ตอบรับธุรกิจบริหารอาคารในอาเซียนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โตเฉลี่ย 9.6% ต่อปี อิมแพ็ค จับมือ ภาครัฐ-เอกชน จัดงาน BMAM Expo Asia 2018 กุญแจสู่การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ Wednesday April 4, 2018 17:20
กรุงเทพฯ--4 เม.ย.--อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์

อิมแพ็ค จับมือ ภาครัฐ-เอกชน เตรียมจัดงาน BMAM Expo Asia 2018 แสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 11 ภายใต้ธีม "Integrated solutions for FM of the future" ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ อาคาร 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด ขานรับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐ ในการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและโรงงาน อาทิ เทคโนโลยีสำหรับอาคารอัจฉริยะ สินค้า และบริการด้านการบริหารจัดการอาคารและโรงงาน เทคโนโลยีด้านการทำความสะอาด ระบบรักษาความปลอดภัย การออกแบบภายในและภายนอกอาคาร เทคโนโลยีอาคารเขียว จากผู้ประกอบการกว่า 150 บริษัท คาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอาคาร และผู้ซื้อจากทั่วภูมิภาคเข้าชมงานกว่า 6,000 รายตลอด 3 วันการจัดงาน

มร. ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงาน BMAM Expo Asia 2018 เปิดเผยว่า "ธุรกิจการบริหารจัดการอาคาร หรือ FM มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคอาเซียน โดยคาดว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2564 ธุรกิจการให้บริการด้านงาน FM มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงถึง 9.6% คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กระแสนิยมของอาคารอัจฉริยะเป็นสิ่งส่งผลให้เกิดความต้องการโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซียน และโลกกำลังวิ่งเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้ง มีเทคโนลียีที่เกิดขึ้นใหม่ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI, ไอโอที (Internet of Things: IoT) นวัตกรรมโลกเสมือนจริงอย่าง Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) สิ่งเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งในปีพ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีมูลค่าการใช้จ่ายใน ไอโอที ถึง 57.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 973.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีพ.ศ. 2563 อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายสนันสนุนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ เขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม สมาร์ทพาร์ค นิคมอุตสาหกรรมแนวใหม่ ที่ใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า 2,043 ล้านบาท เพื่อรองรับอุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น นวัตกรรมอัจฉริยะ ไอโอที ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ และระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ขับเคลื่อนธุรกิจบริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยี BMAM Expo Asia 2018 จึงได้เพิ่มเทคโนโลยีประเภท Smart Building Solution มาจัดแสดง อาทิ อุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบอาคารอัตโนมัติและแอพพลิเคชั่น ระบบเซ็นเซอร์, ระบบพลังงานอัจฉริยะ, AR, VR, และ AI พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการของ FM การจัดการพื้นที่ทำงาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบริการ การรักษาความปลอดภัย การออกแบบตกแต่งภายในและภูมิทัศน์ เทคโนโลยีอาคารเขียว และการบำรุงรักษาโรงงาน นอกจากนี้ยังมีสัมมนาวิชาการด้านการบริหารจัดการอาคาร 4.0 โดยสมาคมผู้จัดการอาคารแห่งประเทศไทยและการสัมมนาเกี่ยวกับ FM จากวิทยากรจากทั่วภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่จะแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ภายในงาน

ด้าน ดร. เสถียร เจริญเหรียญ รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า "กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนจัดทำโครงการมหานคร 2580 เพื่อวางแผนและจัดทำผังเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เป็นมหานครที่น่าอยู่ และการทำโครงการนี้ให้เกิดขึ้นได้จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเข้ามาช่วยในการวางแผน จำลองสถานการณ์ คาดการณ์สถานการณ์ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีเป็นอย่างยิ่งที่งาน BMAM จะเป็นเวทีกลางที่จะรวบรวมเทคโนโลยีเหล่านี้มาจัดแสดงไว้ในงานเดียว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอีกรูปแบบหนึ่ง"

กุญแจสู่การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งอนาคต

และเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการก่อนถึงงาน BMAM Expo Asia 2018 ในเดือนกันยายน ทางผู้จัดงานจึงได้จัดงาน "Integrated solutions for FM of the future Industry Forum" เพื่ออัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร ตลอดจนบทบาทของสภาสถาปนิก ในโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ - นครราชสีมา โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง สภาสถาปนิก สมาคมผู้จัดการอาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงนโยบาย และเตรียมรับมือกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.bmamexpoasia.com

