#เอพี ไทยแลนด์ จัดปฐมนิเทศ 50 นักศึกษาฝึกงาน โครงการ #เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2018 รุ่นที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ Thursday June 28, 2018 15:16
กรุงเทพฯ--28 มิ.ย.--บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์
  • ลุยฝึกจริง ลงมือทำจริง ตลอด 2 เดือน เตรียมพร้อมทำงานจริงในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนธุรกิจ (Technology Disruption)
  • ถ่ายทอดแนวคิด 'Design Thinking' ปลูกฝังกระบวนการคิดเชิงลึกที่เป็นระบบ

เมื่อเร็วๆ นี้ เอพี อะคาเดมี่ (AP Academy) โดย บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย นำโดย นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดงานต้อนรับนิสิตนักศึกษาพร้อมตัวแทนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทย เข้าสู่กิจกรรมปฐมนิเทศ "โครงการเอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2018 (รุ่นที่ 3) โปรแกรมพัฒนาให้นักศึกษาผู้ร่วมโครงการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีกระบวนการคิดเชิงลึกอย่างเป็นระบบ โดยการนำกระบวนการ Design Thinking ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) เข้ามาปรับสอน เตรียมนักศึกษากลุ่มนี้ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของวงการอสังหาฯ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริง เน้นให้ลงมือปฏิบัติจากการจำลองชีวิตในการทำงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรฝึกงานของเอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2018 ในปีนี้เอพีได้ปรับให้มีความเข้มข้นขึ้นจากทิศทางการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เอพีเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีกระบวนการคิดเชิงลึกอย่างเป็นระบบ โดยการนำกระบวนการ Design Thinking ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) เข้ามาปรับสอน โดยแบ่งเป็นสองโปรแกรมฝึกงานสำคัญ ได้แก่ โปรแกรมวิศวกรรมโยธา จำนวน 30 คน ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโปรแกรมด้านการตลาดและการขาย จำนวน 20 คน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบวงจรมากขึ้น เมื่อสิ้นสุดโครงการนิสิตนักศึกษา จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากเอพี อะคาเดมี่ สำหรับนิสิตนักศึกษาจำนวน 4 คนที่มีผลการฝึกงานที่โดดเด่นยังจะได้รับโอกาสจาก บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับบริษัท มิตซูบิชิ จิโช เรสซิเดนซ์ (บริษัทในเครือมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป (MECG)) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของประเทศญี่ปุ่น พันธมิตรทางธุรกิจของเอพี เพื่อเรียนรู้การทำงานที่นอกเหนือจากที่ได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ผู้นำองค์กรของเอพี กล่าวว่า "สถานการณ์การเข้ามาของยุคดิจิตอลทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (Digital Disruption) ผมพยายามตั้งคำถามว่า 'เราต้องการจะทำอะไร แล้วเราจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร' และใช้ความเชี่ยวชาญในด้านดิจิตอลของเด็กรุ่นใหม่ในองค์กรเข้ามาสร้างความสะดวกสบาย รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น เอพีต้องปรับตัวเช่นเดียวกันกับธุรกิจอื่นๆ จึงทำให้ทางบริษัทฯ ตัดสินใจร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1 ของโลกด้านการคิดค้นนวัตกรรม เอพีจึงมั่นใจเลือกใช้กระบวนการ Design Thinking หลักสูตรของสแตนฟอร์ดนี้มาถ่ายทอดให้กับน้องๆ ที่ เข้ามาฝึกงานกับเรา โดยหวังว่ากระบวนการคิดที่เราได้ถ่ายทอดน้องๆ ไปจะเป็นเครื่องมือให้น้องๆ สามารถนำไปใช้จริงได้ในระยะยาว"

Design Thinking คือกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ ที่ใช้ทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยแบ่งกระบวนการความคิดนี้เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ Empathize Define Ideate Prototype และ Test เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ โดยผู้ที่คิดค้นกระบวนการนี้มีความเชื่อว่าองค์กรทุกองค์กรต้องการคนที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อน จึงพัฒนากระบวนการคิดจนกลายมาเป็นกระบวนการ Design Thinking ที่มีขั้นตอนการผลิตความคิดสร้างสรรค์ให้ออกมาอย่างเป็นระเบียบ จนทำให้ทุกคนสามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

