Thursday December 3, 2020 17:54

พลังงาน Press Release : 27 May 2019

กิจกรรมสัมมนา การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผน PDP 2018 ภาคตะวันออก พลังงาน—27 May 19

กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดกิจกรรมสัมมนา "การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (Power Development Plan : PDP 2018) ภาคตะวันออก"

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พลังงาน—27 May 19

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เห็นชอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า กรอบวงเงินรวม 685

ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับเพิ่ม หลังอุปทานตึงตัวจากสถานการณ์ความตึงเครียดสหรัฐฯ พลังงาน—27 May 19

ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสในสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 55 – 60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวที่กรอบ 65 - 70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบ (27 - 31 พ.ค.

Gossip News: SUPER เปิดบ้านโชว์ศักยภาพโรงไฟฟ้าขยะ จ.สระแก้ว พลังงาน—27 May 19

เตรียมพร้อมกันหรือยังคะ… สำหรับการเปิดให้เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงทดแทนจากสิ่งปฏิกูลที่ไม่เป็นของเสียอันตราย กำลังการผลิตเสนอขาย 9.9 MW ที่จังหวัดสระแก้ว ของ บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เร็วๆนี้ จุ๊-จุ๊!!

ภาพข่าว: รัฐมนตรีกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงาน เมียนมาร์ เยี่ยมชมความคืบหน้า พลังงาน—27 May 19

นายออง ทีฮา (ที่ 8 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (GEP) และ กรรมการบริหาร บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (META) ให้การต้อนรับ H.E. U Win Khaing (ที่ 6 จากขวา)