เกี่ยวกับผู้จัดงาน:

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (อิมแพ็ค) บริษัทผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทย ให้บริการครบวงจรทั้งด้านการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อประชาชนทั่วไป งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อภาคธุรกิจ งานสัมมนา งานประชุม และงาน อีเวนท์ต่างๆ อิมแพ็คได้รับการยอมรับจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดงาน ด้วยประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสมาคมและหน่วยงานในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้อิมแพ็คสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคุณในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญได้ในทุกอุตสาหกรรม www.impact.co.th


Latest Press Release

เดอะคิวบ์ ลอฟท์ นวลจันทร์ กับส่วนกลางสไตล์ลอฟท์ ผ่อนเบา 5,900 บาท/เดือน*

เดอะคิวบ์ ลอฟท์ นวลจันทร์ (The Cube Loft Nuanchan) คอนโดมิเนียมสไตล์ลอฟท์โลว์ไรส์ (Low Rise) 8 ชั้น 1 อาคาร บนถนนนวลจันทร์ เชื่อมต่อถนนรามอินทรา ที่ บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จัดให้มีส่วนกลางครบครันและให้ความเป็นส่วนตัวสูง มีขนาดตั้งแต่ 25.5...

ดี เวล แกรนด์ แอสเสท จัดงาน Masterpiece showcase ฉลอง ARNA EKAMAI คว้ารางวัลอินเตอร์ จองบ้านได้รถ Porsche Macan มูลค่า 5 ล้าน 2-3 มี.ค.นี้!!

นายถวนันท์ ธเนศเดชสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี เวล แกรนด์ แอสเสท จำกัด เชี่อสังหาฯปี 62 กทม. ปริมณฑลและเมืองใหญ่ยังไปได้ เปิดกลยุทธ์รุกตลาดตอกย้ำภาพบูทีค ดีเวล ลอปเปอร์ พัฒนาโครงการดีไซน์เอกลักษณ์ จับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่สไตล์เฉพาะตัว...

เปิดศูนย์การค้าใหม่ เดอะวิสด้า พาร์ค ชูจุดเด่นสไตล์ทรอปิคอล การ์เด้น แอนด์ วิลเลจพร้อมปั๊มน้ำมัน PT ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และบริการครบครัน

นายบุญชัย เจียรไพศาลเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บ้านวิดาภา พลาซ่า กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้กับศูนย์การค้า "เดอะ วิสด้า พาร์ค" (The Visda Park) คอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ ทำเลทอง บนถนนบางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง...

หลังคาเอสซีจี บุกตลาดบ้านเก่า ลุยยกระดับบริการ ซ่อมและเปลี่ยนหลังคาครบวงจร เปิดให้ลูกค้าเข้าใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมด้วยตนเอง-รู้ราคาเบื้องต้นทันที ประเดิมเปิดกิจกรรมออนไลน์ พร้อมอัดโปรโมชั่น ตั้งเป้าโตปลายปี 100%

"หลังคาเอสซีจี" ตอกย้ำผู้เชี่ยวชาญทุกเรื่องหลังคา เดินหน้ายกระดับบริการและโซลูชั่น "ซ่อมและเปลี่ยนหลังคาครบวงจร" เปิดให้เจ้าของบ้านเข้าไปใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมที่ผสานเข้ากับโปรแกรมประมาณราคาเปลี่ยนหลังคาของเอสซีจี ตอบเทรนด์เจ้าของบ้านที่ใช้...

THE FORESTIAS by MQDC ชูจุดเด่น #Imagine Happiness ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท จุดประกายมุมมองความสุขใกล้ตัว นำร่องภาพยนตร์โฆษณาชุดแรก #The Land of Happiness ก่อนเผยความสุขที่ยิ่งใหญ่กลางปีทั่วเอเชีย

เดอะ ฟอเรสเทียส์ บาย เอ็มคิวดีซี สะท้อนมุมมองความสุขทุกเจนเนอเรชั่น บนพื้นที่สีเขียวท่ามกลางระบบนิเวศที่สมบูรณ์ รายล้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อการใช้ชีวิตแห่งอนาคต ส่งภาพยนตร์โฆษณาชุดแรก 'The Land of Happiness'...

Related Topics