Saturday January 16, 2021 20:54

พลังงาน Press Release : 24 Nov 2020

ปตท. เปิดตัวธุรกิจให้บริการซื้อ - ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย พลังงาน—24 Nov 20

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต เปิดตลาดธุรกิจ ซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ REC) โดยนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ประโยชน์เพื่อ

RECOVERRY PROJECT ศูนย์การเรียนรู้ Zero Waste พลังงาน—24 Nov 20

Better Group เปิดบ้านโชว์ศักภาพการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม RECOVERY PROJECT เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการบำบัด กำจัดและนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