เอดีบี ตอกย้ำการเป็นพันธมิตรระยะยาว ลงนามเงินกู้สีเขียวกับ BGRIM รายแรกในภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Wednesday October 21, 2020 10:49
กรุงเทพฯ--21 ต.ค.--บี.กริม เพาเวอร์

BGRIM ลงนามเงินกู้สีเขียว (Green Loan) กับ เอดีบี วงเงิน 5,677 ล้านบาท รองรับพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม นับเป็นเงินกู้สีเขียวรวมกันรายแรกในภูมิภาค ตอกย้ำการเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรระยะยาว พร้อมเชื่อมั่นการเติบโตระยะยาว

ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank:ADB) และ บริษัท Phu Yen TTP (Phu Yen JSC) ได้ลงนามเงินกู้ 5,677 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 257 เมกะวัตต์ ใน ฮว่า ฮอย จังหวัดฟูเอี้ยน ประเทศ เวียดนาม ซึ่งเป็นเงินกู้สีเขียวที่ได้รับการรับรองครั้งแรกของประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ Phu Yen JSC ถือหุ้นโดย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 80 และ Truong Thanh Viet Nam Group Joint Stock Company (TTVN) ในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยการจัดหาเงินทุนประกอบด้วยเงินกู้ 27.9 ล้านดอลลาร์จากเอดีบี และ เงินกู้รวม 148.8 ล้านดอลลาร์จาก (เงินกู้ B loan) ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) จากประเทศจีน และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ รวมไปถึงการจัดสรรเงินกู้ 9.3 ล้านดอลลาร์จาก Private Infrastructure Fund (LEAP) ทั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวยังได้รับการรับรองจาก Climate Bonds Initiative หรือ CBI ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม นับเป็นเงินกู้สีเขียวรายแรกในภูมิภาค และเป็นหนึ่งในเงินกู้พลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัท และรู้สึกยินดีและขอบคุณทางเอดีบี และอีก 5 สถาบันการเงินสำหรับการสนับสนุนเงินกู้สีเขียวของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 257 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม โดยโครงการนี้ได้เปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่ Electricity of Vietnam (EVN) เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเริ่มรับรู้รายได้ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าในอัตรา Feed-in-Tariff (FiT) ที่ 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี ซี่งถือเป็นโครงการสำคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเวียดนาม รวมทั้งกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเวียดนามอีกด้วย

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า เป็นอีกครั้งที่ทางบริษัทได้บุกเบิกนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นที่เน้นเรื่องการการพัฒนาพลังงานสะอาด ซึ่งครั้งแรกคือพันธบัตรสีเขียว (Green Bond) ตัวแรกในประเทศไทย และครั้งนี้ถือเป็นการนำแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากลมาประยุกต์ใช้การทำธุรกรรมเงินกู้สีเขียว (Green Loan) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนในเวียดนาม และช่วยส่งเสริมให้เกิดตลาดเงินกู้สีเขียวในภูมิภาค อีกทั้งการทำธุรกรรมสีเขียวนี้ เป็นไปตามนโยบายความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของทางบริษัทตามมาตรฐานสากลอีกด้วย

ด้าน นายแจ็คกี้ บี. ซูตานิ ผู้อำนวยการแผนกการเงินโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก สำนักปฎิบัติการภาคเอกชนของเอดีบี กล่าวว่า เอดีบีมุ่งมั่นและยืนยันที่จะสนับสนุน บี. กริม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนพันธมิตรและคู่ค้าที่สำคัญที่สุดที่ได้ขยายธุรกิจไปสู่เวียดนามในระยะยาวและการพัฒนาธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทน และยังรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ TTVN เป็นครั้งแรก โครงการนี้จะสนับสนุนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนามให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อเป้าหมายสู่สังคมคาร์บอนต่ำของประเทศ และหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์สนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนาม และเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 123,000 ตันต่อปี และโรงไฟฟ้าจะรองรับความต้องการไฟฟ้าของเมือง กว๋างหงาย และญาจาง รวมทั้งพื้นที่โดยรอบในภูมิภาคซึ่งนับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนาม


Latest Press Release

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2563

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก โดย นายราเชนทร์ บุญยพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563...

ตัวแทนสื่อ พร้อมทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และขยะ หลังเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า

เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 จะยังคงทำหน้าที่รณรงค์และขยายผลให้ประชาชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจาก...

บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ จับมือ ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ในธุรกิจเคมิอคลส์ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรม

บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ จับมือ ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ในธุรกิจเคมิอคลส์ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมที่ล้ำสมัยแก่ลูกค้า บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท...

หม้อแปลงไฟฟ้าจมน้ำได้ (Submersible Transformer) ตอบโจทย์การยกเลิกนั่งร้าน ลดพื้นที่ติดตั้งในอาคารและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมขัง

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด โดย นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ลงสำรวจพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมกับบริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัดและบริษัท โฮม แอนด์ ภัคเกษม จำกัด...

GCLSI จัดหาแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 64MW ให้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 2 แห่งในญี่ปุ่น

บริษัท GCL System Integration (GCLSI) ผู้ให้บริการระบบพลังงานแบบบูรณาการครบวงจรระดับโลก ประกาศความร่วมมือกับบริษัทก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของญี่ปุ่น เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่สองแห่งในญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง...

Related Topics