อาจารย์อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต อาจารย์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กล่าวว่า "รู้สึกประทับใจโครงการโอเพ่น เฮ้าส์ของเอพีมาก ถือว่าเป็นโปรแกรมการฝึกงานเฉพาะด้าน และตรงสายอาชีพ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกงานจริงๆ และได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรมนี้มีความโดดเด่นมากในเรื่องของการได้ลงสนามทำงานจริง ซึ่งเป็นโอกาศที่หาได้ยากในห้องเรียน ซึ่งผมในฐานะอาจารย์ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญ เพราะนอกจากนักศึกษาจากทั้ง 2 โปรแกรมจะได้ลองทำงานในสายอาชีพที่ตนเองเรียนมาแล้ว ยังทำให้ได้รู้เป้าหมายที่แท้จริงของตนเองอีกด้วยว่าชอบสายอาชีพนี้จริงหรือไม่"

ว่าที่ ร.ต.อ. ดร. วิกรม พนิชการ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวว่า "รู้สึกประทับใจมากที่เห็นเด็กๆ ของเรา ได้ร่วมโครงการดีๆ แบบนี้ จากปีที่แล้วที่มีเด็กจากคณะฯ ได้เข้าร่วมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาอย่างชัดเจน เขากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน กล้าบอกในสิ่งที่ตนเองเห็นต่าง ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนเปลี่ยนไป ทุกคนคอยให้ความร่วมมือ และ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน โครงการนี้ช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานของเด็กๆ แม้หลังจากจบการฝึกงานแล้ว เขาก็ยังนำวิธีการเรียนรู้ต่างๆ ที่ถูกฝึกมาใช้ในชีวิตจริง ทำให้เพื่อนร่วมห้องเรียนของเขาได้รับความรู้ไปด้วย"

รศ. ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า "เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองของเด็กๆ กับผู้นำทางธุรกิจอสังหาฯ อย่างเอพี ทำให้สามารถเข้ามาศึกษาการทำงานของธุรกิจได้อย่างครบวงจร เพราะเอพีเป็นบริษัทที่มีการทำงานครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาที่ดินจนถึงขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการหลังส่งมอบ การนำเด็กจากสาขาเรียนที่ต่างกันเข้ามาทำงานร่วมกัน ถือเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ เนื่องจากเด็กๆ ทุกสาขาต้องเข้าใจว่าในการพัฒนาธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่เราเท่านั้นที่จะดำเนินธุรกิจได้ เราต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายๆ สาขาอาชีพ การจัดฝึกงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเรียนรู้การทำงานร่วมกันถือว่าเป็นสิ่งที่แตกต่าง และเอพีทำได้ดีมาก"

นายภูริพัฒน์ ลิมวัฒนานนท์ ตัวแทนนักศึกษาโปรแกรมวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า "ชอบโครงการนี้ตั้งแต่ตอนได้เห็นหลักสูตร เพราะเอพีวางหลักสูตรไว้ชัดเจนว่าวันหนึ่งๆ ในการฝึกงานเราต้องทำอะไรบ้าง มันเป็นตัวการันตีว่าจะได้ฝึกงานตรงกับสิ่งที่เรียนมาจริงๆ ไม่ต้องลุ้นว่าจะได้ทำอะไรบ้างตลอด 2 เดือน ซึ่งแตกต่างกับการฝึกงานที่บริษัทอื่นๆ ที่อาจจะไม่ได้รับประสบการณ์ครบถ้วนทุกอย่างเหมือนโครงการนี้ และรู้สึกประทับใจมากที่เอพีให้ความสำคัญกับเด็กรุ่นใหม่อย่างพวกเรา"

