Wednesday January 20, 2021 04:30

พลังงาน Press Release : 19 Nov 2020

แม็คโคร สาขาศาลายา รับโล่และประกาศนียบัตร ความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE) ในระดับยอดเยี่ยม Platinum พลังงาน—19 Nov 20

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย ดร.อนันต์ วัชรพงษ์วินิจ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างและสถานที่ (ขวาสุด) และ นางสาวสมใจ บัวสมบูรณ์ ผู้จัดการสาขาทั่วไป แม็คโครสาขาศาลายา (ซ้ายสุด) รับโล่และประกาศนียบัตรด้านความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE)

สยามคูโบต้า จับมือจังหวัดศรีสะเกษ สร้าง "เมืองต้นแบบแบบปลอดการเผา" มุ่งพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน พลังงาน—19 Nov 20

สยามคูโบต้า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ในจังหวัดศรีสะเกษ สร้างโมเดล "ศรีสะเกษ เมืองต้นแบบปลอดการเผา" มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร

PTT - GPSC ร่วมทุน GRP รุกตลาดพลังงานหมุนเวียนต่างประเทศ พลังงาน—19 Nov 20

สานพลัง กลุ่ม ปตท. เตรียมทำรายการซื้อขายหุ้น GRP รองรับการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการลงทุนประเภทธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ควบคู่ไปกับการเสริมความเข้มแข็งธุรกิจ

เต็ดตรา แพ้ค เปิดตัว "โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" ระยะที่ 5 พลังงาน—19 Nov 20

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ประกาศดำเนินงาน "โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" (Beverage Carton Recycling Project: BECARE) ระยะที่ 5 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ถึงกรกฎาคม 2564

ซาอุดีอาระเบียปฏิรูปภาคการไฟฟ้าครั้งใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุดในสเกลระดับโลก พลังงาน—19 Nov 20

ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้คือผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือในบริการ ลดการใช้เชื้อเพลิงเหลวในการผลิตไฟฟ้า และสร้างเซกเตอร์ที่มีศักยภาพทางการเงินและยั่งยืนมากขึ้น กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบีย ได้จัดการแถลงข่าวขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 16

Ascend เปิดตัวพอลิเอไมด์สายโซ่ยาว HiDura(TM) พลังงาน—19 Nov 20

Ascend Performance Materials ประกาศเปิดตัว HiDura(TM) ซึ่งเป็นพอลิเอไมด์สายโซ่ยาวใหม่หลายเกรดสำหรับพลาสติกวิศวกรรม โมโนฟิลาเมนต์ และเคเบิลไทร์ HiDura พอลิเอไมด์ 610 และ 612 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้รักษาโครงสร้างได้อย่างยอดเยี่ยมและอายุการใช้งานที่ยาวนาน