สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน รุกตั้งโครงการ สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีมุ่งเป้าอนาคตพัฒนาสู่องค์กรสีเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ Wednesday July 10, 2019 11:33
กรุงเทพฯ--10 ก.ค.--ซี ทู วัน เอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์

ในอดีตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ใช้วิธีที่เรียกว่าเติบโตก่อน แล้วเก็บกวาดทีหลัง โดยมีการมุ่งไปในเรื่องของการสร้างผลผลิต และขยายการเติบโตของธุรกิจเป็นหลักมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรมีการออกมารณรงค์ให้ประเทศไทยออกจากการพัฒนาแบบสีเทา มาเป็นการพัฒนาแบบสีเขียวโดยพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับนโยบายทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปมาก ซึ่งส่งผลกระทบมาถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านของมลพิษ ฝุ่น ควันต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น และไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ

ในด้านของธุรกิจรับสร้างบ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ ที่ต้องใช้ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เข้ามาก่อสร้างให้กับผู้บริโภค เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวมาโดยตลอด และพยายามที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ตั้งแต่การออกแบบบ้านที่ช่วยประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรณรงค์ให้ไซต์ก่อสร้าง มีการควบคุมมลพิษและฝุ่น ในการก่อสร้างอย่างมีหลักการ "เราพยายามรณรงค์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ล่าสุดเราทำโครงการ สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการลงนาม MOU เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สร้างสังคมและเศรษฐกิจแบบสีเขียวร่วมกัน" นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าว

นางศิริพร กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กำลังพัฒนาโมเดลในแบบ "องค์กรสีเขียว" มุ่งที่จะเชิญชวน และสร้างกรอบของการพัฒนาร่วมกันภายใต้โครงการ "สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี" โดยเชิญชวนสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน รวมถึงผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง เข้าร่วมโครงการนี้ร่วมกัน โดยในขั้นตอนแรกจะเริ่มต้นที่การควบคุมงานก่อสร้างตามไซต์งานต่าง ๆ ก่อน มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการลดฝุ่นควันในอากาศ รวมถึงเรื่องการรักษาความสะอาด และการจัดการระบบขยะภายในไซต์งานให้มีความสะอาดเรียบร้อย

ล่าสุด สมาคมฯ ได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาจัดทำ Workshop ร่วมกัน เพื่อสร้างมาตรฐานกลางในเรื่องของการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ดีในไซต์งาน เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ มีแนวทางในการบริหารเรื่องมลพิษ และความสะอาดในไซต์งานให้ไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากนั้นหากสมาชิกมีการพัฒนาและปรับปรุงไซต์งานให้ได้ตามมาตรฐานแล้วก็สามารถส่งไซต์งานที่คาดว่าได้มาตรฐานเข้ามาให้คณะกรรมการสมาคมฯพิจารณา หลังจากที่ไซต์งานดังกล่าวผ่านการพิจารณา สมาคมฯ จะมีการออกหนังสือรับรอง รวมถึงการมอบตรา "HBA SAVE สร้างบ้านสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี" ให้กับสมาชิกที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่อไป "ตอนนี้มีสมาชิกสมาคมฯ ให้ความสนใจเรื่องนี้ค่อนข้างมาก เพราะทุกบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ปัจจุบันนอกจากเรื่องไซต์งานแล้ว สมาชิกสมาคมฯ เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเข้าไปด้วย ทั้งในด้านการของการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน ซึ่งส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่เข้ามาปลูกสร้างบ้านได้ในเวลาเดียวกัน"

นางศิริพร ให้ความเห็นว่า ตอนนี้ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ต้องปรับตัวในหลายๆ ด้าน เรื่องของสิ่งแวดล้อมถือเป็นเรื่องสำคัญ ต้องกระตุ้น และชักชวนสมาชิกภายในสมาคมฯ ให้เห็นความสำคัญก่อน หลังจากนั้นจะเพิ่มความเข้มข้นด้วยการรณรงค์ให้บริษัทรับสร้างบ้านอื่น ๆ เห็นความสำคัญและปฏิบัติร่วมกันต่อไป โดยในอนาคต ทางสมาคมฯ คาดหวังว่า จะสามารถเข้าสู่การพัฒนาในรูปแบบ "องค์กรสีเขียว" ให้มีความสมบูรณ์และเต็มรูปแบบมากขึ้นต่อไป


Latest Press Release

หลักสูตร Project Feasibility Study

หลักสูตร Project Feasibility Study นี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม ความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องควรสามารถคำนวณได้เองใน เบื้องต้น...

หลักสูตร รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100)

เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง...

ภาพข่าว: RICHY ร่วมออกบูธมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 41

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวพิชญา ตันโสด (ที่ 2 จากขวา) ประธานสายงานพัฒนาธุรกิจและฝ่ายปฏิบัติการ 4 บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY ถ่ายภาพร่วมกันในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 41 โดยในงาน RICHY...

รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100)

หลักสูตร : รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (RE100) อยากเป็นนักลงทุนอสังหาฯ มืออาชีพอย่างแท้ทรู...ต้องไม่พลาดหลักสูตรนี้ - Update ผังเมืองใหม่...การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดิน - กฎหมายที่ดิน - เอกสารสิทธิ์ - กฎหมายสิ่งแวดล้อม - กฎหมายการพัฒนาที่ดิน -...

5 อันดับเว็บประกาศขายบ้าน คอนโด น่าเชื่อถือ ขายได้จริง

ทุกวันนี้การซื้อขายสินค้าได้มีการเปลี่ยนช่องทางการขายเข้ามาสู่ระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์กันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากแล้ว ไม่เว้นแม้กระทั่งสินค้าที่มีทั้งขนาดใหญ่และราคาแพงอย่างบ้าน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ลองมา...

Related Topics