Thursday December 3, 2020 17:47

พลังงาน Press Release : 12 Oct 2020

เนรมิตโลกใหม่ด้วยนวัตกรรมแสงสว่าง ชูสุนทรียศาสตร์บูติกดีไซน์ โดย Taiwan Excellence พลังงาน—12 Oct 20

จากการประมาณการของ LED Inside ขนาดของตลาดหลอดไฟ LED จะสูงถึง 56.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 โดยมีการเติบโต9% ต่อปี ในปี 2018 - 2023 และ 3% จากปี 2018 - 2021 ขณะที่อุตสาหกรรมแสงสว่าง (lighting industry)

สนพ.และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “ทิศทางการบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย” พลังงาน—12 Oct 20

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย(EVAT) ขอเชิญร่วมงานพิธีมอบโล่เป็นเกียรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)