Thursday December 3, 2020 17:41

พลังงาน Press Release : 02 Jun 2020

สนพ.จัดทำคลิปวีดิโอความรู้เรื่องค่าไฟฟ้า ชู“ฮีโร่พลังคิด”เล่าเรื่องให้เข้าใจง่าย พลังงาน—02 Jun 20

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดทำคลิปวีดิโอ ชุด “มาทำความเข้าใจเรื่องค่าไฟฟ้ากันเถอะ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องค่าไฟฟ้าพร้อมแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้กับประชาชน นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท