พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ชี้ ไร้สัญญาณฟองสบู่คอนโด พบยอดโอนเติบโตเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 21% สะท้อนถึงการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ Tuesday July 16, 2013 13:13
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--พลัส พร็อพเพอร์ตี้

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยผลวิจัยล่าสุด "การเติบโตอย่างร้อนแรงของตลาดคอนโดมิเนียม ฟองสบู่จริงหรือ?" ซึ่งระยะสั้นๆ 1-3 ปีข้างหน้า ไม่พบสัญญาณใดๆ ที่น่ากังวัล เนื่องจากกำลังซื้อส่วนใหญ่เป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง (real demand) และหากนับย้อนหลัง 5ปี (ไม่นับรวมปี 2554 ที่เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ของประเทศ) พบว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของยอดโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมนั้น ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 21% ต่อปี ซึ่งสอดรับกับจำนวนห้องชุดที่สร้างเสร็จสะสมในแต่ละปี รวมถึงปัจจัยบวกต่างๆ ที่ส่งผลถึงการเติบโตของอสังหาฯ ในบ้านเรา อาทิ การเข้ามาของชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และคอนโดในระดับ Hi-End ยังคงราคาต่ำเมื่อเทียบตลาดต่างประเทศ รวมถึงอัตราห้องว่างเฉลี่ยที่อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับปี 2540 ที่มีห้องว่างเฉลี่ยต่อโครงการสูงถึง 45-50%

นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติกรรมการผู้จัดการบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(Mr. Poomipak Julmanichoti, Managing Director, Plus Property Company Limited)ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า "ตามที่หลายฝ่ายจับตามองว่าตลาดคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาโอเวอร์ซัปพลายและก่อให้เกิดภาวะฟองสบู่นั้น ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลการบริหารงานขายและรับบริหารอาคารให้หลายๆ โครงการ พบว่าตลาดคอนโดมิเนียมในปัจจุบัน มีอัตราการเข้าพักอาศัยในแต่ละโครงการ หรือ Real Demand อยู่ในอัตราค่อนข้างสูง หรือมากกว่า 70%โดยยอดการโอนโครงการที่ก่อสร้างเสร็จยังคงทำได้ดีซึ่งโครงการขนาดใหญ่บางโครงการที่เปิดตัวในปี 2556 สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วในวันแรกที่เปิดตัวเช่นโครงการดีบุราพรานนก, เอดจ์สุขุมวิท 23, ลุมพินีเพลสศรีนครินทร์-หัวหมากสเตชั่นและลุมพินีพาร์คพระราม 9-รัชดาเป็นต้น"

อย่างไรก็ตามฝ่ายวิจัยและพัฒนาของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ได้ทำการศึกษาและเก็บข้อมูลตลาดคอนโดมิเนียมโดยนำเสนอในรายงานฉบับล่าสุด เรื่องการเติบโตอย่างร้อนแรงของตลาดคอนโดมิเนียม ฟองสบู่จริงหรือ? พบว่าตลาดคอนโดมิเนียมเริ่มมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปีนับตั้งแต่ปี 2549 มีการขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมเป็นไปอย่างร้อนแรงภายหลังตลาดอสังหาฯแนวราบได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ทำให้ตลาดคอนโดฯในปี 2555 มีอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดกว่า 64,000 ยูนิตจาก 174 โครงการและในช่วงปี 2556 ผ่านมาเพียง 5 เดือนมีอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดแล้วกว่า 41,000 ยูนิตจาก 88 โครงการโดยตั้งแต่ปี 2551- 2555 จำนวนห้องชุดสร้างเสร็จสะสมมีการเติบโตเฉลี่ยปีละ 41,223 ยูนิตหรือคิดเป็น 22% ต่อปีเมื่อเปรียบเทียบกับยอดโอนกรรมสิทธิ์ของห้องชุด ซึ่งเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ของทั้งตลาดมือหนึ่งและมือสองยอดโอนกรรมสิทธิ์มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 12% ต่อปี ซึ่งหากหักยอดโอนในปี 2554 ออกไปเนื่องจากเป็นปีที่มีสถานการณ์ไม่ปกติจากปัญหาอุทกภัยจนทำให้ไม่สามารถโอนห้องชุดบางส่วนในบางพื้นที่ได้อัตราการเติบโตเฉลี่ยของยอดโอนกรรมสิทธิ์จะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 21% ต่อปีแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของความต้องการซื้อที่แท้จริง (Rea Demand) ในตลาดคอนโดฯ ที่เพิ่มขึ้นสอดรับกันกับการขยายตัวของอุปทานสร้างเสร็จสะสมในแต่ละปี

นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยและพัฒาได้ทำการสุ่มสำรวจกลุ่มตัวอย่างโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จในพื้นที่กรุงเทพฯจำนวน 47 โครงการรวม 10,719 ยูนิตณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งมีการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดแล้วพบว่า 76.9% มีการเข้าพักอาศัยแล้ว (จำนวนนี้แบ่งเป็นเจ้าของอาศัยอยู่เอง 52.4% กับผู้พักอาศัยที่เป็นผู้เช่า 24.5%) และที่เหลืออีก 23.1% เป็นห้องชุดโอนแล้วแต่ยังไม่มีผู้เข้าพักอาศัยซึ่งคาดว่าห้องชุดเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นของนักลงทุนเพื่อรอการปล่อยเช่าและอีกส่วนเป็นของผู้ซื้อที่ซื้อไว้เป็นบ้านหลังที่สองซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเดิมที่สุ่มสำรวจพื้นที่เดียวกันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 พบว่ามีอัตราห้องว่างในสัดส่วนเดียวกันซึ่งอยู่ที่ 23%แสดงให้เห็นว่าแม้ปริมาณอุปทานมีความแตกต่างกันสูงในช่วง 5 ปีนี้แต่ปริมาณการเข้าพักอาศัยจริงยังมีสัดส่วนที่สูงสอดรับตามจำนวนอุปทานด้วยและยังถือได้ว่าอัตรา ส่วนของห้องว่างโดยรวมอยู่ในระดับต่ำมากหากเทียบกับในช่วงปี 2540 ที่มีห้องว่างเฉลี่ยต่อโครงการอยู่ที่ 45-50%เนื่องจากอุปสงค์ส่วนใหญ่มาจากแรงซื้อเพื่อเก็งกาไร

เมื่อพิจารณาเป็นรายโซนพบว่าโซน MIDDLE (พระราม3, พญาไท, รัชดาภิเษก, พหลโยธิน)เป็นพื้นที่ที่มีอัตราส่วนของห้องว่างต่ำที่สุดรองลงมาได้แก่โซน INNER (สุขุมวิทตอนต้น) OUTER (สุขุมวิทรอบนอก, รามคาแหง, นนทบุรี, ธนบุรี)และ CBD (เพลินจิต, ชิดลม, สีลม, สาทร) ตามลำดับห้องชุดในโซน MIDDLE และ OUTER นั้น ส่วนใหญ่เป็นการซื้อเพื่อพักอาศัยเองรองลงมาเป็นการซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าขณะที่โซน INNER ผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นการซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นเนื่องจากอยู่ในโซนที่มีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่มากและให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีขณะที่ห้องชุดซึ่งยังไม่มีผู้เข้าพักอาศัยบางส่วนคาดว่าเป็นห้องชุดที่กำลังรอการปล่อยเช่าอยู่และโซน CBD ผู้ซื้อเกือบครึ่งหนึ่งเป็นการซื้อเพื่อพักอาศัยเอง และมีสัดส่วนของการซื้อเพื่อปล่อยเช่าสูงสุด ซึ่งอัตราการเช่ายังอยู่ในระดับที่ดีเพราะอยู่ใกล้ศูนย์กลางทางธุรกิจและมีกลุ่มต่างชาติที่อาศัยในเมืองไทย (Expat)เป็นจำนวนมาก

เมื่อมองในส่วนของราคาพบว่าที่ราคาน้อยกว่า 50,000 บาท/ตร.ม. และช่วง 50,000-69,999 บาท/ตร.ม. ส่วนใหญ่เป็นการซื้อเพื่อพักอาศัยเองมีสัดส่วนการปล่อยเช่าไม่มากนักและสัดส่วนการปล่อยเช่าจะเพิ่มขึ้นตามระดับราคาโดยคอนโดมิเนียมราคา 100,000-199,999 บาท/ตร.ม. อุปสงค์ส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนเพื่อปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อตลาดคอนโดมิเนียมคือราคาคอนโดมิเนียมระดับ Hi-End ของไทยที่อยู่ในระดับต่ำหากเทียบกับตลาดในต่างประเทศ เช่น ในฮ่องกง ณ ปัจจุบันราคาคอนโดมิเนียมระดับ Hi-End อยู่ที่ประมาณ 900,000-1,000,000 บาท/ตร.ม. สิงคโปร์อยู่ที่ประมาณ 600,000-700,000 บาท/ตร.ม. กรุงเดลีและมุมไบอยู่ที่ประมาณ 350,000-450,000 บาท/ตร.ม. เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนอยู่ที่ประมาณ 400,000-500,000 บาท/ตร.ม. และกรุงปักกิ่งอยู่ที่ประมาณ 270,000-400,000บาท/ตร.ม. ขณะที่คอนโดมิเนียมระดับ Hi-End ของไทยอยู่ที่ราคา 140,000-300,000 บาทต่อตารางเมตรนับว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาคอนโดมิเนียมในเมืองสำคัญที่มีการขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมสูงปัจจัยด้านราคาและคุณภาพโครงการจึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นและดึงดูดให้เกิดการขยายตัวของอุปสงค์จากชาวต่างชาติได้ด้วยเช่นกัน

