ภาพข่าว: ยิบอินซอย จับมือ 2 พันธมิตรใหญ่ เปิดงาน “เยาวชนแฮกเกอร์หมวกขาว”

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ Tuesday June 12, 2012 11:00
กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--พิตอน คอมมิวนิเคชั่น

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด นำโดยนางมรกต ยิบอินซอย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ร่วมกับสมาคมความมั่นคงทางด้านไซเบอร์แห่งประเทศไทย และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดค่ายอบรม เยาวชนแฮกเกอร์หมวกขาว หรือ Young White hat Hacker Camp (YWHC) ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสื่อสารสนเทศให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สร้างภูมิ องค์ความรู้และความตระหนักรู้ถึงการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย มีจิตสำนึกในการพัฒนาและใช้งานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เหล่านั้นให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมีเยาวชนผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมจำรัสฉายะพงศ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บุคคลในภาพ : (แถวบนซ้ายจากภาพ)