Monday August 19, 2019 08:53

THE NICHE SHOWCASE Press Releases

DITP ชูเครื่องประดับเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มกับนิทรรศการ The Niche Showcase ในงาน Bangkok Gems Jewelry Fair ครั้งที่ 62 ทั่วไป—10 Sep 18

หนึ่งในนิทรรศการไฮไลท์ของงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 62 ได้แก่ The Niche Showcase ที่นำเสนอสินค้าเฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตตามเทรนด์ของผู้บริโภค โดยนิทรรศการดังกล่าว แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ Inspiration Zone ที่จัดแสดง 5 เทรนด์น่าจับตามอง

ชมฝีมือจิวเวลรี่ไทยที่สร้างแรงบันดาลใจ ทั่วไป—01 Sep 17

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักออกแบบ ดีไซน์เนอร์ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทุกท่านตามหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สินค้าสำหรับเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) ด้วยการชมผลงานจิวเวลรี่ของนักออกแบบรุ่นใหม่ในคูหา The Niche Showcase