"ทั้งนี้ ภาคอสังหาริมทรัพย์มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) ที่มีความสำคัญต่อในระดับมหภาคของประเทศ เกี่ยวโยงในหลายมิติ อาทิ ภาคการผลิต และก่อให้เกิดการจ้างงาน หากเศรษฐกิจดี ภาคอสังหาริมทรัพย์ก็จะเติบโต มีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงทำให้วิตกกังวลว่าจะเกิดภาวะฟองสบู่ตามมา ซึ่งจากการที่พลัส พร็อพเพอร์ตี้ได้ทำการศึกษาข้อมูลข้างต้น ประกอบกับไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับขนาดครัวเรือนที่เล็กลง คนนิยมอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมมากขึ้น สามารถสรุปได้ว่า ภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยยังมีศักยภาพในการเติบโต แต่ในบางช่วงขณะหรือบางพื้นที่อาจมีจะมีการขายได้ช้ากว่าที่เคยเป็นเท่านั้น ไม่ถึงกับโอเวอร์ซัปพลายและภาวะฟองสบู่อย่างแน่นอน"นายภูมิภักดิ์


Latest Press Release

แสนสิริ จับมือเหล่าเชฟ Top 5 ระดับประเทศ เสิร์ฟประสบการณ์เหนือระดับกับแคมเปญพริวิเล็จ Sansiri Chef Your Table เอาใจลูกบ้านแสนสิริ แฟมิลี่รังสรรค์ Dining Experience สุดเอ็กซ์คลูซีฟถึงบ้านและคอนโด ให้ทุกการเฉลิมฉลองพิเศษยิ่งขึ้น

แสนสิริ ตอกย้ำผู้นำด้าน CRM ของวงการอสังหาฯ มอบเซอร์ไพรซ์พิเศษสำหรับลูกบ้านในครอบครัว แสนสิริ แฟมิลี่ กับแคมเปญพริวิเล็จ "SANSIRI CHEF YOUR TABLE" (แสนสิริ เชฟ ยัวร์ เทเบิล)...

ควอลิตี้เฮ้าส์ เปิดตัวทางเชื่อมสกายวอล์ค สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนานา ตรงสู่ Q 1 SUKHUMVIT THE ULTRA LUXURY CONDOMINIUM มอบไลฟ์สไตล์ ระดับเอ็กซ์คลูซีฟ บนที่สุดแห่งทำเลใจกลางเมือง

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย มอบความพิเศษแห่ง การพักอาศัยสุดหรู ล่าสุด เปิดตัวทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนานา ในรูปแบบทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) ตรงเข้าสู่อาคารโครงการฯ Q 1 SUKHUMVIT (คิว วัน สุขุมวิท) THE ULTRA...

เลคซีรีน สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ สงบ และปลอดโปร่ง สร้างสุนทรียภาพแห่งการพักผ่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เลคซีรีน บ้านสไตล์ นอร์ท อเมริกัน สุดหรูหราพร้อมทะเลสาบส่วนตัว แรงบันดาลใจจากต้นกำเนิดของสถาปัตยกรรมอเมริกันโมเดิร์นแบบ "Prairie house" ในแถบชานเมืองของชิคาโก ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง Frank Lloyd Wright...

The Cube Premium Ratchada 32 พร้อมให้ใช้ชีวิตสมาร์ทกลางเมืองปีนี้ เริ่ม 2.19 ล้าน*

The Cube Premium Ratchada 32 (โครงการเดอะคิวบ์ พรีเมียม รัชดา 32) คอนโดมิเนียมใหม่สไตล์สมาร์ทโมเดิร์นโลว์ไรส์ (Low Rise) สูง 8 ชั้น 1 อาคาร พัฒนาและบริหารงานโดย บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่เน้นเรื่องทำเลที่ตั้งโครงการให้มีศักยภาพสูง...

ภาพข่าว: อนันดาฯ อวดโฉม แอชตัน สีลม คอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชัวรี่

คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดประสบการณ์สุดพิเศษภายในงาน City of Stars ชมความเรียบหรูอลังการ ทั้ง Architecture & Design ของโครงการ แอชตัน สีลม (Ashton Silom)...

Related Topics