รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่-ลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Tuesday January 15, 2019 16:32
กรุงเทพฯ--15 ม.ค.--สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

สนง.นโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโครงการพลังงานทดแทน-โครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอ เชียงใหม่-ลำพูน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดย ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบที่โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ชาวไทยภูเขา (ฮิลล์คอฟฟ์) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ขอรับการสนับสนุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จัดสร้างเป็นระบบพาราโบลาโดม ขนาดพื้นที่ระบบ 166.4 ตารางเมตร โดยพพ. ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 เป็นเงิน 485,800 บาท เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้า รวมทั้งศึกษาปรับปรุงรสชาติกาแฟด้วยโดม ซึ่งได้มีการพัฒนาต่อให้เป็นสมาร์ทโดม ที่สามารถควบคุมด้วยระบบแอปพลิเคชั่น ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ในระยะต่างๆ ของการอบแห้งกาแฟได้

ทั้งนี้ ผลของการใช้พาราโบลาโดมตลอดทั้งปี สามารถได้ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชนิด Honey Process 6.48 ตัน กาแฟ ชนิด Dry Process 3 ตัน และได้ผลิตภัณฑ์เสริมคือกล้วยตาก 220 กิโลกรัม ซึ่งขบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์กาแฟและกล้วยตาก ช่วยลดระยะเวลาในการตากแห้งด้วยระบบเดิมได้มากถึง 5-10 วัน ได้ผลิตภัณฑ์กาแฟอบแห้งที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ถูกสุขอนามัย ลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ได้กาแฟรสชาติใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่เพาะปลูกกาแฟได้อย่างต่อเนื่อง

โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ พพ. ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดย พพ. ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดวงเงินประมาณ 2 ล้านบาท เริ่มจากปี 2549 ขนาดกำลังผลิต 3.5 กิโลวัตต์ ใช้กับอาคารเรียน 2 ชั้น และโครงการขยายกำลังผลิตในปี 2553 อีก 3.5 กิโลวัตต์ ใช้กับอาคารเรียนชั้นอนุบาล อาคารสำนักงาน และโรงอาหาร

โดยไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ โรงเรียนได้เกิดการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ใช้ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนและวิชาชีพผ่านโทรทัศน์ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การติดตั้งระบบไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจากการมีไฟฟ้าใช้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์

นายเอกชัย ถามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง กล่าวว่า โรงเรียนมีนักเรียน 117 คน บุคลากรและครูอีก 11 คน หากถามว่าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ พพ.จัดสร้างในพื้นที่ประมาณ 100 ตรว.ถือว่ายังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะฤดูฝนต้องประหยัดพลังงานใช้เสร็จต้องรีบปิดไฟ แต่ฤดูแล้งมีเพียงพอ อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนจำเป็นต้องนำไฟฟ้ามาใช้ในระบบการเรียนการสอนระบบดาวเทียมถือว่าจำเป็นอย่างยิ่ง และขอบคุณมากที่ พพ.ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับวันที่ 14 ม.ค.2562 เดินทางไปยัง อ.สันป่าตอง เยี่ยมชมโครงการในพื้นที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยเยี่ยมชมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2018 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนดีเด่น ประเภทสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

จากนั้นเดินทางไปยังชุมชนบ้านผาด่าน ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน เพื่อเพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดารขยายผลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านผาด่าน จ.ลำพูน (ต้นแบบ Micro Grid ในพื้นที่ห่างไกล).


Latest Press Release

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2563

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก โดย นายราเชนทร์ บุญยพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563...

ตัวแทนสื่อ พร้อมทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และขยะ หลังเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า

เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 จะยังคงทำหน้าที่รณรงค์และขยายผลให้ประชาชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจาก...

บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ จับมือ ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ในธุรกิจเคมิอคลส์ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรม

บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ จับมือ ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ในธุรกิจเคมิอคลส์ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมที่ล้ำสมัยแก่ลูกค้า บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท...

หม้อแปลงไฟฟ้าจมน้ำได้ (Submersible Transformer) ตอบโจทย์การยกเลิกนั่งร้าน ลดพื้นที่ติดตั้งในอาคารและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมขัง

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด โดย นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ลงสำรวจพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมกับบริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัดและบริษัท โฮม แอนด์ ภัคเกษม จำกัด...

GCLSI จัดหาแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 64MW ให้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 2 แห่งในญี่ปุ่น

บริษัท GCL System Integration (GCLSI) ผู้ให้บริการระบบพลังงานแบบบูรณาการครบวงจรระดับโลก ประกาศความร่วมมือกับบริษัทก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของญี่ปุ่น เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่สองแห่งในญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง...

Related Topics