Saturday September 19, 2020 09:04

พลังงาน Press Release : 25 Dec 2019

พีทีที สเตชั่น ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด ลง 1 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 62 10 ม.ค. 63 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล พลังงาน—25 Dec 19

พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด

เมื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากเกินไป อะไรจะเกิดขึ้น...? พลังงาน—25 Dec 19

ปัจจุบันกระแสการตื่นตัวกับสภาวะโลกร้อนประกอบกับประเทศไทยต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ "พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์" จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประเทศไทยนิยมมาที่สุด

โซลาร์ ดี และ ไทยยูเนี่ยน ผนึกกำลังสร้างพลังงานสะอาดด้วยโซลาร์รูฟ พลังงาน—25 Dec 19

นายสัมฤทธิ์ สิทธิวรานุวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาแบบครบวงจร ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านอาหารทะเลระดับโลก นำโดย นายเศรษฐกูล โชติเชย

ภาพข่าว: เปิดโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า พลังงาน—25 Dec 19

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (กลางขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะหัวหน้าโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เป็นประธานเปิดโครงการ สัมภาษณ์เชิงลึกสื่อมวลชนภูมิภาค (ภาคตะวันออก) ร่วมด้วยนายมนูญ ศิริวรรณ