นางสาววิลาวัณย์ ละอองดี ตัวแทนนักศึกษาโปรแกรมการตลาดและการขาย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "รู้สึกไม่ลังเลเลยตอนที่เอพีเข้ามาให้ข้อมูลที่มหาวิทยาลัย ตัดสินใจสมัครทันที เนื่องจากเคยคุยกับรุ่นพี่ที่เข้าร่วมโครงการฯ เขาแนะนำว่าให้มา เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมงานกับเอพี ได้ลงมือทำงานในสนามจริง ประกอบกับที่บ้านทำกิจการเกี่ยวกับตกแต่งภายในอยู่แล้ว พอได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้งานในองค์กรใหญ่ๆ ก็อยากรู้ว่ามีระบบการทำงานอย่างไร และต้องการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาที่เรียนมาด้วย และวันนี้เป็นวันปฐมนิเทศวันแรกก็รู้สึกถึงความเป็นกันเอง ได้รับการดูแลและคำแนะนำอย่างดีจากพี่ๆ ที่เอพี รู้สึกขอบคุณเอพีที่มอบโอกาสดีๆ ให้ค่ะ"

เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ คือ การเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มาฝึกอบรม เรียนรู้กระบวนการการทำงานจริง โดยมุ่งหวังให้สามารถนำความรู้และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในพื้นที่จริง และเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ ที่สำคัญคือมิตรภาพความเป็นพี่น้องของทีมงานเอพี และมิตรภาพระหว่างเพื่อนๆ ว่าที่วิศวกร นักการตลาดและนักการขายของประเทศไทย


Latest Press Release

ส่งความสุขเรื่องบ้านต้อนรับลมหนาวส่งท้ายปี 2018 กับครอบครัวฉัตรบริรักษ์ และสองหนุ่มอารณ์ดี เบิร์ด-ฮาร์ท ที่งาน โฮมโปร เอ็กซ์โป ครั้งที่ 28

ความสุขส่งท้ายปี 2018 นี้ ที่หลายๆ คนกำลังมองหา โดยเฉพาะเทรนด์การตกแต่งบ้านต้อนรับลมหนาวที่กำลังมาเยือน จึงนับเป็นโอกาสดีสำหรับงานสุดพิเศษ ที่เหล่าคนรักบ้านจะมารวมตัวแปลงโฉมบ้านรับกลิ่นอายความสุขในงาน "โฮมโปร เอ็กซ์โป ครั้งที่ 28"...

เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ รุกเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนกับโครงการ Club Med Krabi Resort The Residences

เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ รุกเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนกับโครงการ "Club Med Krabi Resort & The Residences" พัฒนาพื้นที่หาดยาว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดกระบี่ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)...

ภาพข่าว: #อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จัดงาน Altitude Mastery Grand Open House

ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายสำหรับ โครงการ Altitude Mastery โครงการบ้านเดี่ยว ทำเลถนนพหลโยธิน 24 ราคาเริ่มต้นที่ 32 ล้านบาท ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัล รางวัล Best Housing Architectural Design จากงานอินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ด เอเชียแปซิฟิก...

ศุภาลัย จัดงาน Supalai The Scent of Living ขนโครงการบ้านและคอนโดฯ คุณภาพ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษโดนใจ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ลุยตลาดอสังหาฯ ปลายปี เดินหน้าจัดงาน Supalai The Scent of Living เลือกใช้ชีวิตในแบบที่เป็นคุณ ขนโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมรวมกว่า 100 โครงการ ราคาเริ่มต้น 1.65 ล้านบาท พร้อมมอบโปรโมชั่นโดนใจ ครั้งเดียวในรอบปี ระหว่างวันที่ 22...

ORI จ่อโอนโครงการใหม่สร้างเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ส่งโปรโดนใจตลาดพร้อมลุยเปิดขายโครงการต่อเนื่อง

ออริจิ้น เผยเตรียมทยอยโอนกรรมสิทธิ์โครงการสร้างเสร็จใหม่ไตรมาส 4 เพิ่ม 2 โครงการ มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท หลังงานก่อสร้างรุดหน้า ติดเครื่องลุยแคมเปญทางการตลาด มั่นใจภาพรวมทั้งปีเป็นไปตามแผน นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น...

Related Topics