ปตท. ยืนยันมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยท่อส่งก๊าซฯ ตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงานและปิโตรเคมี Monday October 26, 2020 11:41
กรุงเทพฯ--26 ต.ค.--แสนรักอินโนเวชั่น

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซฯ ภายหลังเหตุการณ์เกิดเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วและเกิดเพลิงไหม้ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยยืนยันว่า ปตท. ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (ASME B31.8) ในการบริหารจัดการท่อส่งก๊าซฯ อย่างเคร่งครัดตลอดมา ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ก่อสร้าง การบริหารจัดการการขนส่งและการบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ เพื่อประสิทธิภาพในการส่งก๊าซฯ และความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ

ปตท. มีการควบคุมและตรวจสอบการส่งก๊าซฯ ผ่านระบบควบคุมอัตโนมัติ (Supervisory Control and Data Acquisition System) หรือระบบ SCADA ที่ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ซึ่งสามารถควบคุมและติดตามข้อมูลการส่งก๊าซฯ ได้แบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถทราบความผิดปกติของการส่งก๊าซฯ ได้ทันที รวมทั้งยังมีสถานีควบคุมก๊าซฯ (Block Valve Station) ทำหน้าที่ตรวจสอบความดัน อุณหภูมิ และปริมาณการไหลของก๊าซฯ ตลอดแนวท่อ ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ พนักงานควบคุมการส่งก๊าซฯ จะสามารถสั่งการปิดวาล์วเพื่อตัดแยกระบบ ณ จุดเกิดเหตุ ผ่านระบบ SCADA ได้โดยตรง

ทั้งนี้ ปตท. มีการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบ บำรุงรักษา และเฝ้าระวังแนวท่อส่งก๊าซฯ ที่เข้มข้นอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

การตระเวนตรวจสอบแนวท่อทั้งโดยรถยนต์และพนักงานของ ปตท. (Pipeline Patrolling) เป็นประจำทุกสัปดาห์การตรวจสอบแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าและตรวจสอบจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับโครงสร้างข้างเคียง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการตัดแยกกระแสไฟฟ้าของระบบปกป้องท่อส่งก๊าซฯ จากความผุกร่อนภายนอก (Cathodic Protection: CP) เป็นประจำทุกเดือนการตรวจสอบการตัดแยกทางไฟฟ้าที่ใช้กับระบบการปกป้องท่อจากความผุกร่อนภายนอก เป็นประจำทุกปีการตรวจหาความผิดปกติของวัสดุเคลือบท่อ ด้วยวิธี DCVG (Direct Current Voltage Gradient) และตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบในการปกป้องท่อส่งก๊าซฯ จากการผุกร่อนภายนอก (CP) ด้วยวิธี CIPS (Close Interval Potential Survey) เป็นประจำทุก 5 ปีการตรวจสอบโดยกระสวยอัจฉริยะ หรือ Intelligent Pipeline Inspection Gauge (ILI PIG) ซึ่งเป็นการส่ง ILI PIG เข้าไปในท่อในขณะที่มีการส่งก๊าซฯ เพื่อเก็บข้อมูลสภาพท่อ แล้วนำมาวิเคราะห์สภาพความสมบูรณ์ของท่อ เป็นประจำทุก 5 ปี

อนึ่ง วิธีการตรวจสภาพด้วย ILI PIG เป็นวิธีตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วโลก โดย ปตท. มีการนำ ILI PIG มาใช้ทั้งชนิด MFL Pig หรือ Magnetic Flux Leakage เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบหาปริมาณเนื้อโลหะที่หายไป หรือก็คือการตรวจสอบความผุกร่อนทั้งภายในและภายนอกของระบบท่อ และชนิด Geometry PIG หรือ Caliper Pig เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบการเปลี่ยนรูปของท่อส่งก๊าซ เช่น ความไม่กลมท่อ รอยบุบ รอยย่นของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ หากพบความผิดปกติจากผลการตรวจสอบด้วย ILI PIG เกิดขึ้น ปตท. จะเข้าดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงท่อส่งก๊าซฯ ดังกล่าวตามมาตรฐาน ASME 31.8 โดยทันที เพื่อให้มั่นใจว่าระบบขนส่งก๊าซฯ ของ ปตท. มีความมั่นคงและปลอดภัยมากที่สุด

นายอธิคม กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ปตท. มีการยกระดับการตรวจสอบและเฝ้าระวังให้สูงขึ้นกว่ามาตรฐาน โดยเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ เป็น 2 เท่า ในทุกพื้นที่ที่มีแนวท่อส่งก๊าซฯ พาดผ่านอีกด้วย สำหรับการตรวจสอบหาสาเหตุ ปตท. เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดตามขั้นตอน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ได้มีการส่งชิ้นส่วนท่อส่งก๊าซฯ และตัวอย่างดินในบริเวณจุดเกิดเหตุให้ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อวิเคราะห์ความเสียหาย และเมื่อได้รับผลการวิเคราะห์จาก MTEC จักส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความเสียหาย (Loss Adjuster) วิเคราะห์สาเหตุต่อไป


Latest Press Release

ซีพี ออลล์ จับมือ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) เปิดตัวโครงการ "ข.ขวด ไป Recycle"

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและ เซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ นายอชิต โจชิ (ที่ 4 จากซ้าย ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค...

LONGi บรรลุหลักชัยสำคัญครั้งใหม่ ขึ้นแท่นผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์รายแรกที่ส่งมอบโมดูลทะลุ 20GW ในปี 2563

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2543 LONGi ก็ให้ความสำคัญกับความต้องการของตลาดและลูกค้ามาโดยตลอด โดยมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันและผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง ความน่าเชื่อถือสูง และคุณภาพสูง...

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2563

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก โดย นายราเชนทร์ บุญยพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563...

ตัวแทนสื่อ พร้อมทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และขยะ หลังเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า

เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 จะยังคงทำหน้าที่รณรงค์และขยายผลให้ประชาชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจาก...

บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ จับมือ ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ในธุรกิจเคมิอคลส์ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรม

บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ จับมือ ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ในธุรกิจเคมิอคลส์ เอสซีจี ลงนามความร่วมมือเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมที่ล้ำสมัยแก่ลูกค้า บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท...

Related Topics