ตอบรับธุรกิจบริหารอาคารในอาเซียนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โตเฉลี่ย 9.6% ต่อปี อิมแพ็ค จับมือ ภาครัฐ-เอกชน จัดงาน BMAM Expo Asia 2018 กุญแจสู่การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ Wednesday April 4, 2018 17:20
กรุงเทพฯ--4 เม.ย.--อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์

อิมแพ็ค จับมือ ภาครัฐ-เอกชน เตรียมจัดงาน BMAM Expo Asia 2018 แสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 11 ภายใต้ธีม "Integrated solutions for FM of the future" ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ อาคาร 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด ขานรับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐ ในการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและโรงงาน อาทิ เทคโนโลยีสำหรับอาคารอัจฉริยะ สินค้า และบริการด้านการบริหารจัดการอาคารและโรงงาน เทคโนโลยีด้านการทำความสะอาด ระบบรักษาความปลอดภัย การออกแบบภายในและภายนอกอาคาร เทคโนโลยีอาคารเขียว จากผู้ประกอบการกว่า 150 บริษัท คาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอาคาร และผู้ซื้อจากทั่วภูมิภาคเข้าชมงานกว่า 6,000 รายตลอด 3 วันการจัดงาน

มร. ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงาน BMAM Expo Asia 2018 เปิดเผยว่า "ธุรกิจการบริหารจัดการอาคาร หรือ FM มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคอาเซียน โดยคาดว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2564 ธุรกิจการให้บริการด้านงาน FM มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงถึง 9.6% คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กระแสนิยมของอาคารอัจฉริยะเป็นสิ่งส่งผลให้เกิดความต้องการโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซียน และโลกกำลังวิ่งเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้ง มีเทคโนลียีที่เกิดขึ้นใหม่ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI, ไอโอที (Internet of Things: IoT) นวัตกรรมโลกเสมือนจริงอย่าง Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) สิ่งเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งในปีพ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีมูลค่าการใช้จ่ายใน ไอโอที ถึง 57.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 973.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีพ.ศ. 2563 อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายสนันสนุนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ เขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม สมาร์ทพาร์ค นิคมอุตสาหกรรมแนวใหม่ ที่ใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า 2,043 ล้านบาท เพื่อรองรับอุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น นวัตกรรมอัจฉริยะ ไอโอที ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ และระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ขับเคลื่อนธุรกิจบริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยี BMAM Expo Asia 2018 จึงได้เพิ่มเทคโนโลยีประเภท Smart Building Solution มาจัดแสดง อาทิ อุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบอาคารอัตโนมัติและแอพพลิเคชั่น ระบบเซ็นเซอร์, ระบบพลังงานอัจฉริยะ, AR, VR, และ AI พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการของ FM การจัดการพื้นที่ทำงาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบริการ การรักษาความปลอดภัย การออกแบบตกแต่งภายในและภูมิทัศน์ เทคโนโลยีอาคารเขียว และการบำรุงรักษาโรงงาน นอกจากนี้ยังมีสัมมนาวิชาการด้านการบริหารจัดการอาคาร 4.0 โดยสมาคมผู้จัดการอาคารแห่งประเทศไทยและการสัมมนาเกี่ยวกับ FM จากวิทยากรจากทั่วภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่จะแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ภายในงาน

ด้าน ดร. เสถียร เจริญเหรียญ รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า "กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนจัดทำโครงการมหานคร 2580 เพื่อวางแผนและจัดทำผังเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เป็นมหานครที่น่าอยู่ และการทำโครงการนี้ให้เกิดขึ้นได้จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเข้ามาช่วยในการวางแผน จำลองสถานการณ์ คาดการณ์สถานการณ์ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีเป็นอย่างยิ่งที่งาน BMAM จะเป็นเวทีกลางที่จะรวบรวมเทคโนโลยีเหล่านี้มาจัดแสดงไว้ในงานเดียว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอีกรูปแบบหนึ่ง"

กุญแจสู่การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งอนาคต

และเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการก่อนถึงงาน BMAM Expo Asia 2018 ในเดือนกันยายน ทางผู้จัดงานจึงได้จัดงาน "Integrated solutions for FM of the future Industry Forum" เพื่ออัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร ตลอดจนบทบาทของสภาสถาปนิก ในโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ - นครราชสีมา โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง สภาสถาปนิก สมาคมผู้จัดการอาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงนโยบาย และเตรียมรับมือกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.bmamexpoasia.com

เกี่ยวกับผู้จัดงาน:

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (อิมแพ็ค) บริษัทผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทย ให้บริการครบวงจรทั้งด้านการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อประชาชนทั่วไป งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อภาคธุรกิจ งานสัมมนา งานประชุม และงาน อีเวนท์ต่างๆ อิมแพ็คได้รับการยอมรับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดงาน ด้วยประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสมาคมและหน่วยงานในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้อิมแพ็คสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคุณในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญได้ในทุกอุตสาหกรรม www.impact.co.th


Latest Press Release

ส่งความสุขเรื่องบ้านต้อนรับลมหนาวส่งท้ายปี 2018 กับครอบครัวฉัตรบริรักษ์ และสองหนุ่มอารณ์ดี เบิร์ด-ฮาร์ท ที่งาน โฮมโปร เอ็กซ์โป ครั้งที่ 28

ความสุขส่งท้ายปี 2018 นี้ ที่หลายๆ คนกำลังมองหา โดยเฉพาะเทรนด์การตกแต่งบ้านต้อนรับลมหนาวที่กำลังมาเยือน จึงนับเป็นโอกาสดีสำหรับงานสุดพิเศษ ที่เหล่าคนรักบ้านจะมารวมตัวแปลงโฉมบ้านรับกลิ่นอายความสุขในงาน "โฮมโปร เอ็กซ์โป ครั้งที่ 28"...

เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ รุกเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนกับโครงการ Club Med Krabi Resort The Residences

เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ รุกเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนกับโครงการ "Club Med Krabi Resort & The Residences" พัฒนาพื้นที่หาดยาว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดกระบี่ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)...

ภาพข่าว: #อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จัดงาน Altitude Mastery Grand Open House

ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายสำหรับ โครงการ Altitude Mastery โครงการบ้านเดี่ยว ทำเลถนนพหลโยธิน 24 ราคาเริ่มต้นที่ 32 ล้านบาท ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัล รางวัล Best Housing Architectural Design จากงานอินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ด เอเชียแปซิฟิก...

ศุภาลัย จัดงาน Supalai The Scent of Living ขนโครงการบ้านและคอนโดฯ คุณภาพ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษโดนใจ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ลุยตลาดอสังหาฯ ปลายปี เดินหน้าจัดงาน Supalai The Scent of Living เลือกใช้ชีวิตในแบบที่เป็นคุณ ขนโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมรวมกว่า 100 โครงการ ราคาเริ่มต้น 1.65 ล้านบาท พร้อมมอบโปรโมชั่นโดนใจ ครั้งเดียวในรอบปี ระหว่างวันที่ 22...

ORI จ่อโอนโครงการใหม่สร้างเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ส่งโปรโดนใจตลาดพร้อมลุยเปิดขายโครงการต่อเนื่อง

ออริจิ้น เผยเตรียมทยอยโอนกรรมสิทธิ์โครงการสร้างเสร็จใหม่ไตรมาส 4 เพิ่ม 2 โครงการ มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท หลังงานก่อสร้างรุดหน้า ติดเครื่องลุยแคมเปญทางการตลาด มั่นใจภาพรวมทั้งปีเป็นไปตามแผน นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น...

Related Topics