Thursday December 3, 2020 17:58

พลังงาน Press Release : 26 Sep 2019

Gossip News: EPCO ลุยต่อ...โรงไฟฟ้าเวียดนาม พลังงาน—26 Sep 19

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บิ๊กบอส "ยุทธ ชินสุภัคกุล" ประธานกรรมการ บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) ตีตั๋วกลับจากเวียดนาม พร้อมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะสดใส ก็ไม่รู้ว่า...เป็นเพราะโครงการโรงไฟฟ้าที่ฟูเยี้ยนยังวิ่งหน้าตั้งทำเงินให้ EPCO ไปเรื่อยๆ

ภาพข่าว: CKPower จัดกิจกรรม Hero! Solar Zero Waste แนะนักเรียนแยกขยะอย่างถูกวิธี พลังงาน—26 Sep 19

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower ร่วมกับบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "เฮือนเคียงโฮง (ไฟฟ้า)" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Hero! Solar Zero Waste" เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียนให้รู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมและแยกขยะอย่างถูกวิธี

เทรนด์ใหม่ Gen Y ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงาน พลังงาน—26 Sep 19

โครงการ "รวมพลังหาร 2" โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ทำหน้าที่ปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ประชาชนทุกคนมีจิตสำนึกคิดก่อนใช้ทุกครั้ง

ภาพข่าว: GPSC รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2562 พลังงาน—26 Sep 19

คุณเสาร์ชัย สุขเกษม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เข้ารับมอบรางวัลและเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน