มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับ ดิ แอสเพน ทรี แบ่งปันความรู้ด้านสุขภาพกายใจและการเงินเพื่อขอบคุณตำรวจตระเวนชายแดน ผู้เกษียณอายุอย่างมีความสุขและมีคุณค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ Monday October 21, 2019 15:57
กรุงเทพฯ--21 ต.ค.--ดิ แอสเพน ทรี คอร์ปอเรชั่น

มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับ ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในงานเกษียณอายุราชการตำรวจตระเวนชายแดนปี 2562 โดยการร่วมแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ "ชีวิตสุขหลังเกษียณ" ในด้านสุขภาพจิตใจ สุขภาพร่างกาย และ สุขภาพการเงิน เพื่อเป็นการขอบคุณข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ที่เกษียณอายุการทำงานในปีนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับตัวรับบทบาทใหม่ในวัยเกษียณ ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าในสังคมอย่างภาคภูมิต่อไป

พันตำรวจเอก ประกฤติ ยามานนท์ ที่ปรึกษา มูลนิธิพุทธรักษา กล่าวว่า รู้สีกยินดีกับข้าราชการตำรวจทุกท่านที่เกษียณอายุราชการหลังจากได้ทำงานรับใช้สังคมและประเทศชาติมายาวนานจนถึงวันทำงานวันสุดท้าย ในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไปและมีประสบการณ์การทำงานด้านการช่วยเหลือสังคมหลังเกษียณอายุแล้ว ขอเป็นตัวแทนประชาชนคนหนึ่งแสดงความขอบคุณต่อความเสียสละในหน้าที่ปกป้องประเทศชาติของทุกท่าน และ ขอให้กำลังใจแด่ทุกท่านที่ท่านจะได้นำองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในช่วงวัยเกษียณอย่างมีความสุขและมีคุณค่าซึ่งเป็นเป้าหมายของทุกคน

นางสาวเฮ จูน พาร์ค ประธานผู้อำนวยการ บริษัท ดิ แอสเพน ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) เปิดเผยว่า บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของชีวิต ซึ่งเป็นช่วงที่มีความสำคัญและสามารถที่จะวางแผนเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านการเงิน ด้านที่อยู่อาศัย เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตหรือรับบทบาทใหม่ในชีวิต ซึ่งเป็นความท้าทายในอีกรูปแบบหนึ่ง ซี่งเรามองว่า หากทุกคนได้เรียนรู้ ตระหนักและ ได้เตรียมความพร้อมให้มากที่สุด ก็จะทำให้พบปัญหาน้อยลงตามไปด้วย รวมทั้งการวางแผนล่วงหน้าจะทำให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาได้หลายทางโดยไม่เกิดอาการตื่นตระหนกหรือสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง

"เราพบว่าจากข้อมูลจากกองทุน ประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ระบุว่าปัจจุบันประชากรไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็น 13% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะเพิ่มเป็น25% ในปี 2583 ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาแห่งแรกที่กลายเป็น สังคมผู้สูงอายุ' เราจึงให้ความสำคัญ ศึกษาถึงความต้องการรวมถึงปัญหาของผู้สูงวัยและนำมาพัฒนาโครงการดิ แอสเพน ทรี เพื่อให้ผู้สูงวัยมีความสุขและมีสุขภาพดี" นางสาวเฮ จูน พาร์ค กล่าว

ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และ CEO Chivacare Medical and Rehabilitation Center กล่าวสรุปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายว่ามีโรคภัยที่ต้องระวังและดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ อัลไซเมอร์ ผู้สูงวัยควรสังเกตสัญญาณบางประการที่อาจพบเจอเป็นสัญญาณว่าอาจเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ อาทิ อาการหลงลืม ทำกิจวัตรที่เคยทำไม่ได้ มีปัญหาในการใช้ภาษา การตัดสินใจแย่ลง วางของผิดที่ นอกจากนี้ ยังมีโรคที่ต้องระวังคือ กระดูกบางหรือกระดูกพรุน ซึ่งพบมากในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนมีผลให้กระดูกลดความแข็งแรงลง สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือ พยายามไม่ให้หกล้มเพราะจะเสี่ยงกับโรคอัมพฤกษ์อัมพาต รวมไปถึงโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดด้วย นอกจากนี้ยังมีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งหากมีการควบคุมและเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการออกกำลังกายที่ต้องเน้นทั้งความยืดหยุ่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความเร็วของการเต้นของหัวใจในปริมาณที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ทำกิจกรรมที่ทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย แจ่มใส พบปะเพื่อนใหม่เพื่อสร้างสังคมของตนเอง และทำกิจกรรมที่ชอบร่วมกันจะช่วยชะลอและบรรเทาอาการโรคต่างๆ ที่สำคัญหากได้มีการเตรียมพร้อมมาเป็นระยะก่อนที่จะเข้าสู่วัยเกษียณอย่างแท้จริงย่อมส่งผลดีในทุกด้าน

นายทวีสุข ธรรมศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารการลงทุน บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่นจำกัด กล่าวสรุปความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินหลังเกษียณว่า การเลือกเงินชดเชยในแบบบำนาญจะมีความคุ้มค่าและเป็นการเก็บเงินให้มีใช้ไปตลอดอายุขัย เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เพราะหากนำเงินไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีความชำนาญก็จะมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ในส่วนของหนี้สินหากยังมีภาระอยู่ ควรจะจัดการให้หมดไปให้เร็วที่สุดห้ามสร้างหนี้เพิ่ม และควรเก็บเงินในส่วนของตนเองไว้ใช้ในยามจำเป็นไม่ควรช่วยเหลือลูกหลานจนเกินตัว หรือช่วยจนหมดตัว เป็นการนำเงินในอนาคตที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมาลงทุน หากตนเองยังมีภาระอยู่และไม่มีรายได้ทางอื่นเพิ่มเติม เพราะต้องนึกเสมอว่าเงินเกษียณนี้คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตและเป็นรางวัลของตนเองในการทำงานหนักมาอย่างยาวนาน ซึ่งลูกหลานหรือทายาทควรมีความเข้าใจในการบริหารเงินและดูแลผู้สูงวัยในกิจที่ควรกระทำ เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิต ในส่วนของการลงทุนเพิ่มมูลค่า เช่น การซื้อที่ดิน การซื้อทองคำ การลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี ตลอดจนการศึกษาด้านการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการเงิน ที่การถือเงินสดจะทำให้มูลค่าลดลงเพราะภาวะเงินเฟ้อที่จะสูงขึ้นในปี 2562-2563 ดังนั้นการเข้าใจสภาพของการเงินในภาพรวมท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จะช่วยให้คลายความกังวลในด้านการเงิน และมีการปกป้องค่าเงิน ด้วยการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ยังเป็นการเพิ่มหรือรักษามูลค่าเงินหรือ รายได้อีกทางหนึ่ง และอาจจะกลายเป็น มรดกตกทอดไปถึงลูกหลานซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของผู้ที่อยู่วัยเกษียณในบั้นปลายชีวิตอีกด้วย


Latest Press Release

Gossip News: เตรียมพบกับ!! งานสัมมนาดีๆ ระดับประเทศกับงาน Asia Real Estate Summit 2019

เตรียมพบกับ!! งานสัมมนาดีๆ ระดับประเทศกับงาน "Asia Real Estate Summit 2019" สุดยอดการประชุมของวงการอสังหาริมทรัพย์แห่งภูมิภาคเอเชีย จัดโดย บริษัท พร็อพเพอร์ตี้กูรู จำกัด ผู้นำบริษัทด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ (Proptech) ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...

ศุภาลัย เดินหน้ารุกตลาดบ้านเดี่ยว จังหวัดระยอง เตรียมเปิด ศุภาลัย วิลล์ ระยอง

ศุภาลัย เตรียมเปิดโครงการใหม่ "ศุภาลัย วิลล์ ระยอง" บ้านเดี่ยว และบ้านรุ่นใหม่ มูลค่าโครงการ 980 ล้านบาท เพียบพร้อมด้วย Facilities ตอบโจทย์ครบทุก Lifestyle ของการใช้ชีวิต Pre Sales 23-24 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ สำนักงานขาย ราคาเริ่มเพียง 2.69 ล้านบาท...

ปีใหม่นี้มาดีไซน์ความสุขด้วยการให้ที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ กับ Gift of Happiness 2020 โปรโมชั่นสุด Happy วันนี้ 8 ม.ค.63

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (Index Living Mall) ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ด้วยการดีไซน์ความสุขด้วยการให้กับของขวัญดีๆ ในแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี "Gift of Happiness 2020" ภายใต้แนวคิด "Share a Wish, Share a Gift" แชร์ความสุขด้วยหัวใจ พบกับเฟอร์นิเจอร์...

เดอะโฮท กาญจนาฯ-สาทร เปิดเยี่ยมชมรอบพิเศษ 1-26 ธ.ค 2562 เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น ด่วน!! จำนวนจำกัด

ที่สุดของออฟฟิศเรสซิเดนซ์ 5 ชั้น พร้อมลิฟต์ ที่ผสานธุรกิจและการชีวิตให้เหนือระดับ ในรูปแบบ THE FIRSTCLASS OFFICE RESIDENCE ระดับ 2 รางวัล จากเวที Asia Pacific Property Awards 2019-2020 ด้วยรูปแบบ Super Luxury Design...

พลัสฯ แนะผู้ประกอบการอสังหาฯ ปรับตัวสู้เศรษฐกิจ พร้อมเผยเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่เน้นทำเลสะดวก-ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ แนะผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวรับมือภาวะเศรษฐกิจชะลอ มุ่งติดตามข่าวสาร ศึกษาทำเลเรียลดีมานด์อย่างรอบคอบ มองสถานการณ์จริงและปรับตัว...

Related Topics