Monday November 30, 2020 02:15

พลังงาน Press Release : 01 Oct 2019

เทรนด์ใหม่ Gen Y ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงาน พลังงาน—01 Oct 19

โครงการ "รวมพลังหาร 2" โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ทำหน้าที่ปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ประชาชนทุกคนมีจิตสำนึกคิดก่อนใช้ทุกครั้ง

สนพ.เปิดตัวหนังสั้นเรื่องใหม่ ปลุกกระแส Gen Y ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงาน พลังงาน—01 Oct 19

โครงการ "รวมพลังหาร 2" ไอเดียดี ทำหนังสั้นปลุกกระแสประหยัดพลังงาน โดยกลับมาสร้างเสียงหัวเราะ ชวนอมยิ้มไปกับนวัตกรรมประหยัดพลังงาน ใช้จริง ประหยัดจัง ซึ่งมีเจ้าของเพจดัง "หมอแล็บแพนด้า" หรือ นายภาคภูมิ เดชหัสดิน เป็นคนดำเนินเรื่องในหนัง

ภาพข่าว: ปรียนาถ สุนทรวาทะ คว้ารางวัลใหญ่ระดับภูมิภาคเอเซีย CEO of the Year 2019 จากงาน Asian Power พลังงาน—01 Oct 19

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัลใหญ่ระดับเอเซีย"CEO of the Year 2019" จากงาน Asian Power Awards จัดโดยนิตยสาร Asian Power ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์