Thursday January 21, 2021 03:09

พลังงาน Press Release : 18 Nov 2020

กลุ่ม ปตท. ร่วมลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน พลังงาน—18 Nov 20

กลุ่ม ปตท. ร่วมลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยการจำหน่ายน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ 10 PPM ผ่านสถานีบริการน้ำมัน เน้นพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของรัฐ

กลุ่มธุรกิจ TCP รวมพลคนรุ่นใหม่ นำอาสาสมัคร TCP Spirit เรียนรู้ "บ้านตุ่นโมเดล" ต้นแบบการจัดการน้ำชุมชน สานต่อการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน พลังงาน—18 Nov 20

กลุ่มธุรกิจ TCP จัดกิจกรรม 'TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำ ชวนก๊วนไปแอ่วกว๊าน Limited' นำอาสาสมัครคนรุ่นใหม่ เรียนรู้ความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจาก "บ้านตุ่นโมเดล" ต้นแบบการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านตุ่น ตำบลบ้านตุ่น จังหวัดพะเยา