ตอบรับธุรกิจบริหารอาคารในอาเซียนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โตเฉลี่ย 9.6% ต่อปี อิมแพ็ค จับมือ ภาครัฐ-เอกชน จัดงาน BMAM Expo Asia 2018 กุญแจสู่การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ Wednesday April 4, 2018 17:20
กรุงเทพฯ--4 เม.ย.--อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์

อิมแพ็ค จับมือ ภาครัฐ-เอกชน เตรียมจัดงาน BMAM Expo Asia 2018 แสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 11 ภายใต้ธีม "Integrated solutions for FM of the future" ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ อาคาร 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด ขานรับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐ ในการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและโรงงาน อาทิ เทคโนโลยีสำหรับอาคารอัจฉริยะ สินค้า และบริการด้านการบริหารจัดการอาคารและโรงงาน เทคโนโลยีด้านการทำความสะอาด ระบบรักษาความปลอดภัย การออกแบบภายในและภายนอกอาคาร เทคโนโลยีอาคารเขียว จากผู้ประกอบการกว่า 150 บริษัท คาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอาคาร และผู้ซื้อจากทั่วภูมิภาคเข้าชมงานกว่า 6,000 รายตลอด 3 วันการจัดงาน

มร. ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงาน BMAM Expo Asia 2018 เปิดเผยว่า "ธุรกิจการบริหารจัดการอาคาร หรือ FM มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคอาเซียน โดยคาดว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2564 ธุรกิจการให้บริการด้านงาน FM มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงถึง 9.6% คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กระแสนิยมของอาคารอัจฉริยะเป็นสิ่งส่งผลให้เกิดความต้องการโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซียน และโลกกำลังวิ่งเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้ง มีเทคโนลียีที่เกิดขึ้นใหม่ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI, ไอโอที (Internet of Things: IoT) นวัตกรรมโลกเสมือนจริงอย่าง Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) สิ่งเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งในปีพ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีมูลค่าการใช้จ่ายใน ไอโอที ถึง 57.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 973.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีพ.ศ. 2563 อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายสนันสนุนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ เขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม สมาร์ทพาร์ค นิคมอุตสาหกรรมแนวใหม่ ที่ใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า 2,043 ล้านบาท เพื่อรองรับอุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น นวัตกรรมอัจฉริยะ ไอโอที ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ และระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ขับเคลื่อนธุรกิจบริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยี BMAM Expo Asia 2018 จึงได้เพิ่มเทคโนโลยีประเภท Smart Building Solution มาจัดแสดง อาทิ อุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบอาคารอัตโนมัติและแอพพลิเคชั่น ระบบเซ็นเซอร์, ระบบพลังงานอัจฉริยะ, AR, VR, และ AI พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการของ FM การจัดการพื้นที่ทำงาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบริการ การรักษาความปลอดภัย การออกแบบตกแต่งภายในและภูมิทัศน์ เทคโนโลยีอาคารเขียว และการบำรุงรักษาโรงงาน นอกจากนี้ยังมีสัมมนาวิชาการด้านการบริหารจัดการอาคาร 4.0 โดยสมาคมผู้จัดการอาคารแห่งประเทศไทยและการสัมมนาเกี่ยวกับ FM จากวิทยากรจากทั่วภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่จะแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ภายในงาน

ด้าน ดร. เสถียร เจริญเหรียญ รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า "กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนจัดทำโครงการมหานคร 2580 เพื่อวางแผนและจัดทำผังเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เป็นมหานครที่น่าอยู่ และการทำโครงการนี้ให้เกิดขึ้นได้จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเข้ามาช่วยในการวางแผน จำลองสถานการณ์ คาดการณ์สถานการณ์ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีเป็นอย่างยิ่งที่งาน BMAM จะเป็นเวทีกลางที่จะรวบรวมเทคโนโลยีเหล่านี้มาจัดแสดงไว้ในงานเดียว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอีกรูปแบบหนึ่ง"

กุญแจสู่การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งอนาคต

และเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการก่อนถึงงาน BMAM Expo Asia 2018 ในเดือนกันยายน ทางผู้จัดงานจึงได้จัดงาน "Integrated solutions for FM of the future Industry Forum" เพื่ออัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร ตลอดจนบทบาทของสภาสถาปนิก ในโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ - นครราชสีมา โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง สภาสถาปนิก สมาคมผู้จัดการอาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงนโยบาย และเตรียมรับมือกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.bmamexpoasia.com

เกี่ยวกับผู้จัดงาน:

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (อิมแพ็ค) บริษัทผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทย ให้บริการครบวงจรทั้งด้านการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อประชาชนทั่วไป งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อภาคธุรกิจ งานสัมมนา งานประชุม และงาน อีเวนท์ต่างๆ อิมแพ็คได้รับการยอมรับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดงาน ด้วยประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสมาคมและหน่วยงานในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้อิมแพ็คสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคุณในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญได้ในทุกอุตสาหกรรม www.impact.co.th


Latest Press Release

สิ้นสุดการรอคอย กับอสังหาฯรายยักษ์ใจกลางเมือง!

ในยามที่ความต้องการเรสซิเดนซ์ระดับไฮเอนด์กลางเมืองกรุงเทพฯ มีแต่พุ่งสูงขึ้น แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด (MRB) โครงการห้องชุดระดับซูเปอร์ลักชัวรี่กลางย่านธุรกิจหลักของเมือง นำเสนอการลงทุนแบบ Leasehold ให้นักลงทุนได้เก็บเกี่ยวผลกำไรยาว ๆ ไปอีก 50 ปี...

งาน Luxury Residential Festival 2018 โครงการคุณภาพกับข้อเสนอที่ดีที่สุดส่งท้ายปี

พบกับข้อเสนอที่ดีที่สุดในงาน Luxury Residential Festival 2018 ที่จะรวบรวมโครงการคุณภาพที่มีศักยภาพ พร้อมลงทุนสำหรับอยู่อาศัยและตอบโจทย์การลงทุน งานวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2561 ที่ The Crystal สนใจเข้าร่วมโครงการ...

สถาพร เอสเตท ประเดิม เดอะ เชดด์ สาทร 1 รุกตลาดคอนโดมิเนียม ชูทำเลใจกลางย่านสาทร พระราม 4 เริ่มต้น 3.69 ล้านบาท

ภายใต้แนวคิด "Shades The One You Love" คอนโดที่จะให้ร่มเงาและมีเวลาให้กับคนที่คุณรักได้มากขึ้น กับคอนโดมิเนียมโลว์ไรซ์ 8 ชั้น บนทำเลศักยภาพใจกลางเมือง ย่านสาทร – พระราม 4 คงคอนเซ็ปต์การออกแบบเพื่อธรรมชาติของทุกชีวิต มาพร้อมกับเทคโนโลยี Smart Home...

สภาวิศวกร ร่วมใจรณรงค์สร้างความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในบ้าน เรือนนอน และหอพัก ด้วย 3ต

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 สภาวิศวกร โดย นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ร่วมกับ นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ เลขาธิการมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา และ พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร...

กนอ.จับมือ วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ ทุ่มงบ 3.7 พันล้านจัดตั้ง นิคมฯแพรกษา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผนึกกำลังร่วมกับบริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ประมาณ 649 ไร่ ภายใต้การลงทุนโครงการกว่า 3,700 ล้านบาท โดยนำแนวคิด Eco Industrial...

Related Topics