GUNKUL แจง โรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์มทำถูกต้องตามกระบวนการ ขอให้ผู้ถือหุ้น-นักลงทุนเชื่อมั่นบริษัทยึดหลักความถูกต้องและคำนึงถึงทุกฝ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Tuesday September 18, 2018 13:08
กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฎในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ถึงกรณี "โครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม ของ บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด" ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)("บริษัทฯ") นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์มได้ดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อใช้ประกอบกิจการไฟฟ้า ("ใบอนุญาตฯ") เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติทุกประการ โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment "EIA") ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination "IEE") เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตฯ สำหรับด้านผลกระทบทางเสียงบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินระดับความดังของเสียงในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งค่าที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่มาตรฐานกำหนด ส่วนเรื่องระยะห่างที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และได้มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยพร้อมแผนคุ้มครองประชาชนชนตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้องและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย


Latest Press Release

ทรินา โซลาร์ รับรางวัลเหรียญทองด้าน CSR ระดับโลกสองปีซ้อน

ทรินา โซลาร์ ได้รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับเหรียญทองเป็นปีที่สองติดต่อกัน จากการประเมินโดยองค์กรอิสระภายนอก EcoVadis ซึ่งระบุในรายงานผลการประเมินว่า ทรินา โซลาร์ มีคะแนนรวมติดอยู่ในกลุ่ม 3%...

ปตท.สผ. ชวน บอล วิทยา ผู้กำกับดังจัดเวิร์กช็อป ประกวดหนังสั้น ในโอกาสครบรอบ 25 ปีแหล่งบงกช

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนางสาวโศภิษฐา โชติช่วง (แถวยืนที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปถ่ายทอดความรู้ผ่านหนังให้โดนใจคนดู ภายใต้โครงการประกวดหนังสั้นหัวข้อ "ความรู้สร้างคน...

ภาพข่าว: ปตท. และ บีไอจี ตกลงซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อขยายการใช้ไปยังอุตสาหกรรมนอกแนวท่อ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม และขยายตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ ปตท. ไปยังกลุ่มผู้ใช้ก๊าซฯ ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จากสถานะของเหลวของ LNG ที่สามารถขนส่งได้ทางรถ...

ภาพข่าว: EPCO เสียบปลั๊กโรงไฟฟ้าคูริฮาร่า กำลังการผลิต 11.68 MW-บุ๊คกำไรเข้ามาทันทีในไตรมาส 4/61

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัท และบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถ่ายภาพร่วมกัน ณ โครงการโรงไฟฟ้าคูริฮาร่า 1 ประเทศญี่ปุ่น...

BGRIM ตอกย้ำความสำเร็จเซ็น PPA เวียดนาม 257 เมกะวัตต์

BGRIM ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) กับ Electricity of Vietnam (EVN) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน กำลังการผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์ จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมเพิ่มรายได้ปีหน้าร้อยละ...

Related Topics