ไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ เตรียมรับภาครัฐปลดล็อคภาคธุรกิจ พร้อมเปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ!!!

ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ Friday May 15, 2020 15:22
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--ฏ ปัน ตัก ครีเอชั่น

ไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ตอกย้ำขั้นตอนระบบบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด ด้วยการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ตามแนวทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าคนสำคัญ   พร้อมเปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศทันที!!! หลังภาครัฐประกาศปลดล็อคธุรกิจอย่างเป็นทางการ

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์   ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน ในกลุ่มเซ็นทรัล ผู้ดำเนินธุรกิจ ไทวัสดุ เปิดเผยว่า   ปัจจุบัน ไทวัสดุมีสาขาที่สามารถเปิดให้บริการได้จำนวนกว่า 30 สาขาทั่วประเทศ ส่วนบ้านแอนด์บียอนด์เปิดให้บริการได้ 2 สาขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาขาในต่างจังหวัด ด้วยเพราะสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ เราคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของประชาชน รวมไปถึงหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสามารถเข้าถึงสินค้าเพื่อการใช้งานได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะสินค้าในหมวดเครื่องมือที่จำเป็น, สินค้าเพื่อการซ่อมบำรุง, สินค้าเพื่อการรักษาความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึงคือความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของลูกค้า และพนักงานทุกคน โดยในส่วนของสาขาที่เราเปิดให้บริการนั้น ที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ เรามีระบบบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด ด้วยการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ตามแนวทางนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด มาโดยตลอด

และด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนคนไทยทุกคน รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ ต่างให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามนโยบายและคำประกาศจากทางภาครัฐ   ทำให้เห็นได้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มทีดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนคนไทยทุกคน ส่งผลให้ภาครัฐออกประกาศมาตรการผ่อนปรนกิจการบางกิจการ เพื่อตอบรับความจำเป็นของประชาชน   ทั้งนี้ ไทวัสดุ และ บ้านแอนด์บียอนด์ หนึ่งในภาคธุรกิจ ที่ยืนหยัดเคียงคู่พนักงาน เพื่อนคู่ค้า และลูกค้าคนสำคัญ เราพร้อมเต็มที่ในการเปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศทันที!!! หลังภาครัฐประกาศปลดล็อคธุรกิจอย่างเป็นทางการ ซึ่งไทวัสดุมีสาขารวมกว่า 50 สาขา และบ้านแอนด์บียอนด์รวม 7 สาขา และยังคงคุมเข้มกับระบบบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด ด้วยการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ตามแนวทางนโยบายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด   โดยไทวัสดุ และบ้านแอนด์บียอนด์ ได้จัดระบบบริหารจัดการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ทางภาครัฐได้กำหนดทั้งในส่วนของลูกค้า และพนักงาน ดังนี้

มาตรการการคัดกรอง

ลูกค้า และพนักงานทุกคน จะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ใช้บริการ และปฏิบัติงานกรณีลูกค้าลืมนำหน้ากากมา สามารถซื้อได้ที่จุดจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยของทางร้าน โดยแจ้งพนักงานที่ประจำจุดคัดกรองพนักงานทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเข้าพนักงานทุกครั้งลูกค้าทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง ณ จุดทางเข้าลูกค้า   ตลอดระยะเวลาการเปิดร้านหากตรวจพบว่าพนักงานหรือลูกค้า มีอุณหภูมิ สูงกว่า 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแยก พาไปที่จุดนั่งพักที่จัดไว้โดยเฉพาะ และดำเนินการตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้ง หากอุณหภูมิไม่ลดลงต่ำกว่า 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะเชิญแยกนำไปบริเวณที่จัดไว้โดยเฉพาะ ดำเนินการประสานงาน แนะนำให้พบแพทย์ โดยทางร้านจะไม่อนุญาตให้เข้าทำงาน หรือเข้าใช้บริการที่ร้านพนักงาน และ ลูกค้า ทุกคนต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อก่อนเข้าร้านลูกค้าที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก T1 จะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อเป็นการเก็บบันทึกข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ และทางร้าน สามารถติดตามได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ต้องติดตามลูกค้าเพื่อตรวจสอบหรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม

มาตราการการลดความแออัด

กำหนดระยะห่างของจุดยืนต่างๆ ที่ลูกค้าต้องรอรับบริการ หรือ รอเข้าคิวทำรายการ โดยมีการกำหนดระยะยืนด้วยเครื่องหมายให้เว้นระยะห่างแต่ละราย อย่างน้อย 1 เมตร โดยเฉพาะบริเวณจุดคัดกรอง, จุดแคชเชียร์ และ บริเวณร้านอาหารที่ต้องเข้าคิวสั่ง, ตู้ ATM และห้องน้ำพนักงานขายที่จุดขาย ต้องยืนให้คำแนะนำหรือให้รายละเอียดสินค้ากับลูกค้า โดยรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร และ ต้องไม่มีลูกค้าหรือพนักงาน ยืนรวมกันจำนวนมากเกิน 1 คนต่อ 2 ตารางเมตรจุดที่นั่งในห้อง Contractor Room ต้องเว้นระยะนั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรจุดนั่งรับประทานอาหาร ทางร้านได้จัดทำเครื่องหมาย เว้นระยะนั่ง 1 เมตร และนั่งเยื้องกัน ไม่ให้มีจุดนั่งตรงกันแบบหันหน้าเข้าหากันภายในลิฟท์   ได้ทำเครื่องหมายจุดยืนให้ลูกค้า และให้ยืนหันหน้าออกจากกันบริเวณบันไดเลื่อน ได้กำหนดจุดบันไดเลื่อน ให้ลูกค้ายืน 1 ขั้น เว้นระยะห่าง 2 ขั้นมีการจำกัดจำนวนลูกค้าเข้าใช้บริการ ตามจำนวนที่กฏหมายกำหนดในจังหวัดนั้นๆ   กรณีมีจำนวนลูกค้าเข้าใช้บริการเกินมาตรการที่กำหนด ทางร้านได้จัดพื้นที่และเก้าอี้ให้บริการลูกค้านั่งรอบริเวณด้านหน้าทางเข้าร้าน

มาตราการเพิ่มความปลอดภัยและลดการสัมผัส

บริเวณจุดบริการลูกค้า และ จุดแคชเชียร์   ได้จัดทำแผงกั้น หรือ Counter Shield ระหว่างลูกค้า และพนักงาน หรือ ให้พนักงานสวมใส่   Face Shieldเพิ่มจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ บริการทุกจุดตั้งแต่บริเวณทางเข้า , บริเวณจุดบริการลูกค้า , จุดแคชเชียร์ และ จุด Ask Me โดยใช้เป็นระบบเหยียบปั๊ม เพื่อลดการสัมผัสเพื่อเป็นการลดการสัมผัส ณ จุดบริการลูกค้า ทางร้านได้ทำการแยกโต๊ะเซ็นต์เอกสาร   ออกจากเคาน์เตอร์ และที่จุดบริการชำระเงินทางแคชเชียร์จะใช้ถาดในการรับส่งธนบัตร หรือ การ์ด และใบเสร็จ ให้ลูกค้าเพิ่มจุดพิเศษสำหรับดูแลผู้อาวุโส ผู้พิการ และหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะแยกออกจากจุดให้บริการปกติ   โดยจะมีพนักงานเป็นผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพื่อความรวดเร็ว และลดระยะเวลาการอยู่นอกบ้าน เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการชำระเงินแบบ   Cashless หรือระบบ   E-payment

มาตราการความสะอาดปลอดภัยทุกจุด

เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุก 30 นาที บริเวณจุดสัมผัส ได้แก่จุดบริการลูกค้า จุดเคาน์เตอร์แคชเชียร์ และ อุปกรณ์ต่างๆกำหนดระยะเวลาในการทำความสะอาดห้องน้ำทุก 30 นาทีกำหนดช่วงเวลาการทำความสะอาดร้าน   และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ลูกค้าใช้ เช่นรถเข็น ตระกร้าใส่ของ โดยแอลกอฮอล์ หรือ น้ำยาทำความสะอาด วันละ 3-4 ครั้ง และทุกสิ้นวันหลังร้านปิดให้บริการมีมาตราการ การพ่นยาฆ่าเชื้อ ในกรณีพบผู้เสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อเข้ามาใช้บริการที่ร้าน

โดยมาตรการดังกล่าวข้างต้น ทางไทวัสดุและบ้านแอนด์บียอนด์ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งในเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา เมื่อเข้ามาใช้บริการที่ไทวัสดุ รวมถึงมาตรการด้านราคาสินค้า ที่ไทวัสดุเองมีการตรึงราคาสินค้า จำหน่ายในราคาพิเศษ มีมาตรฐานราคาที่แน่นอน เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่าย ให้กับลูกค้าประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย และนอกจากการเลือกซื้อสินค้าจากทางหน้าร้านไทวัสดุ และบ้านแอนด์บียอนด์แล้ว ลูกค้ายังสามารถใช้บริการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ของไทวัสดุ ได้แก่ www.thaiwatsadu.com, Facebook: thaiwatsadu, Line @Thaiwatsadu, www.baanandbeyond.com, Facebook: Baan&Beyond, Line @baanandbeyondth, www.jd.co.th และ Call Center 1308


Latest Press Release

STI ประเดิมปีฉลูอย่างฉลุย คว้างานใหม่เติม Backlog ในมือแน่น

หลังจากเปิดศักราชใหม่ บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ หรือ STI ก็พร้อมลุยงานใหญ่ต่อเนื่องไม่ทำให้ผิดหวัง ล่าสุด ได้รับการคัดเลือกจากสภาวิศวกร คว้างานที่ปรึกษาคุมงาน "โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร" มาครอบครอง ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอยถึง...

ฟื้นตัวหรือสะดุด จับชีพจรตลาดอสังหาฯ 3 จังหวัดท่องเที่ยวท่ามกลางโควิด-19 ระลอกใหม่

หลังจากหลายฝ่ายตั้งความหวังไว้ว่าปี 2564 น่าจะเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ที่เศรษฐกิจมีโอกาสฟื้นตัวและขับเคลื่อนธุรกิจทุกภาคส่วนให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง เมื่อมีสัญญาณบวกจากการพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 และแผนการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ...

เอพี ยิ้มรับความสำเร็จ SMART คว้า ISO 41001 รายแรกของไทย

ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจรการันตีที่สุดของคุณภาพด้านการบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยมาตรฐานสากล AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ "คว้า ISO...

STI เดินหน้า ส่งมอบงาน "คอนโดมิเนียมเซียล่า" จรัญฯ 13 สเตชั่น

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เดินหน้าส่งมอบงาน โครงการคอนโดมิเนียมเซียล่า อาคารสูง 20 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนจรัญสนิทวงศ์ ติด MRT...

สานฝันคนอยากมีบ้าน ร่วมต้านวิกฤติโควิด

ช่วงนี้คนไทยต้องช่วยกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ปิยะ ประยงค์ CEO จากค่ายพฤกษา จึงเกิดปิ๊งไอเดีย เตรียมสานฝันคนไทยที่อยากมีบ้านรับวิถีนิวนอร์มอล ด้วยแคมเปญดีๆ เพื่อร่วมฝ่าฟันวิกฤติโควิดไปด้วยกัน กับ "มหกรรมแจกฟรี"...

Related Topics