สนพ. ปล่อยคลิปวีดิโอ ชุดสนพ. เราสร้างสรรค์ เพื่อทุกคน ตอกย้ำภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ...เพื่อคนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Tuesday September 10, 2019 15:32
กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--คาริสม่า มีเดีย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดทำคลิปวีดิโอ ชุด "สนพ. เราสร้างสรรค์ เพื่อทุกคน" สะท้อนแนวคิดและภารกิจของ สนพ. ในการวางแผนและนโยบายบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ให้ทุกคนเข้าถึงได้ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียงในอนาคต

การนำเสนอคลิปวีดิโอ ชุดนี้ จะบอกเล่าถึงการดำเนินชีวิตของเราทุกคนที่มีพลังงานเข้ามาช่วยเติมเต็มความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การรักษาพยาบาล และการพักผ่อน ล้วนเกิดจากการดำเนินนโยบายบริหารจัดการพลังงานของ สนพ. ที่ได้สร้างสรรค์ความมั่นคงด้านพลังงานมาโดยตลอด โดย สนพ. ได้สร้างสรรค์พลังงานเพื่อความมั่งคั่งให้กับทุกคน ทุกอาชีพ ทุกกิจการที่ใช้น้ำมัน ก๊าซ

แอลพีจี (LPG) หรือพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าจะมีพลังงานใช้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงเศรษฐกิจมหภาค

นอกจากนี้ สนพ. ยังสร้างสรรค์พลังงานเพื่อความยั่งยืนเพื่อทุกคน โดยขับเคลื่อนนโยบายพลังงานทางเลือกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์จาก Solar Rooftop การส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ การใช้น้ำมันไบโอดีเซล รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV-Electric Vehicle) เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เป็นต้น

ติดตามชมเรื่องราวดีๆ ที่สร้างความสุขให้คนไทยทุกคน ในการสร้างสรรค์พลังงานอย่างไม่หยุดนิ่งของ สนพ. ได้จากคลิปวีดิโอ ชุด "สนพ. เราสร้างสรรค์ เพื่อทุกคน" ทาง Youtube : Eppo Thailand /

Facebook : Eppo Thailand และ www.eppo.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้
หรือคลิกที่ https://www.youtube.com/watch?v=yMS2_qK5K4Q&feature=youtu.be

Latest Press Release

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2563

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก โดย นายราเชนทร์ บุญยพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563...

ตัวแทนสื่อ พร้อมทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และขยะ หลังเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า

เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 จะยังคงทำหน้าที่รณรงค์และขยายผลให้ประชาชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจาก...

บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ จับมือ ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ในธุรกิจเคมิอคลส์ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรม

บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ จับมือ ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ในธุรกิจเคมิอคลส์ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมที่ล้ำสมัยแก่ลูกค้า บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท...

หม้อแปลงไฟฟ้าจมน้ำได้ (Submersible Transformer) ตอบโจทย์การยกเลิกนั่งร้าน ลดพื้นที่ติดตั้งในอาคารและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมขัง

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด โดย นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ลงสำรวจพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมกับบริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัดและบริษัท โฮม แอนด์ ภัคเกษม จำกัด...

GCLSI จัดหาแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 64MW ให้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 2 แห่งในญี่ปุ่น

บริษัท GCL System Integration (GCLSI) ผู้ให้บริการระบบพลังงานแบบบูรณาการครบวงจรระดับโลก ประกาศความร่วมมือกับบริษัทก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของญี่ปุ่น เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่สองแห่งในญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง...

Related Topics