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ "กฟน." และ "กฟภ." ได้ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า...

Sasol Limited รายงานความคืบหน้าของโครงการเคมีเลคชาร์ลส์

Sasol ได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการ Lake Charles Chemical Project (LCCP) หลังจากที่ได้ประเมินต้นทุนและกำหนดการของโครงการ - กำหนดการของโครงการ LCCP ยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้...

ภาพข่าว: PPPM ลงนาม MOU กับ ESCO เพื่อให้บริการ OM โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Geothermal ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM โดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) (ที่ 2 จากซ้าย) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ ESCO ในกลุ่มเอ็กโก...

Related Topics