Tuesday May 21, 2019 04:30

RDU รู้เรื่องยา Press Releases

เปิดตัว Mobile Application: RDU รู้เรื่องยา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลยาที่ถูกต้อง รอบสื่อมวลชน ไอที—30 Jan 18

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย วนานุกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี แถลงข่าว "เปิดตัว Mobile

EGA ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน Mobile Application RDU รู้เรื่องยา สร้างสุข สร้างความปลอดภัยทั่วไทย ไอที—30 Jan 18

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน Mobile Application "RDU รู้เรื่องยา" ซึ่งเป็นความตั้งใจของรัฐบาลและจะเป็นการรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

สวรส.หนุนข้อมูลวิจัยรายการยา-รหัสยามาตรฐาน พัฒนาแอปพลิเคชัน RDU รู้เรื่องยา สุขภาพ—28 Sep 17

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พัฒนานวัตกรรม Mobile Application "RDU รู้เรื่องยา" เพื่อสื่อสารข้อมูลยาและการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย ด้วยข้อมูลเดียว เพื่อลดความสับสน