GUNKUL แจง โรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์มทำถูกต้องตามกระบวนการ ขอให้ผู้ถือหุ้น-นักลงทุนเชื่อมั่นบริษัทยึดหลักความถูกต้องและคำนึงถึงทุกฝ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Tuesday September 18, 2018 13:08
กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฎในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ถึงกรณี "โครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม ของ บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด" ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)("บริษัทฯ") นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์มได้ดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อใช้ประกอบกิจการไฟฟ้า ("ใบอนุญาตฯ") เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติทุกประการ โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment "EIA") ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination "IEE") เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตฯ สำหรับด้านผลกระทบทางเสียงบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินระดับความดังของเสียงในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งค่าที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่มาตรฐานกำหนด ส่วนเรื่องระยะห่างที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และได้มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยพร้อมแผนคุ้มครองประชาชนชนตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้องและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: GPSC ร่วมสร้างสวนป๋วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ...

ภาพข่าว: คณะผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. เยี่ยมชมการดำเนินงานแหล่งน้ำมันสิริกิติ์

นายยงยศ ครองพาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำคณะผู้ถือหุ้นกว่า 240 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ โครงการเอส 1 อ.ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร...

ปตท.สผ. ชนะประมูลแหล่งบงกชและเอราวัณ พร้อมลงทุนเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซให้กับประเทศ

ปตท.สผ. ยืนยันความพร้อมหลังได้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งบงกชและแหล่งเอราวัณที่กำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี 2565-2566 เตรียมเดินหน้ารักษาความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ นายพงศธร ทวีสิน...

ประธาน GCL Group หนุนความร่วมมือในเวทีโลก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสีเขียว

นายจู กงซาน ประธานบริษัท GCL Group ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทพลังงานที่หลากหลายในประเทศจีน กล่าวว่า ความร่วมมือในเวทีโลกถือเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสีเขียว และการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...

ภาพข่าว: WP ร่วมงาน Future Energy Asia 2018

บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) ผู้เชี่ยวชาญด้านค้าก๊าซ LPG ภายใต้แบรนด์ "เวิลด์แก๊ส" เข้าร่วมแสดงศักยภาพ ในงาน Future Energy Asia 2018 ซึ่งสนับสนุนการจัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน...

Related Topics